Програма 2005 Проект "Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията"
ИмеПрограма 2005 Проект "Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията"
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер19.96 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.justice.government.bg/Eurointegration/ipp/docs/timetable.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Комуникационна стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз – Работна програма 2005


Проект “Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията
Работни дискусии в юридическите факултети

ГРАФИКСряда

16.02.

15:00 преподаватели

16:00 студенти

София - УНСС

Понеделник

28.02.

15:00 преподаватели

16:00 студенти

Пловдив – ПУ “Паисий Хилендарски”

Вторник

01.03.

15:00 преподаватели

16:00 студенти

Бургас – Бургаски свободен университет


Сряда

09.03.

15:00 преподаватели

16:00 студенти

Велико Търново – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Четвъртък

10.03.

15:00 преподаватели

16:00 студенти

Русе – РУ “Ангел Кънчев”

Петък

11.03.

13:00 преподаватели

14:00 студенти


16:00 преподаватели

17:00 студенти

Варна –Технически университет


Варна – ВСУ “Черноризец Храбър”

Вторник

15.03.

15:00 преподаватели

и студенти

София – Нов български университет

Петък

18.03.

15:00 студенти

16:00 преподаватели

Благоевград – ЮЗУ “Неофит Рилски”

Четвъртък

21.03.

16:00 преподаватели

и студенти

София – СУ “Климент Охридски”

Свързани:

Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconЕвропейски социален фонд 2007 – 2013 оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Ползи и трудности при реализиране на проект „Адаптиране на професионалното образование към динамично изменящите се изисквания на...
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconНа училищата-бенефициенти в рамките на проект „Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование по фаза 2 (фар 2005) от многогодишен Фар проект
Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование” по фаза 2 (фар 2005) от многогодишен Фар проект „Подобряване на състоянието...
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconОтчет за реализиране на проект,, Да намалим отпадъците
По регионална програма на европейската седмица за намаляване на отпадъците 2012
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconЗакон за предучилищното и училищното образование
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване реализиране правото на образование
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconПрограма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01
Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации Грантова...
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconСоциологическото образование в икономическите
Е, че социологическото образование в икономическите университети е в състояние на депривация. Търсят се отговори на въпросите защо...
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconСоциологическото образование в икономическите
Ия е, че социологическото образование в икономическите университети е в състояние на депривация. Търсят се отговори на въпросите:...
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconПроект „Реализиране на скрития потенциал", Договор esf-2101-18-08002 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Схема за безвъзмездна финансова помощ bg05PO001/07 1-01 – “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconПроект „Реализиране на скрития потенциал", Договор esf-2101-18-08002 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Схема за безвъзмездна финансова помощ bg05PO001/07 1-01 – “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”
Програма 2005 Проект \"Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията\" iconМониторинг на етноцентризма в учебниците по музика за трети и четвърти клас
Потенциал на учебната програма по музика за трети клас за реализиране на интеркултурно образование
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом