Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер28.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe.bg/archive/docs/курс докторанти МИ и МА за с-р Докторантури.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА “ИКОНОМИКС”


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО МИКРОИКОНОМИКА ЗА ДОКТОРАНТИ


Първи тематичен цикъл: Въведение в общата икономическа теория.

Елементарна теория на пазара.


Доц. д-р Валентина Алякова 3.11.2011 г. (четвъртък) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Втори тематичен цикъл: Теория на търсенето.

Потребителски избор.


Доц. д-р Венелина Трифонова 4.11.2011 г. (петък) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО37


Трети тематичен цикъл: Теория на фирмата съвършен конкурент.


Доц. д-р Мария Марикина 7.11.2011 г. (понеделник) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Четвърти тематичен цикъл: Теория на фирмата несъвършен конкурент.

ПО36

Доц. д-р Вера Пиримова 9.11.2011 г. (сряда) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Пети тематичен цикъл: Факторни пазари. Пазар на труда.


Проф. д-р Атанас Казаков 10.11.2011 г. (четвъртък) от 17,30 до 21,30 ч., зала ПО36


Шести тематичен цикъл: Общо пазарно равновесие.

Икономикс на благосъстоянието.


Доц. д-р Лилия Йотова 15.11.2011 г. (вторник) от 16,30 до 20,30 ч., зала ПО36


Литература:

Икономикс, раздел Микроикономика (глави 1-15), София, 1998

Всички учебници, учебни помагала и специализирани речници по Икономикс, предназначени за икономическите университети.

ноември, 2011 г.


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА “ИКОНОМИКС”


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАКРОИКОНОМИКА ЗА ДОКТОРАНТИ


Първи тематичен цикъл: Въведение в макроикономиката. Измерване на макроикономиката. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Макроикономическо равновесие.


Доц. д-р Е. Георгиева, 17.11.2011 г.(четвъртък) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Втори тематичен цикъл: Съвкупни разходи. Потребление и спестяване.

Инвестиции и чист износ. Крива на съвкупните разходи и разходно равновесие. Мултипликатор.


проф. д-р Трайчо Спасов, 22.11.2011 г.(вторник) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Трети тематичен цикъл: Икономически цикъл. Заетост и безработица. Трудов пазар. Очаквания и инфлация.


доц. д-р Марчо Марков, 24.11.2011 г.(четвъртък) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Четвърти тематичен цикъл: Пари, финансови пазари и банкова система. Централна банка и парична политика. Равновесие на паричния и стоковия пазар.


доц. д-р Е. Сотирова, 28.11.2011 г.(понеделник) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Пети тематичен цикъл: Правителствени покупки и фискална политика. Взаимодействие между парична и фискална политика. Икономически растеж и стабилизационна политика. Макроикономическа политика в отворена икономика.


проф.д.ик.н. Румен Гечев, 05.12.2011 г.(понеделник) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


Шести тематичен цикъл: Международна политика и валутен пазар. Инфлация и циклични колебания. Икономическа интеграция и общности. Икономика на развиващите се страни.


доц. д-р Ваня Иванова, 14.12.2011 г.(сряда) от 16,00 до 20,00 ч., зала ПО36


ЛИТЕРАТУРА:

Основна литература:

Икономикс, раздел Макроикономика (глави 16 - 32), изд. “Тракия-М”, София, 1998.

Допълнителна литература:

Всички учебници, учебни помагала и специализирани речници по Икономикс, Макроикономика и Световна икономика, предназначени за икономически университети.

ноември, декември 2011 г.

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом