Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали
ИмеПрофесионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер17.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_8279.doc
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” - КЪРДЖАЛИ


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/ К. Петрова /

Конспект по финанси


1. Теоретични основи на финансите.

2. Икономиката на държавата като основа за еволюцията на публичните роля финанси.

3. Публично стопанство, публични блага и теорията за колективния избор.

4. Същност, функции и роля на бюджета.

5. Принципи на съставяне на бюджета.

6. Видове бюджети.

7. Бюджетна технология и бюджетна политика.

8. Общо икономическо съдържание на държавните разходи.

9. Класификация на държавните разходи.

10. Характеристика на основните видове държавни разходи.

11. Теоретични основи на държавните приходи. Класификация.

12. Източници на финансови средства.

13. Методи и форми за акумулиране на държавни приходи.

14. Косвени данъци. Акцизи.

15. Данък върху добавената стойност.

16. Мита.

17. Преки данъци. Данък върху недвижимите имоти.

18. Данък върху наследствата.

19. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

20. Данък върху превозните средства.

21. Подоходно облагане на юридическите лица.

22. Подоходно облагане на физически лица.

23. Облагане с окончателен годишен патентен данък.

24. Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси.

25. Същност на разходите на бюджетите на местните органи на управление.

26. Същност на финансите фирмата (корпоративни финанси).

27. Определяне цената на дълготрайните активи.

28. Инвестиционна политика на фирмата.

29. Източници и начини за увеличаване капитала на фирмата.

30. Капиталова структура и възможности за нейното оптимизиране.

31. Анализ и оценка на инвестициите в дълготрайни материални активи.

32. Инвестиране в краткотрайни активи.

33. Дивидентна политика на фирмата.

34. Нетрадиционни източници на финансиране.

35. Сливания и изкупуване на фирми.

36. Международни финанси.


ИЗГОТВИЛ: Н. Фучиджиева

Свързани:

Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали

Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Тема Система на национално и международно регулиране на валутно-финансови отношения
Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
Обработка на информацията – информационните технологии като компонент на информационната система
Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика „алеко константинов – кърджали
Въвеждане на стоките на митническата територия на Р. България до получаване на митническо направление
Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика «алеко константинов» кърджали
...
Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Професионална гимназия по икономика „ алеко константинов кърджали iconПрофесионална гимназия по икономика "алеко константинов" гр. Кърджали
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом