Културната политика в българия
ИмеКултурната политика в българия
страница6/20
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.05 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archaeology.zonebg.com/landry.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Целите на българската културна политика


Общите цели на културната политика според националния доклад са:

Признаване и насърчаване автономията на културата, както по отношение свободата на изразяването, така и на институционалната структура.

Запазване на българската национална културна идентичност и опазването й от "чужди социо-културни модели".

Насърчаване на творчеството чрез създаването на условия за развитие както на традиционните, така и на нови културни дейности.

Създаване на по-добри условия на живот за творците.· Водене на активна политика в областта на международните културни отношения.

Средствата за постигане на тези цели са:

Създаване на благоприятни условия за съхраняването, обогатяването и развитието културната среда във всичките й форми.

Удовлетворяване на културните потребности на различни социални слоеве посредством сътрудничеството с всички видове културни организации и посредством популяризирането, поощряването и предаването на културните ценности на следващите поколения.

Поощряване на предприемчивостта и инициативността в сферата на културата във всичките им форми.

Създаване на законодателна и регулативна рамка, поставяща културните дейности на пазарни основи. Това включва промени в данъчното облагане и в механизма на финансиране, както и разрешение за създаването на акционерни дружества с държавно участие.

Поощряване учредяването на фондации за независима подкрепа на културата.

Подкрепа на "социално значими и творчески културни инициативи."

"Оказване на съдействие и ефективна помощ на Българската православна църква."

Подобряване на културния мениджмънт.

Децентрализиране на културната политика.

Увеличаване на финансовата и управленската автономия на субсидираните културни институции.


Как се осъществява културната политика?


Културната политика се формира най-вече чрез Народното събрание и се осъществява от Министерския съвет чрез Министерството на културата. На местно равнище се реализира от органите за местно самоуправление.

Министерството на културата определя принципите, методите и стратегията на националната културна политика, защитава и изплаща, в съгласие с Министерския съвет, бюджетните субсидии.

Министерството предлага законодателството в сферата на културата; контролира прилагането на закона за авторско право; подпомага и наблюдава дейността на неправителствените организации; контролира, посредством изследвания и събиране на статистически данни, състоянието на културата; подпомага развитието на международното културно сътрудничество; организира обучение по културен мениджмънт и администрация.

Министерството на културата се ръководи от министър, двама негови заместници и главен секретар. Колегиумът на министерството е консултативен орган, в който участвуват висши служители и външни съветници.

Основно средство за развитие и осъществяване на културната политика е дейността на няколко специализирани национални центрове, занимаващи се с: книга, театър; музика и танц; кино; читалища, библиотеки и любителско изкуство; музеи, галерии и изобразително изкуство; недвижимо културно наследство.

Целите на всеки един от тези центрове са аналогични: да подкрепя, стимулира, финансира и наблюдава дейността в своята сфера на компетентност. Средствата за постигането на тези цели варират съобразно сектора. Центърът за книгата, например, осъществява програма за подпомагане на издателски проекти, като дава своята подкрепа както за превод на литература на и от български, така и за публикуването на по-некомерсиални, но значими текстове.

Съществуват осем национални културни институции, като например Народна библиотека, Национален исторически музей, Национална опера и балет и др. Всички те се намират в София и са директно подчинени на министерството.

Основните проблеми, откроени в националния доклад, са:

Забавяне приемането на необходимото законодателство, дължащо се на претоварения график на Народното събрание, както и на факта, че културната проблематика не е приоритетна.

Недостатъчен обмен на информация, особено в контекста на желаната децентрализация, между органите, осъществяващи културната политика на национално и местно равнище.

Недостиг на специалисти, обучени да работят в условията на пазарно ориентирана икономика.

Недостатъчен обмен на информация и недостатъчно добра комуникация между партньорите, вземащи решения в областта на културната политика.

Значителни финансови ограничения, наложени върху общинските бюджети.

Недостиг на обучен персонал, способен да се справи с новите условия, включително и повишената отговорност на администраторите на местно равнище, след прехвърлянето на културни институции към общините .

Слаба координация между органите на централната власт, отговарящи за културата.

Заплатите на културните администратори са с 20% по-ниски от средните за страната.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Свързани:

Културната политика в българия iconАсамблея „Знаме на мира в културната политика на България
Людмила Живкова израства и се утвърждава като политик и държавен деец от голяма международна величин Обградила се с видни български...
Културната политика в българия iconЛитература на народите на европа, азия, африка и америка
Културната политика на Йерней Копитар в южнославянски контекст. Чоп -прешерновата програма за национално културно развитие
Културната политика в българия iconЛюдмила живкова през погледа на радио „свободна европа
Уве Фридрих, който от много години е президент на университета в Хилдесхайм. Днес вече над хиляда българи следват в Обединена Германия,...
Културната политика в българия iconПредпоставки и последици на културната политика на людмила живкова
Бкп за естеството на културните контакти с чужбина. Те зависят от общия климат в международните отношения, от позициите на Москва,...
Културната политика в българия iconЗакон за закрила и развитие на културата
Чл. Този закон определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила...
Културната политика в българия iconСедмица на френското кино
Тази проява е част от културната програма на Френския институт за 2006 г за Велико Търново и цяла Североизточна България
Културната политика в българия iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Културната политика в българия iconДо георги стоянов председател на съюза на българските филмови дейци до радослав спасов
Ие сме убедени, че това изкуство трябва да е един от приоритетите в държавната културна политика. Механичното съкращаване на бюджета,...
Културната политика в българия iconГр. Стара Загора 6000 ул. "Св. Княз Борис"№115 ет. 3, ап. 8
Нмфс е част от културните структури на страната,част от културната история на България,чийто страници днес пишат децата на България....
Културната политика в българия iconЕвропейски съюз българия подкомитет №7
Смесения България-ес подкомитет 7 “Регионално развитие, заетост и социална политика”. Разискваха се състоянието и перспективите в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом