Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер13.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://84.22.27.98:7000/DELA/ДЕЛА/Граждански дела/2012 година/02-2012/razp-499-10.doc
Р А З П О Р Е Ж Д А Н ЕБ.,02.02.2012 г.


Б. РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,VІ-ти състав в закрито заседание на втори февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВКато разгледа докладваното от съдията ЦВЕТАНОВ

Частно гр.дело №499/2010 год. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.416 вр.чл.415 вр. чл.414 от ГПК.

Във връзка със заявление за издаване заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК от „ЗАД Булстрад Виена Иншурънсгруп” АД,ЕИК-xxxxxxx ,гр.С. срещу Л. М. М. е издадена Заповед №236/26.04.2010 година за изпълнение на парично задължение.Срещу същата е постъпило възражение от длъжника,а кредитора е предявил в указания срок иск по чл.422 ал.1 от ГПК.

По гражданско дело №1010/2010 година по описа на БРС е постановено решение №87/21.04.2011 година,с което е признато за установено по отношение на Л. М. М.,съществуването на вземането на ЗАД Булстрад Виена Иншурънсгруп” АД,за което е издадена Заповед №236/ 26.04. 2010 година за изпълнение на парично задължение. Съдебното решение е влязло в законна сила на 26.01.2012 година,след като е потвърдено с Решение №39/26.01.2012 година по гр.дело №779/2011 година по описа на СОС.

С оглед горното и на основание чл.416 от ГПК,съдът намери,че следва да бъде издаден изпълнителен лист,поради което

Р А З П О Р Е Д И :


Да се издаде изпълнителен лист на заявителя.

Разпореждането може да се обжалва пред СОС с частна жалба в двуседмичен срок , който за заявителя тече от връчване на разпореждането а за длъжника –от връчването на покана за доброволно изпълнение.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ/

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом