І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка




ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница14/21
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер1.69 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane ulici-2.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Приложение № 3-4


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на път от гара Искър до с. Бусманци, район Искър";


1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на път от гара Искър до с. Бусманци, район Искър";


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-5


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на ул. „Народно хоро“, район Овча купел“;


1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на ул. „Народно хоро“, район Овча купел“;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-6


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова улица от о.т.117а до о.т.117в, кв.844а, (от ул. „Петрич“ до ул. „Ямбол“), м. „Вълчо Иванов-север“, ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“;


1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова улица от о.т.117а до о.т.117в, кв.844а, (от ул. „Петрич“ до ул. „Ямбол“), м. „Вълчо Иванов-север“, ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-7


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Осигуряване на достъп до УПИ I-467 и УПИ II-467 от о.т.41 до о.т.191, кв.19, м. ”Изгрев”, район Банкя;


След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка


Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Осигуряване на достъп до УПИ I-467 и УПИ II-467 от о.т.41 до о.т.191, кв.19, м. ”Изгрев”, район “Банкя”;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-8


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на част от улица от о.т. 168, о.т. 169 до о.т. 169а и от о.т. 169 към о.т. 672, кв. Гниляне;


След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка


Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на част от улица от о.т. 168, о.т. 169 до о.т. 169а и от о.т. 169 към о.т. 672, кв. Гниляне;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-9


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт по съществуващо положение на ул. „Република“ от ул. „Генерал Никола Жеков“ до бул. „Ломско шосе“, район „Надежда“;


След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт по съществуващо положение на ул. „Република“ от ул. „Генерал Никола Жеков“ до бул. „Ломско шосе“, район „Надежда“;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-10


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане по съществуващо положение на ул. „Детелина“ в участъка от ул. „Кутлина“ до ул. „Банска река“ от о.т. 13 до о.т. 14, кв. Филиповци, район „Люлин“;

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Изграждане по съществуващо положение на ул. „Детелина“ в участъка от ул. „Кутлина“ до ул. „Банска река“ от о.т. 13 до о.т. 14, кв. Филиповци, район „Люлин“;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-11


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: „Цялостно изграждане на улиците „Орех“ и „Стоичко Станиславов“, кв. Суходол, район „Овча купел“;


След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: „Цялостно изграждане на улиците „Орех“ и „Стоичко Станиславов“, кв. Суходол, район „Овча купел“;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-12


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на ул. „Малуша“, район „Лозенец“;

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на ул. „Малуша“, район „Лозенец“;


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение № 3-13


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на улица от о.т.15 до о.т.19 и улица-тупик от о.т.17 до о.т.18 по плана на с.Мърчаево, кв.2 (Тулумска махала), р-н Витоша.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на улица от о.т.15 до о.т.19 и улица-тупик от о.т.17 до о.т.18 по плана на с.Мърчаево, кв.2 (Тулумска махала), р-н Витоша.


………………………………………………/словом/ календарни дни.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение № 4-1


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за […],


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проект (части „Геодезия“, „Геология“ и представяне на идейни варианти) за обект: "Укрепване на свлачищен участък във вилна зона "Лозето", с. Герман, район Панчарево;

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом