Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
страница3/4
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер446.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007631203.docx
1   2   3   4
Кратко описание

L01XA03 Oxaliplatin fl.100 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Paclitaxel, fl. 30 mg.

1) Кратко описание

L01CD01 Paclitaxel, fl. 30 mg., парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Paclitaxel, fl. 100 mg.

1) Кратко описание

L01CD01 Paclitaxel, fl. 100 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

151 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Paclitaxel, fl. 300 mg.

1) Кратко описание

L01CD01 Paclitaxel, fl. 300 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Pemetrexed , fl. 500 mg.

1) Кратко описание

L01CD01 Pemetrexed , fl. 500 mg., парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

36 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Sunitinib ,caps 50 mg.

1) Кратко описание

L01XE04 Sunitinib ,caps 50 mg.,перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Temozolamide caps. 20 mg.

1) Кратко описание

L01AX03 Temozolamide caps. 20 mg.,перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Temozolamide caps. 100 mg.

1) Кратко описание

L01AX03 Temozolamide caps. 100 mg., перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

400 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Topotecan, fl. 4 mg.

1) Кратко описание

L01XX17 Topotecan, fl. 4 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 200 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Topotecan, caps.1 mg.

1) Кратко описание

L01XX17 Topotecan, caps. 1 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Transtuzumab , fl. 150 mg.

1) Кратко описание

L01XC03 Transtuzumab , fl. 150 mg., парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Доставка на BCG vacsine , 11.25 mg.

1) Кратко описание

L03AX03 BCG vacsine , 11.25 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

11 250 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Доставка на CYCLOFOSFAMIDE, fl. 200 mg

1) Кратко описание

L01AA01 CYCLOFOSFAMIDE, fl. 200 mg. , ПАРЕНТЕРАЛНА ФОРМА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 200 000 МГ.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Доставка на CYCLOFOSFAMIDE, fl. 500 mg

1) Кратко описание

L01AA01 CYCLOFOSFAMIDE, fl. 500 mg., парентерална форама

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 200 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ifosfamide fl.1000 mg.

1) Кратко описание

L01AA06 Ifosfamide fl. 1000 mg., парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2 000 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Methotrexate fl. 50 mg.

1) Кратко описание

L04AX03 Methotrexate fl. 50 mg., парентерална форма.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Calcium Folinate amp. 30 mg.

1) Кратко описание

V03AF03 Calcium Folinate amp. 30 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 000mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Calcium Folinate amp. 50 mg.

1) Кратко описание

V03AF03 Calcium Folinate amp. 50 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Mesna amp. 400 mg.

1) Кратко описание

V03AF01 Mesna amp. 400 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

800 000 мг.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Vinblastine fl., 10 mg.

1) Кратко описание

L01CA01 Vinblastine fl., 10 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 мг.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Vincristine , fl. 1 mg.

1) Кратко описание

L01CA02 Vincristine , fl. 1 mg. парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Vinorelbin e fl. 50 mg.

1) Кратко описание

L01CA04 Vinorelbin e fl. 50 mg.,парентерална форва

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30 000 мг.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PANITUMUMAB fl. 100 mg.

1) Кратко описание

L01XC08 PANITUMUMAB fl. 100 mg., парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

45 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Erlotinib tb. 100 mg.

1) Кратко описание

L01XE03 Erlotinib tb. 100 mg.перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Erlotinib tb. 150 mg.

1) Кратко описание

L01XE03 Erlotinib tb. 150 mg.перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60 000 мг.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Sorafenib caps. 200 mg.

1) Кратко описание

L01XE05 Sorafenib caps. 200 mg.,перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

220 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Lapatinib, caps. 250 mg.

1) Кратко описание

L01XE07 Lapatinib, caps. 250 mg., перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3 050 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ibandronic acid , tb. 50 mg.

1) Кратко описание

M05BA06 Ibandronic acid , tb. 50 mg., перорална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

506160 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ibandronic aci, fl. 6 mg.

1) Кратко описание

M05BA06 Ibandronic aci, fl. 6 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3)
1   2   3   4

Свързани:

Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, рбългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229;...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом