Семинар по сиддо
ИмеСеминар по сиддо
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер70.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tita.bg/downloads/Edition_09_2012/DoubleTaxationTreatiesCourse.docСЕМИНАР ПО СИДДО


Приложен семинар по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

I. Акценти • Данъчно облагане на чуждестранни юридически и физически лица.
 • Българско законодателство.
 • СИДДО.
 • Взаимодействие между СИДДО и българското законодателство.II. Лектор


Доц. д-р Людмила Мермерска - има сертификати от IBFD – Холандия за проведено обучение по международно данъчно облагане.


III. Време


Семинарът е двудневен. Провежда се на 19-ти и 20-ти декемвери. Лекциите започват в 09.30 и свършват в 17.30. Има час обедна почивка.


Семинарът е с ограничен брой участници - максимум 15 човека. Приемът за семинара е отворен до изчерпване на бройката.


Бележка: На 21-ви декември се провежда и еднодневен семинар по ЗКПО и ЗДДФЛ с максимален брой участници - 35 човека.


Семинарът ще се проведе на удобна локация в центъра на гр. София.


IV. Цена


Крайната цена на семинара по СИДДО е 400 лева и може да се плати до 15 декември включително.


Тези от Вас, които се запишат до 15 октомври (вкл.) ползват 100 лева отстъпка и заплащат цена на семинара от 300 лева.


Тези от Вас, които се запишат до 15 ноември (вкл.) ползват 50 лева отстъпка и заплащат цена на семинара от 350 лева.


Всички записали се за семинара ползват и 50 лева отстъпка от еднодневния курс по ЗКПО и ЗДДФЛ, който се провежда на следващия ден (21.12.2012).СПЕСТИ

150 лева

100 лева

50 лева


Бележка: За коропоративни клиенти, който изпращат трима или повече служители на семинара по СИДДО предлагаме още 5% отстъпка.


Цената включва учебни матераиали: По време на курса ще бъде застъпено решаването на реални казуси.


- ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА -


V. ПРОГРАМА1

Прилагане на българското законодателство при облагане на чуждестранни лица.    • Кога се удържа или не се удържа данък при източника по реда на ЗКПО?

    • Кога се удържа или не се удържа окончателен данък от доходи на чуждестранно физическо лице по реда на ЗДДФЛ?

    • Кога едно чуждестранно физическо лице се облага по общия ред на ЗДДФЛ, вкл. и по реда на т. 26, б. “е” от § 1 от ДР на ЗДДФЛ?

    • Ползват ли чуждестранните физически лица данъчните облекчения по чл. 13 от ЗДДФЛ?

2

Взаимодействие между СИДДО и българското законодателство.    • Какъв е смисълът на СИДДО и как СИДДО може да разпределя правомощията при данъчно облагане между България и страната на чуждестранното лице?

    • Как следва да се четат и разбират разпоредбите на СИДДО и какво значи изразът “може да облага” и “облага се само”?

    • Кога се прилагат преференициални разпоредби на СИДДО, а не българското законодателство и какви са условията и процедурите за прилагането им?

3

Местно лице за данъчни цели. Място на стопанска дейност. Определена база.


    • Кога едно лице (физическо или юридическо) се третира за местно според българското законодателство?

    • Как следва да се приложи СИДДО, ако лицето (физическо или юридическо) е местно едновременно и на друга държава?

    • Каква е разликата в третирането на място на стопанска дейност и дъщерно дружество?

    • Кога едно чуждестранно юридическо лице има място на стопанска дейност в България според българското законодателство и според СИДДО?

    • Кога едно българско юридическо лице има място на стопанска дейност в чужбина и как резултатите от стопанска дейност се облагат в България?

    • Кога едно чуждестранно физическо лице има определена база в България?

4

Облагане на доходи от полагане на наемен труд.
    • Какви основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица?

    • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:

    • кратокосрочно командироване;

    • договори за наемане на персонал;

    • международен транспорт.

    • Как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от §1 от ДР на ЗДДФЛ при облагане на чуждестранни физически лица?

    • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол?

    • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия?

5

Облагане на пасивни доходи.    • Какво значи “пасивни доходи”?

    • Какво е третирането на доходи от недвижима собственост според българското законодателство и правилато за облагане, заложени в СИДДО?

    • Какво е облагане на дивидентите, лихвите, авторските и лицензионните възваграждения и доходи от продажба на финансови активи според българското законодателство и правилато за облагане заложени в СИДДО?

    • Какво следва да се разбира за дивидент, лихва и авторски и лицензионни възнаграждения и доходи от продажба на финансови активи според СИДДО?

    • Какво следва да се разбира под дивидент, лихва и авторски и лицензионни възнаграждения, произхождащи от място на стопанска дейност?

    • Какво следва да се разбира под “технически услуги“ (активни или пасивни доходи) и какво е третирането им според СИДДО? 

    • Кога доход, изплатен на чуждестранно лице влиза в обхвата на “други доходи” по смисъла на СИДДО?

6

Печалба от стопанска дейност. Третиране на дейността на клон.    • Какво следва да се разбира под печалба от стопанска дейност и какво е третирането й според СИДДО?

    • Какво следва да се разбира под печалба на клон?

    • Какво е данъчното третиране на приходите и разходите на клона ( вкл. свързаните с взаимоотношения с централата) според българското законодателство и според СИДДО?

7

Методи за избягване на двойното данъчно облагане. • Какви методи за избягване на двойното данъчно облагане съществуват и по какво се различава данъчния ефект от всеки от тях?
 • Кои методи се прилагат в СИДДО, по които България е страна?
 • Какви са процедурите за избягване на двойното данъчно облагане на чуждестранни лица, реализирали доход с източник България?
 • Българското законодателство предвижда ли избягване на двойното данъчно облагане на местни лица, ако липсва СИДДО?
 • Как методите за избягване на двойното данъчно облагане са взети предвид и се прилагат при попълване на Декларацията чл. 92 от ЗКПО и Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ от местни лица?
 • Избягва ли се двойното данъчно облагане, ако местно дружество е на данъчна загуба от цялостната си дейност или реализираната данъчна печалба е по-ниска от удържания в чужбина данък?
 • Какви са процедурите за решаване на проблемите, породени от различно третиране на доходи според българската и чуждестранна данъчна администарция?VI. Записване


Ако искате да посетите семинара, моля запазете място максимално бързо, като изпратите и-мейл със заглавие SEMINAR SIDDO на:


danatsi@tita.bg


Моля в и-мейла да посочите както Вашите данни така и следното:


 1. Кога бихте желали да извършите плащането и бихте ли искали също така да посетите курса по ЗКПО и ЗДДФЛ. На тази база ще Ви издадем проформа фактура и ще Ви дадем банкова сметка на фирмата.
 1. В случай, че не сте от София моля да посочите бихте ли искали да Ви съдействаме със запазване на хотел (правим го безплатно за Ваше улеснение).


Ще Ви отговорим в рамките на 24 часа с потвърждение за получената заявка.www.tita.bgadvisory@tita.bg  +359 (2) 855-3697  + 359 (898) 68-1136

Свързани:

Семинар по сиддо iconПрограма на национален Йога-семинар
Цена на нощувка съз закуска 25 лв и такса семинар 8 лв. За деца до 12 години 40 намаление, без такса семинар
Семинар по сиддо iconВ сила oт 28. 04. 2011
Практика сиддо българия-Германия Продължителност на Работата и Установяване Място на Стопанска Дейност
Семинар по сиддо iconЕднодневен практически семинар
Целта на настоящия семинар е да помогне на безработните лица да намерят работа, като изгради у участниците умения за подготвяне на...
Семинар по сиддо iconШотокан карате савез србијЕ
Судијско тренерски семинар и лиценцирање, семинар за испитиваче и лиценцирање – кфв
Семинар по сиддо iconЗакона за данъците върху доходите на физическите лица
Издаване на удостоверение за българско местно лице по смисъла на сключените от Република България спогодби за избягване на двойното...
Семинар по сиддо iconАнгел Кънчев" протокол от Заключителния семинар "
Днес, 30. 03. 2010 г се проведе заключителен семинар “Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”. Семинарът се проведе...
Семинар по сиддо iconПокана за участие в обучителен семинар
Русенска търговско- индустриална камара и “ейч ти би си” еоод имат удоволствието да Ви поканят да учасвате в обучителен семинар на...
Семинар по сиддо icon2nd Bar- llan Winter School on Cryptography: Lattice-Based Cryptography and Applications /Сургалт,Семинар
Тэтгэлэгт семинар, дэлхийн даяар бүгдэд нээлттэй. Криптографын чиглэлээр тодорхой сэдвийн хүрээн дэх сургалт
Семинар по сиддо iconПрес-съобщение Научен семинар по информационна грамотност
Научен семинар с международно участие на тема: “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики” ще се състои на...
Семинар по сиддо iconПублична реч – откриване на семинар
Бих искал да благодаря също така на проф. Ведър и д-р Мавродиева за отправената покана да открия тазгодишния семинар по „Реторика...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом