Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
ИмеТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
страница2/3
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер474.9 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://mariageorgieva.weebly.com/uploads/1/1/6/6/11662344/1__.doc
1   2   3

56.
Пиша вярно и красиво

Затвърдяване изписването на учените букви. Усъвършенстване уменията за чисто и красиво писане.

57.
Звук и буква нН. Нона и Ани

Затвърдяване звук и буква Н. Четене изречения с подходяща интонация.
58.
Писане на главна ръкописна буква Н

Запознаване с изписването на главна буква Н.
59.
Звук и буква лЛ. НЛО

Запознаване със звук и буква Л. Откриване в думите новата буква и звук. Четене с подходяща интонация.
60.
Писане на малка ръкописна буква л

Усвояване изписването на малка ръкописна буква л. Стремеж за чисто и красиво писане.
61.
Звук и буква лЛ. Емил и Лили

Затвърдяване звук и буква Л. Усъвършенстване уменията да четат текст с подходяща интонация.
62.
Писане на главна ръкописна буква Л

Запознаване с главна ръкописна буква Л. Стремеж към чисто и красиво писане.
63.
Обобщителен урок

Обобщаване и затвърдяване учените букви.
64.
Звук и буква рР. На Рила или на море?

Запознаване със звук и буква рР. Откриване звука и буквата в думите.
65.
Писане на малка ръкописна буква р

Овладяване изписването на малка буква р.
66.
Звук и буква рР

Затвърдяване звук и буква Р.
67.
Писане на главна ръкописна буква Р

Усвояване изписването на главна ръкописна буква Р.
68.
Звук и буква йЙ. Нерон

Запознаване с буква Й и словосъчетания в ед. ч. и мн. ч.
69.
Писане на малка ръкописна буква й

Запознаване с малка ръкописна буква й.
70.
Пиша вярно и красиво

Правилно свързване на изучените букви и стремеж за чисто и красиво писане.
71.
Звук и буква йЙ. Лейла

Затвърдяване звук и буква йЙ. Усъвършенстване уменията да четат думи и изречения .
72.
Писане на главна ръкописна буква Й

Овладяване изписването на главна ръкописна буква Й. Стремеж за вярно писане.
73.
Звук и буква бБ. Барабан

Запознаване със звук и буква бБ. Усъвършенстване уменията да четат срички, думи и изречения.
74.
Писане на малка ръкописна буква б

Овладяване изписването на малка ръкописна буква б. Стремеж за чисто и красиво писане.

75.
Звук и буква бБ. Албена

Затвърдяване на звук и буква бБ. Усъвършенстване уменията да четат текст с подходяща интонация. Обогатяване речта на учениците.
76.
Писане на главна ръкописна буква Б

Овладяване изписването на главна ръкописна буква Б.
77.
Обобщителен урок

Затвърдяване учените букви, усъвършенстване уменията да четат думи, изречения и текст.
78.
Звук и буква пП

Запознаване със звук и буква пП.
79.
Писане на малка ръкописна буква п

Овладяване писането на малка ръкописна буква п
80.
Звук и буква пП. Планинар

Затвърдяване на звук и буква пП.
81.
Писане на главна ръкописна буква П

Овладяване на звук и буква П.
82.
Звук и буква вВ. Мома Врана

Запознаване със звук и буква вВ. Усъвършенстване уменията да го откриват.
83.
Писане на малка ръкописна буква в

Овладяване писането на малка ръкописна буква в и свързването и в думи.
84.
Пиша вярно и красиво

Усъвършенстване уменията за чисто и красиво писане. Възпитаване старание при писането.
85.
Звук и буква вВ. Новина

Затвърдяване звук и буква вВ. Усъвършенстване уменията да четат подборно, да откриват различните форми на думата.
86.
Писане на главна ръкописна буква В

Запознаване с изписването на главна буква В.
87.
Звук и буква фФ. Филип и Фани

Запознаване със звук и буква фФ. Усъвършенстване на четивната техника.
88.
Писане на малка ръкописна буква ф

Овладяване писането на малка ръкописна буква ф.
89.
Звук и буква фФ. Ейфи

Затвърдяване звук и буква фФ. Усъвършенстване четивната техника и обогатяване на речника с нови думи и правописни особености.
90.
Писане на главна ръкописна буква Ф

Овладяване изписването на главна ръкописна буква Ф.
91.
Обобщителен урок

Обобщаване знанията за звучните и беззвучни съгласни.
92.
Звук и буква дД. У дома

Затвърдяване звуковете и буквите и запознаване със звук и буква дД. Овладяване правописа на думите с особен правопис.
93.
Писане на малка ръкописна буква д

Овладяването на малка ръкописна буква д.
94.
Звук и буква дД. Делфин

Затвърдяване звук и буква дД. Усъвършенстване четивната техника и овладяване правописа на собствените имена и сродни думи.
95.
Писане на главна ръкописна буква Д

Запознаване с писането на главна ръкописна буква Д.
96.
Звук и буква тТ. Футболен тим

Запознаване със звук и буква тТ, откриване в думи, четене на думи и изречения. Обогатяване на речника им с нови думи.
97.
Писане на малка ръкописна буква т

Овладяване изписването на малка ръкописна буква т.
98.
Пиша вярно и красиво

Затвърдяване правописа на думите и усъвършенстване уменията да пишат четливо.
99.
Звук и буква тТ. Имаме работа

Затвърдяване звук и буква тТ. Усъвършенстване уменията да четат думи и изречения и да .
100.
Писане на главна ръкописна буква Т

Усвояване писането на главна ръкописна буква Т.
101.
Звук и буква зЗ. Зима

Запознаване със звук и буква зЗ. Откриване в думи. Четене думи и изречения, усъвършенстване четивната техника.
102.
Писане на малка ръкописна буква з

Овладяване начина на изписване на малка буква з.
103.
Звук и буква зЗ. Телефонна повреда

Затвърдяване учените букви и усъвършенстване на четивната техника и четенето на роли.
104.
Писане на главна ръкописна буква З

Усвояване писането на главна ръкописна буква З.
105.
Обобщителен урок

Затвърдяване учените букви, усъвършенстване уменията да четат по роли.
106.
Звук и буква сС. Сутрин

Запознаване със звук и буква сС. Откриване в думи, Усъвършенстване уменията да четат вярно и точно.
107.
Писане на малка ръкописна буква с

Овладяване писането на малка ръкописна буква с, свързването в учени букви и включване в думи.
108.
Звук и буква сС. Лисан

Затвърдяване звук и буква С. Усъвършенстване уменията да четат подборно и овладяване правописа на звучните съгласни в края на думите. Обогатяване речника им.
109.
Писане главна ръкописна буква С

Усвояване писането на главна ръкописна буква С.
110.
Звук и буква жЖ. Сватбар

Запознаване със звук и буква жЖ. Определяна мястото на думите, усъвършенстване четивната техника.
111.
Писане на малка ръкописна буква ж

Усвояването на малка ръкописна буква ж. усъвършенстване уменията да пишат думи и изречения.
112.
Пиша вярно и красиво

Усъвършенстване уменията за чисто и вярно писане. Желание за изява.
113.
Звук и буква жЖ. Звездин

Затвърдяване звук и буква жЖ. Четене с правилна интонация и ударение. Усъвършенстване уменията да образуват думи.
114.
Писане на главна ръкописна буква Ж

Запознаване с изписването на главна ръкописна буква Ж. Изграждане стремеж за чисто и красиво писане.
115.
Звук и буква шШ. Шени

Запознаване със звук и буква шШ. Откриване в думи. Усъвършенстване четивната техника. Да подбират подходящо облекло.
116.
Писане на малка ръкописна буква ш

Усвояване изписването на малка ръкописна буква ш, писане думи и изречения.
117.
Звук и буква шШ. Нуша

Затвърдяване звук и буква шШ. Усъвършенстване четивната техника, да образуват изречения, да четат скоропоговорки.
118.
Писане на главна ръкописна буква Ш

Усвояване изписването на главна ръкописна буква Ш.
119.
Обобщителен урок

Затвърдяване звуковете и буквите, усъвършенстване уменията да коментират правописните особености.
120.
Звук и буква гГ. На гости

Запознаване със звук и буква гГ. Откриване в думите на новия звук. Овладяване правописа в думите на новия звук. Овладяване правописа на думи със звучна съгласна в края.
121.
Писане на малка ръкописна буква г

Овладяване изписването на малка ръкописна буква г. Усъвършенстване уменията да пишат думи и изречения.

122.
Звук и буква гГ. Герой

Запознаване със звук и буква гГ. Овладяване правописа на думите, означаване на един и много предмети.
123.
Писане на главна ръкописна буква Г

Усвояване писането на главна ръкописна буква Г.
124.
Звук и буква кК. Капитан

Запознаване със звук и буква кК. Усъвършенстване уменията да четат подробно, да подбират подходящи думи, да преценяват поведението.
125.
Писане на малка ръкописна буква к

Овладяване изписването на малка ръкописна буква к.
126.
Пиша вярно и красиво

Усъвършенстване уменията да пишат чисто, красива и вярно
127.
Звук и буква кК. Как така?

Затвърдяване на звук и буква кК. Обогатяване речника им с нови думи.
128.
Писане на главна ръкописна буква К

Овладяване изписването на главна ръкописна буква К.
129.
Един звук с две букви (дж). Клоунът Джони

Запознаване, че звук дж се означава с две букви. Усъвършенстване уменията да четат правилно думите и изреченията.
130.
Писане на думи с дж

Овладяване правописа на думи с дж...
131.
Един звук с две букви. За джанки

Затвърдяване, че един звук се изписва с две букви. усъвършенстване четивната техника и уменията да четат подборно, довършване на случка. Усъвършенстване уменията да пишат думи с дж.
132.
Писане на думи с дж
133.
Обобщителен урок

Обобщаване и затвърдяване учените букви, усъвършенстване четивната техника.
134.
Звук и буква чЧ. Птичето

Запознаване със звук и буква чЧ. Усъвършенстване уменията да я откриват в думи, да четат думи и изречения подборно..
135.
Писане на малка ръкописна буква ч

Запознаване с изписването на малка ръкописна буква ч.
136.
Звук и буква чЧ. Вълчето

Затвърдяване звук и буква ч. Усъвършенстване четивната техника, изграждане умения да характеризират героя с подходящи думи, подреждане на думите в изречения.

137.
Писане на главна ръкописна буква Ч

Усвояване изписването на главна ръкописна буква Ч. Умения да пишат чисто и красиво.
138.
Звук и буква цЦ. Мартеница

Усвояване звук и буква цЦ. Откриването и в думи. Усъвършенстване четивната техника.
139.
Писане на малка ръкописна буква ц

Овладяване изписването на малка ръкописна буква ц. Възпитаване в старание.
140.
Пиша вярно и красиво

Възпитаване в старание, стремеж за естетически вкус.
141.
Звук и буква цЦ. Зорница

Затвърдяване знанията за учените букви. Усъвършенстване четивната техника и уменията да правят описание на образ.
142.
Писане на главна ръкописна буква Ц

Усвояване изписването на главна ръкописна буква Ц.
143.
Звук и буква хХ. Хризантеми

Запознаване със звук и буква хХ. Усъвършенстване четивната техника, подборно четене, определяне от чие име се води разказа.
144.
Писане на малка ръкописна буква х

Овладяване изписването на малка ръкописна буква х. Усъвършенстване уменията да пишат думи и изречения.
145.
Звук и буква хХ. Хитър Петър

Затвърдяване учените букви. Усъвършенстване четивната техника, уменията да преразказват текст. Нови думи.
146.
Писане на главна ръкописна буква Х

Овладяване писането на главна ръкописна буква Х.
147.
Обобщение. Обобщителен урок

Обобщаване знанията за буквите, усъвършенстване уменията да четат диалози. Обрисуване моменти от стихотворение, съгласуваност на думите.
148.
Една буква с два звука щЩ. Къщовница

Овладяване знанието за буква щ, която съдържа два звука.
149.
Писане на малка ръкописна буква щ

Овладяване на малка ръкописна буква щ.
150.
Една буква с два звука щЩ. Нощен гост

Затвърдяване знанията за буква щ.
151.
Писане на главна ръкописна буква Щ

Усвояването на главна ръкописна буква Щ.
152.
Буква юЮ. Юлето

Овладяване буква юЮ. Усъвършенстване уменията да четат текст, да подреждат думи в изречения.
153.
Писане на малка ръкописна буква ю

Усвояване изписването на малка ръкописна буква ю.
154.
Пиша вярно и красиво

Възпитаване в старание, чисто и красиво писане.
155.
Буква юЮ. Юнга

Затвърдяване буква юЮ. Усъвършенстване уменията да четат подборно, обогатяване речника им с нови думи.
156.
Писане на главна ръкописна буква Ю

Овладяване изписването на главната ръкописна буква Ю. Стремеж за чисто и красиво писане.
157.
Буква яЯ. Ябълка

Запознаване с буква яЯ. Усъвършенстване уменията да четат подборно, овладяване правописа на думите.
158.
Писане на малка ръкописна буква я

Овладяване изписването на малка ръкописна буква я. Стремеж за чисто писане.
159.
Буква яЯ. Софи в София

Затвърдяване учените букви. Усъвършенстване уменията да откриват съществителни, собствени имена. Запознаване със забележителностите на страната. Възпитание в любов и възхищение към красотата.
160.
Писане на главна ръкописна буква Я

Овладяване изписването на главна ръкописна буква Я.
161.
Обобщителен урок

Затвърдяване учените букви и усъвършенстване четивната техника.
162.
Буквосъчетание йо. Музиканти

Овладяване правописа на думи с йо. затвърдяване знанията на думи с й в края.
163.
Писане на думи с йо

Овладяване правописа на думи с йо.
164.
Буква ьЬ. Буквосъчетание ьо. Синьото перце

Запознаване с буква ь и съчетанието ьо. Умения да четат думи с йо.

165.
Писане на буква ь и думи с буквосъчетание ьо

Овладяване писането на ь и думи с буквосъчетание ьо.
166.
Буквосъчетание ьо. Фантазьор

Овладяване писането на ь и думи с буквосъчетание ьо.
167.
Писане на думи с буквосъчетанието ьо

Овладяване правописа на думи с ьо. Възпитаване в старание.
168.
Пиша вярно и красиво

Усъвършенстване уменията за вярно и красиво писане, думи с ьо. Възпитаване в старание.

169.
Омагьосаният замък. Игра(по избор)

Усъвършенстване уменията за разказване приказка по дадено начало.
170.
Пиша вярно и красиво

Усъвършенстване уменията за правилно писане на думи с ьо, йо.
171.
Светите братя Кирил и Методий

Даване знания за българската азбука и нейните създатели.
172.
Азбуката вече зная – писане(обобщителен урок)

Затвърдяване всички букви и запознаване с азбучния им ред.
173.
Български народни песни. По телефона(по избор)

Запознаване с характерните особености на българските песни. Усъвършенстване уменията да четат на роли и да драматизират.
174.
Азбуката зная вече – писане(обобщителен урок)

Затвърдяване учените букви. Усъвършенстване уменията да ги изписват правилно.
175.
Сбогом шарено букварче!

Затвърдяване учените букви и усъвършенстване четивната техника. Възпитаване в интерес към книгите и любов към първия учебник – буквара.


1   2   3

Свързани:

Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconТолерантност и обучение по български език в условия на билингвизъм
По тази причина овладяването на български език (като официален език за общуване в страната) е гаранция за не само за социална, културна...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЛитература 72
Запознаване с учебното съдържание по бел, целите и задачите на обучението в 10 клас
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом