Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението
ИмеРешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер19.43 Kb.
ТипРешение
източникhttp://zlatograd.judiciary-bg.org/courts/rc/zlatograd/webbcap.nsf/3a87fdea33d2ddb3c225786f003d57
Производството е по чл. 1 от УБДХ.

Внесен е Акт за констатирана проява на дребно хулиганство на 27.08.2011 г., извършена от Р. С. С., около 03:00-03:30 ч. в гр. З., в бар „А.”, изразяваща се в сбиване с лицето З.Т., с което е нарушен общественият ред и спокойствието на посетителите в заведението.

Актът е връчен лично на нарушителя. В съдебно заседание, нарушителят не се признава за виновен и заявява, че не е извършил проява на дребно хулиганство.

Р. П. уведомена не се явява и не взема становище.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, прие за установено следното:

На 27.08.2011 г. около 23:00 ч. св. З. Т., заедно с негов приятел посетили дискотеката, находяща се в комплекс „А.” гр. З.. Самият свидетел призна, че преди това бил употребил алкохол и продължил да употребява такъв в дискотеката. Свидетелят А. А. – * на дискотеката забелязал, че св. Т. е пиян и на няколко пъти го помолил да си тръгне, вярвайки, че ще го послуша. Свидетелят не си тръгнал, ядосал се и блъснал * М.Б. зад фризера и го ударил зад врата. А. отишъл, хванал го за ръката и го издърпал, и в същия момент Т. залитнал, паднал и докато А. му помагал да стане Т. го ударил по лявата буза, закачил му табелата на ризата и я скъсал. Издърпал го навън, тръгнали и други хора да се намесват, поради което той помолил, стоящият на бара нарушител Р. С. да задържат Т., а той през това време отишъл да се обади на оператор 112. Свидетелят К. също установи, че това се случило около 03:00 ч. Потвърди изложеното от св. А.. Заяви, че когато св. Т. тръгнал да удря нарушителят, тогава същият му отвърнал с удар.


ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Безспорно от събраните доказателства, които съдът кредитира изцяло, се установява, че на посочената дата и място, нарушителят Р. С. не е осъществил състава на административното нарушение визирано в чл. 1 УБДХ. Със своето поведение той не е нарушил общественият ред и спокойствието в заведението, а както се установи от свидетелските показания, нарушителят се опитал да предотврати сбиването, в което е участвал св. Т..

Със събраните доказателства не се доказа фактическата обстановка изложена в акта за констатирана проява на дребно хулиганство от Р. С., поради което и съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.1, б. „в” УБДХ, съдът го оправда.

Водим от гореизложеното, съдът


Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА нарушителят Р. С. С., ЕГН *, от гр.З., У. К. № * ЗА НЕВИНОВЕН, в това че е извършил проява на дребно хулиганство, изразяваща се в нанасяне на побой над З. Т. на 27.08.2011 г. около 03:00-03:30 часа в комплекс „А.” гр. З., поради което го ОПРАВДАВА.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕТО да се изпрати на началника на РУ „П." гр. З. за сведение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението.


СЪДИЯ:И.К

Свързани:

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Благоевградски окръжен съд
Глоба" в размер на 500. 00 лв. /петстотин лева/ и на основание чл. 78а, ал. 4 вр с чл. 343г от нк му налага наказание "Лишаване от...
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Благоевградски окръжен съд
Нпк вр с чл. 31. пр. 1 вр чл. 309, ал. 1, пр. 1 от нк го оправдава по това обвинение
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на протестиране и обжалване пред Окръжен съд Б. в 15 (петнадесет ) дневен срок от днес
...
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване и протестиране в 14 дневен срок от днес пред Б. ски окръжен съд
Налага на С. Р. М., роден на 06. 07. 1994г в гр. С., с постоянен адрес в същия град, българин, български гражданин, с начално образование,...
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Благоевградски окръжен съд
Нк го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание "Глоба" в размер на 1000. 00 лв. /хиляда лева/...
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Б. ски окръжен съд
Ж. К. Д. от Б., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен, заради което и на основание...
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Блос за всяка от страните, считано от днес
На основание чл. 372 вр чл. 78 а от нк вр чл. 354а ал. 5 вр ал. 3 предл. 2 т. 1 от нк, връзка чл. 2 ал. 2 от нк, съдът
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Благоевградски окръжен съд
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, като случаят е маловажен, заради което и на основание чл. 78а...
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на обжалване от 02 руп-б и нарушителя пред ас-б в 14 дневен срок от днес
НК, заради което и на основание чл. 6, б "а" вр с чл. 1, ал. 1 от убдх налага на нарушителя Б. С. К. административно наказание "Задържане...
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд Г. С., като обжалването не спира изпълнението iconРешението подлежи на протестиране и обжалване пред Апелативен съд Пловдив в 15 дневен срок, считано от днес
НК, като на осн чл. 78а, ал. 1 от нк го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом