Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
ИмеТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
страница3/3
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер474.9 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://mariageorgieva.weebly.com/uploads/1/1/6/6/11662344/1__.doc
1   2   3

Етап след ограмотяването176.
Аз съм българче – Иван Вазов

Естетическо възприемане на стихотворението. Да се предизвика чувство на гордост, че са българи и че растат в свободна страна.

177.
Нашата азбука. Звук и буква

Усъвършенстване уменията за подреждане на думи по азбучен ред. Възпитаване в старание.

178.
Родна стряха – Ран Босилек

Естетическо възприемане на стихотворението, усъвършенстване четивната техника. Възпитаване в любов към родната къща.

179.
Думите

Запознаване със смисъла на думите – предмети, признаци, действия.
180.
В гнездото – Ангел Каралийчев

Осмисляне основната идея. Създаване умения за словесно рисуване и умения да предават преживявания на майката.
181.
Кои думи се пишат с главна буква

Овладяване правописа на съществителни собствени имена.
182.
Извънкласно четене – стихотворения за родния дом и семейството

Разширяване представата за родители, семейство, дом. Пробуждане на желание за четене. Възпитаване в уважение към родители и близки.
183.
Синове – Валентина Осеева

Запознаване със смисловото и емоционалното съдържание на разказа. Възпитаване в нравствени добродетели.
184.
Изречение. Видове изречения

Затвърдяване знанията за видовете изречения и овладяване препинателните знаци.
185.
Пролетни празници – стихотворения.

Създаване пролетно и празнично настроение и продължаване традициите.
186.
Текст

Запознаване с текст и правилното му записване.
187.
Комарко – Пламен Цонев

Запознаване със съдържанието на приказката, усъвършенстване уменията да четат по роли и да разказват.
188.
Вълчето – Наталия Огнянова

Подготовка за преразказ

Даване знания за преразказ и усъвършенстване уменията да си служат с точни думи и да прилагат учени граматични правила. Възпитаване в самостоятелност и самоконтрол..
189.
Писане на преразказ
190.
Сливи за смет – българска народна приказка

Запознаване със съдържанието на приказката и осмисляне основната мисъл:”Трудът краси човекът, а мързелът го грози.”
191.
Един – много

Запознаване с думи, които назовават един и много предмети.
192.
Сливи за смет – втори учебен час

Изграждане навици за ред и чистота в училище и вкъщи.
193.
Правопис на думи с а-ъ, о-у, е-и

Овладяване правописа на думи с гласните а-ъ, о-у, е-и. Изграждане навици за правопис
194.
Змей на вратата – Андрей Германов

Естетическо възприемане на стихотворението. Възпитаване в честност и откровеност.
195.
Правопис на думи с а-ъ, о-у, е-и – втори учебен час

Овладяване правописа на думи. Изграждане умения за самопроверка. Стремеж за чисто и красиво писане.
196.
Извънкласно четене – приказки от Елин Пелин

Запознаване с творчеството на Елин Пелин. Създаване интерес и умения да четат и разказват.

197.
Великанската риба – немска народна приказка

Усъвършенстване четивната

техника и уменията да отговарят на въпроси. Възпитаване в нравствени добродетели.
198.
С й или и, с йо или ьо да напишем?

Разширяване знанията за правописа на думите. Изграждане навици за самопроверка.
199.
Мъжка дума – Методий Бежански

Запознаване със смисловото и емоционалното съдържание на разказа. Създаване емоционално отношение към героите.
200.
Тези странни букви – щ, ю, я

Овладяване правописа на думи с щ, ю, я.
201.
Мъжка дума – втори учебен час

Изграждане умения да изразяват чувства, лични оценки на постъпките, думите и преживяванията.
202.
Съчинение по серия от картини - подготовка

Изграждане умения да съставят съчинения по серия от картини, да излагат вярно и точно мислите си и да ги записват вярно.
203.
Писане на съчинението
204.
Бриф, бруф, браф – Джани Родари

Запознаване със съдържанието, усъвършенстване четивната техника, умения да четат подборно и да разказват по памет.
205.
Кой не знае правописа – обобщителен урок

Затвърдяване и обобщаване на правописа на гласните в думите, както за правописа на думите с йо и ьо.
206.
Квакащата пощенска кутия – Доналд Бисет

Запознаване със съдържанието и осмислянето му. Усъвършенстване уменията им да разсъждават върху постъпките си.
207.
Звучни и беззвучни съгласни

Затвърдяване правописа на звучни съгласни в края на думите и изграждане умения да правят проверка.
208.
Червената Шапчица – Ангел Каралийчев

Запознаване със съдържанието и откриване разликите с “Червената Шапчица” от Шарл Перо.
209.
Правопис на звучни и беззвучни съгласни

Затвърдяване правописа на звучни съгласни в края на думите и изграждане умения да правят проверка.
210.
Извънкласно четене – Весели стихотворения от читанката

Формиране на читателски интереси.
211.
Задави се Петльо – българска народна приказка

Запознаване със съдържанието и осмисляне на приказката. Усъвършенстване уменията им да разсъждават върху постъпките на геря и собствените.
212.
Правопис на малките думи

Усъвършенстване уменията за писане на малки думи.
213.
Задави се Петльо – подготовка за драматизация

Усъвършенстване на уменията за драматизация на приказка.
214.
Лодка с козирка – съчинение по дадено начало или “Моя рожден ден” – съчинение по преживяване

Запознаване учениците с видове съчинение – по дадено начало и преживяване.
215.
Писане на съчинението

Формиране на умения за изграждане на собствен текст.
216.
Иде лято – произведение по преценка на учителя

Естетическо възприемане на стихотворението.
217.
Какво научихме в първи клас – годишен преговор

Обобщаване на ученото в І клас.

1   2   3

Свързани:

Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconТолерантност и обучение по български език в условия на билингвизъм
По тази причина овладяването на български език (като официален език за общуване в страната) е гаранция за не само за социална, културна...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЛитература 72
Запознаване с учебното съдържание по бел, целите и задачите на обучението в 10 клас
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом