Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас
ИмеПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер145.84 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://mariageorgieva.weebly.com/uploads/1/1/6/6/11662344/bulgarian_tankova1.rtf

Примерно годишно разпределение по български език и литература за 1. клас


1.4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по 7 часа.

В учебната програма границите между етапите в обучението са означени условно, за да може тяхната продължителност да се определи по преценка на учителя съобразно с конкретните условия.

Съгласно учебната програма обучението по български език и литература в първи клас се реализира чрез два основни периода – период на ограмотяване (до края на месец март) и период на литературно и езиково обучение (през април имай).

Периодът на ограмотяване включва два етапа – подготвителен (2–4 седмици) и основен (20–24 седмици).

Очертават се следните възможни граници между етапите на обучение в зависимост от равнището на достижение:

Първи вариант: 2 седмици подготвителен етап на ограмотяване, 22 седмици основен етап на ограмотяване, 7 седмици период на езиково и литературно обучение;

Втори вариант: 3 седмици подготвителен етап на ограмотяване, 22 седмици основен етап на ограмотяване, 6 седмици период на езиково и литературно обучение;

Трети вариант: 4 седмици подготвителен етап на ограмотяване, 22 седмици основен етап на ограмотяване, 5 седмици период на езиково и литературно обучение.

Към първия вариант се пристъпва, ако първокласниците постъпват в училище от подготвителен клас, тоест имат усвоени начални умения за писане и четене. В този случай подготвителният етап се съкращава до допустимия минимум от 2 седмици. Съобразно с това част от темите в буквара, предвидени за първата седмица на подготвителния етап, се организират като задачи за вкъщи, доколкото през тази седмица темите са свързани главно с приобщаването към училище и нямат особена значимост относно езиковото и литературното обучение на първокласниците.

Вторият вариант се прилага, в случай че учениците усвояват четенето и писането с оптимални темпове.

Третият вариант е с удължен подготвителен етап. Той се препоръчва, в случай че първокласниците имат трудности при овладяването на българския език. Акцентът е върху обогатяване на лексикалния запас и подготовката на ръката за писане.

Най-оптимално е следното разпределение:


Първа седмица

 1. За първи път на училище

 2. Писане на елемент |

 3. Първият учебен ден

 4. Писане на елемент /

 5. На уроци

 6. Писане на елемент –

 7. Игри

Втора седмица

 1. Писане на елемент

 2. Трите пеперуди

 3. Писане на елемент

 4. Устна реч

 5. Писане на елемент

 6. Нашето семейство

 7. Писане на елемент

Трета седмица

 1. Изречение

 2. Писане на елемент

 3. Дума, сричка

 4. Писане на елемент

 5. Звук

 6. Писане на елемент

 7. Веселата сладкарница

Четвърта седмица

 1. Писане на елемент

 2. Текст, изречение, дума, сричка, звук

 3. Писане на елемент

 4. Урок за звук и буква A

 5. Урок за писане на малката ръкописна буква а

 6. Урок за упражнение по четене

 7. Урок за писане на главната ръкописна буква А

Пета седмица

 1. Урок за звук и буква Ъ

 2. Урок за писане на малката ръкописна буква ъ

 3. Урок за упражнение по четене

 4. Урок за писане на главната ръкописна буква Ъ

 5. Урок за звук и буква О

 6. Урок за писане на малката ръкописна буква о

 7. Урок за упражнение по четене

Шеста седмица

 1. Урок за писане на главната ръкописна буква О

 2. Урок за звук и буква У

 3. Урок за писане на малката ръкописна буква у

 4. Урок за упражнение по четене

 5. Урок за писане на главната ръкописна буква Е

 6. Урок за звук и буква Е

 7. Урок за писане на малката ръкописна буква е

Седма седмица

 1. Урок за упражнение по четене

 2. Урок за писане на главната ръкописна буква Е

 3. Урок за звук и буква И

 4. Урок за писане на малката ръкописна буква и

 5. Урок за упражнение по четене

 6. Урок за писане на главната ръкописна буква И

 7. Урок за гласни звукове (обобщение)

Осма седмица

 1. Урок по писане

 2. Урок за упражнение по четене

 3. Урок по писане

 4. Урок за звук и буква М

 5. Урок за писане на малката ръкописна буква м

 6. Урок за упражнение по четене

 7. Урок за писане на главната ръкописна буква М

Девета седмица

 1. Урок за звук и буква Н

 2. Урок за писане на малката ръкописна буква н

 3. Урок за упражнение по четене

 4. Урок за писане на главната ръкописна буква Н

 5. Урок за звук и буква Л

 6. Урок за писане на малката ръкописна буква л

 7. Урок за упражнение по четене

Десета седмица

 1. Урок за писане на главната ръкописна буква Л

 2. Урок за звук и буква Р

 3. Урок за писане на малката ръкописна буква р

 4. Урок за упражнение по четене

 5. Урок за писане на главната ръкописна буква Р

 6. Урок за звук и буква Й

 7. Урок за писане на малката ръкописна буква й

Единадесета седмица

 1. Урок за упражнение по четене

 2. Урок за писане на главната ръкописна буква Й

 3. Урок за сонорни съгласни звукове

 4. Урок по писане

 5. Урок за упражнение по четене

 6. Урок по писане

 7. Урок за звук и буква Б

Дванадесета седмица

 1. Урок за писане на малката ръкописна буква б

 2. Урок за упражнение по четене

 3. Урок за писане на главната ръкописна буква Б

 4. Урок за звук и буква П

 5. Урок за писане на малката ръкописна буква п

 6. Урок за упражнение по четене

 7. Урок за писане на главната ръкописна буква П

Тринадесета седмица

 1. Урок за звук и буква В

 2. Урок за писане на малката ръкописна буква в

 3. Урок за упражнение по четене

 4. Урок за писане на главната ръкописна буква В

 5. Урок за звук и буква Ф

 6. Урок за писане на малката ръкописна буква ф

 7. Урок за упражнение по четене


Четиринадесета седмица

 1. Урок за писане на главната ръкописна буква Ф

 2. Урок за звук и буква Д

 3. Урок за писане на малката ръкописна буква д

 4. Урок за упражнение по четене

 5. Урок за писане на главната ръкописна буква Д

 6. Урок за звук и буква Т

 7. Урок за писане на малката ръкописна буква т


Петнадесета седмица

 1. Урок за упражнение по четене

 2. Урок за писане на главната ръкописна буква Т

 3. Урок за звук и буква З

 4. Урок за писане на малката ръкописна буква з

 5. Урок за упражнение по четене

 6. Урок за писане на главната ръкописна буква З

 7. Урок за звук и буква С


Шестнадесета седмица

 1. Урок за писане на малката ръкописна буква с

 2. Урок за упражнение по четене

 3. Урок за писане на главната ръкописна буква С

 4. Урок за звук и буква Ж

 5. Урок за писане на малката ръкописна буква ж

 6. Урок за упражнение по четене

 7. Урок за писане на главната ръкописна буква Ж


Седемнадесета седмица

 1. Урок за звук и буква Ш

 2. Урок за писане на малката ръкописна буква ш

 3. Урок за упражнение по четене

 4. Урок за писане на главната ръкописна буква Ш

 5. Урок за звук и буква Г

 6. Урок за писане на малката ръкописна буква г

 7. Урок за упражнение по четене


Осемнадесета седмица

 1. Урок за писане на главната ръкописна буква Г

 2. Урок за звук и буква К

 3. Урок за писане на малката ръкописна буква к

 4. Урок за упражнение по четене

 5. Урок за писане на главната ръкописна буква К

 6. Урок за звук ДЖ

 7. Урок за писане на думи с дж


Деветнадесета седмица

 1. Урок за упражнение по четене

 2. Урок за писане на думи с Дж

 3. Урок за звук и буква Ч

 4. Урок за писане на малката ръкописна буква ч

 5. Урок за упражнение по четене

 6. Урок за писане на главната ръкописна буква Ч

 7. Урок за звук ДЗ


Двадесета седмица

 1. Урок за писане на думи с дз

 2. Урок за упражнение по четене

 3. Урок за писане на думи с Дз

 4. Урок за звук и буква Ц

 5. Урок за писане на малката ръкописна буква ц

 6. Урок за упражнение по четене

 7. Урок за писане на главната ръкописна буква Ц


Двадесет и първа седмица

 1. Урок за звучни и беззвучни съгласни звукове (обобщение)

 2. Урок по писане на съгласни звукове

 3. Урок за упражнение по четене

 4. Урок по писане на съгласни звукове с правописни особености

 5. Урок за звук и буква Х

 6. Урок за писане на малката ръкописна буква х

 7. Урок за упражнение по четенеДвадесет и втора седмица

 1. Урок за писане на главната ръкописна буква Х

 2. Урок за буква Щ

 3. Урок за писане на малката ръкописна буква щ

 4. Урок за упражнение по четене

 5. Урок за писане на главната ръкописна буква И

 6. Урок за буква Ю

 7. Урок за писане на малката ръкописна буква ю


Двадесет и трета седмица

 1. Урок за упражнение по четене

 2. Урок за писане на главната ръкописна буква Ю

 3. Урок за буква Я

 4. Урок за писане на малката ръкописна буква я

 5. Урок за упражнение по четене

 6. Урок за писане на главната ръкописна буква Я

 7. Урок по четене – Трудните звукове и букви (Щ, Ю, Я)


Двадесет и четвърта седмица

 1. Урок по писане

 2. Урок по четене – Трудните звукове и букви (ЙО, ЬО)

 3. Урок по писане

 4. Урок по литература

 5. Урок за устна реч (устен преразказ)

 6. Урок по литература

 7. Извънкласно четене


Двадесет и пета седмица

 1. Урок по литература

 2. Как общуваме

 3. Урок по литература

 4. Нашата азбука

 5. Урок по литература

 6. Гласните звукове и техните букви

 7. Извънкласно четене


Двадесет и шеста седмица

 1. Урок по литература

 2. Гласните звукове и техните букви (упражнение)

 3. Урок по литература

 4. Съгласните звукове и техните букви

 5. Урок по литература

 6. Урок за устна реч (устен преразказ)

 7. Извънкласно четене


Двадесет и седма седмица

 1. Урок по литература

 2. Съгласните звукове и техните букви (упражнение)

 3. Урок по литература

 4. Съгласните звукове и техните букви (упражнение)

 5. Урок по литература

 6. Подготовка за преразказ (В гнездото)

 7. Писане на преразказ (В гнездото)


Двадесет и осма седмица

 1. Урок по литература

 2. И или Й

 3. Урок по литература

 4. ЙО или ЬО

 5. Урок по литература

 6. Поправка на преразказ (В гнездото)

 7. Извънкласно четене

Двадесет и девета седмица

 1. Урок по литература

 2. Пренасяне на част от думата на нов ред

 3. Урок по литература

 4. Буквите Щ, Ю, Я

 5. Урок по литература

 6. Подготовка за съчинение (Раненото гълъбче)

 7. Писане на съчинение (Раненото гълъбче)


Тридесета седмица

 1. Урок по литература

 2. Писане на имена

 3. Урок по литература

 4. Значение на думата

 5. Урок по литература

 6. Поправка на съчинение (Раненото гълъбче)

 7. Извънкласно четене


Тридесет и първа седмица

 1. Урок по литература

 2. Изречение

 3. Урок по литература

 4. Текст и заглавие

 5. Урок по литература

 6. Съчинение по наблюдение (Кокиче)

 7. Поправка на съчинение (Кокиче)

Свързани:

Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconГодишно разпределение по български език и литература за трети клас

Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconПримерно годишно разпределение по български език за клас
Забележки: в общия брой часове – 85 – се включват и 17 часа за развитие на речта. Формулировките имат ориентировъчен характер
Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconПримерно годишно разпределение по български език за клас
Слято, полуслято и разделно писане на съществителни имена, прилагателни имена и наречия
Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
...
Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconГодишно разпределение на часовете по български език и литература в 12 клас
Жизнен път. Творческа биография. Стихосбирката „Пролетен вятър — ги­белта и екстазът. Светът и човека контрасти и парадок­си на Септември...
Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconГодишно разпределение на учебния материал по Български език за клас

Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconГодишно разпределение на учебния материал за четвърти клас класен ръководител анна господинова учебна 2011/2012 година чоуине "Веда" директор: български език и литература
Учениците да задълбочат знанията си за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни...
Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Примерно годишно разпределение по български език и литература за клас iconНа методическата единица
Примерно годишно разпределение по химия и опазване на околната среда за клас
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом