Дипломна работа тема: Фондови борси
ИмеДипломна работа тема: Фондови борси
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер42.89 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2032.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ


ДИПЛОМНА РАБОТАТема:Фондови борсиЦветан Димитров Иванов

Икономика на съобщенията

Факултетен номер: 205320


Научен ръководител:


...............................................

(гл. ас. д-р Мая Ламбовска)


София, Октомври 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


Увод............................................................………............3


I. Характеристика на фондовите борси..................………........5

 1. Възникване и развитие на борсите......................………...5

 2. Финансова система................................................………...6

 3. Същност и функции на фондовите борси...........………....8

 4. Видове ценни книжа на фондовите борси..........………..11II. Субекти и сделки на борсите.................................……….....18

 1. Брокери и брокерски услуги................................………...18

 2. Борсови сделки....................................................………...21

 3. Метод на търговия и борсови котировки...........………...23

 4. Сделки с акции на Българската фондова борса………..29

 5. Инвестиционни фондове...................................................35III. Инвестиционен анализ..........................................………....36

 1. Фундаментален…………….…………………...……………36

 2. Технически……………….…………………………………....42

 3. Борсови индекси..................................................………...46IV. Големите световни борси и БФБ.............................……….50

 1. Ню Йоркска фондова борса...............................………....50

 2. Лондонска фондова борса..................................………...51

 3. Токийска фондова борса.....................................………...52

 4. Българска фондова борса..................................………....53Заключение............................................………...........................57

Използвана литература.................................………..................58

Увод


Ще започнем с един цитат от книгата ”Пари на борсата” на Ботьо Тачков – дългогодишен инвестиционен съветник на Уол Стрийт. “Партньорката ми по тенис беше интелигентна жена, високо ценена в своята професия и с добра заплата – над 50 000 долара годишно. Въпреки че получаваше доста пари, тя беше безпомощна, когато трябваше да реши какво да прави с тях ... Един милион бяха преминали през ръцете й, а тя нямаше спестен нито цент. Едва на петдесет годишна възраст бе разбрала, че прави нещо погрешно ... В най-процъфтяващата страна на света едва 5% от хората могат да си позволят да живеят като подобава, след като се пенсионират. Останалите 95% трябва да продължат да работят или да разчитат на помощи от държавата, роднини, приятели, или да живеят в мизерия.”

Ако ситуацията е такава в най-богатата страна - САЩ, то тук в България положението е значително по-лошо. Всеки ден срещаме възрастни хора по улиците, в градския транспорт, в магазините, които се оплакват от мизерията в която живеят. А и как може да бъде иначе, когато те разчитат само на една пенсия която не надхвърля 150 лева? В България ако някой изобщо спестява, то той слага парите в банкови влогове. Макар това да носи някакви доходи, те са незначителни и служат само за компенсиране на загубите от инфлацията.

Хората в развитите страни обаче влагат спестяванията си много по-разумно – използвайки фондовите борси за закупуване на акции, облигации, опции. Те не само работят за да изкарват пари, но и карат парите си да работят за тях. Използвайки подходяща инвестиционна стратегия, могат да се пенсионират като милионери и да се наслаждават на заслужена почивка. За това е важно дори най-обикновения човек да познава същността на фондовите борси. Търговията с акции отдавна не е привилегия достъпна само за богатите инвеститори.

От друга страна всеки икономист също трябва да познава борсите. В повечето случаи те са по-изгоден и бърз начин за набиране на капитал за компаниите, отколкото са банковите кредити. Освен това са и подходящо място за инвестиране на печалбите реализирани от фирмата.

За съжаление в България фондовата борса все още не е достатъчно развита. Липсват някои важни инструменти като например опциите. Активно се търгуват акциите само на няколко големи фирми, а за другите на практика няма никакво търсене и предлагане. Въпреки всичко това има тенденция за развитие на Българската фондова борса. След появата на много фондови борси в страната при либерализацията на пазара, от 6 юни 1997 година започва да функционира само една – “Българска фондова борса – София” АД. Законите непрекъснато се обновяват и преработват в съответствие с европейското законодателство. С наредба № 16 от 7 юли 2004 г. на борсата започват да се извършват маржин покупки (покупки със заем от инвестиционния посредник) и къси продажби (продажби без да са притежавани акциите), което доближава българската фондова борса с още една крачка до световните борси.

Макар заглавието да е формулирано като “Фондови борси”, целта на настоящата работа е не само да разгледа устройството и начина на функциониране на борсите, но освен това да извлече от многобройните източници и да синтезира всичко най-важно свързано с тяхната дейност и процеса на инвестиране чрез фондовите борси. В началото ще бъде описано как те възникват и се развиват от древността до наши дни; какво е тяхното място във финансовата система. След това ще бъде разгледана тяхната същност и функции и кое всъщност ги прави толкова важни за икономиката. Ще бъдат описани ценните книги, които се търгуват на борсите и хората които имат право на това – брокерите. Ще бъде разгледан начина на сключване на борсовите сделки и как се котират книжата на пазара. Разбира се трябва да бъде описан и начинът за взимане на решение за покупка или продажба на акции – инвестиционният анализ. И на края е разгледана структурата и дейността на големите фондови борси по света и на Българската фондова борса.

Свързани:

Дипломна работа тема: Фондови борси iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема: Фондови борси iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема: Фондови борси iconКодекс на Поведение при Клиринг и Сетълмент
ЕС. Организациите са представени от Федерацията на Европейските Фондови Борси (fese), Европейската Асоциация на Централните Съ-контрагенти...
Дипломна работа тема: Фондови борси iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема: Фондови борси iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема: Фондови борси iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа тема: Фондови борси iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа тема: Фондови борси iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа тема: Фондови борси iconДипломна работа тема : "форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане"

Дипломна работа тема: Фондови борси iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом