Диплома за завършено образование
ИмеДиплома за завършено образование
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер18.03 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.kazanlak.bg/common/src/file/обява-читалище-бузовград(1).doc
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – 1921”


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.89,чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, чл.16, ал.2, т.5 от Закона за народните читалища и Заповед № 3/20.12.2011г. на Председателя на НЧ „ Любен Каравелов-1921”


СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „секретар” на народно читалище „Любен Каравелов-1921” с. Бузовград


Изисквания:

Минимални изисквания

 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”

 • Професионално направление – стопанско управление, публична администрация, хуманитарни науки, маркетинг;

 • Най-малко една година професионален опит.


Начин на провеждане на конкурс

  • Защита на концепция;

  • Събеседване.


Необходими документи:

 • Молба за участие

 • Автобиография

 • Документ за самоличност-копие

 • Диплома за завършено образование

 • Концепция за организация и развитие на читалището за 1 година /не повече от 3 страници/

Място за подаване на документите:

Сградата на библиотеката на НЧ”Л.Каравелов-1921”, с.Бузовград, ул.”9-ти септември”, срещу кметството

/ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч./

Телефон за справка: 0884 543051

Място на обявяване на списъците и съобщенията:

 • Входна врата на НЧ”Л.Каравелов-1921”, с.Бузовград;

 • Таблото в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, ул.”Розова долина” № 6;

 • Електронната страница на Община Казанлък;

Срок за подаване на документите:

Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен печат и на електронната страница на Община Казанлък

/до 16.00 ч. на 27.02.2012 г., който не може да бъде по-кратък от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкурса – чл.91, т.3 от КТ/


ТОДОР НИКОЛОВ /п/

Председател на ТЧ”Л.Каравелов”

с.Бузовград

Свързани:

Диплома за завършено образование iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Диплома за завършено образование iconДиплома за завършено образование копие

Диплома за завършено образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено образование icon1. Диплома за завършено образование
Професията на инженера по пожарна безопасност е хуманна, отговорна, обществено значима и подлежаща на динамично развитие
Диплома за завършено образование icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено образование icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено образование icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Диплома за завършено образование iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом