Дипломна работа на тема
ИмеДипломна работа на тема
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер10.45 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.bfu.bg/e-services2/common/diplomni/ciun/Zagl_str.doc

Приложение №2


Бургаски свободен университет

център по икономически и управленски науки


Дипломна работана тема: ”………...…точно наименование на темата……………”


Дипломант: Научен ръководител: подпис

име,презиме, фамилия име на научния ръководител


Специалност: наименование


Факултетен номер: …………


гр. бургас, 2013 г.
Заглавната страница може да бъде оформена графично и по друг начин, но трябва да съдържа посочените в този образец реквизити. Дипломната работа се изготвя в два екземпляра и задължително се подписва от научния ръководител.

Свързани:

Дипломна работа на тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа на тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа на тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа на тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа на тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа на тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа на тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом