Република българия специализиран наказателен съд
ИмеРепублика българия специализиран наказателен съд
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер34.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://spcc.bg/wp-content/uploads/2012/11/getdata.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

________________________________________________________________________

София, ул. Черковна 90

_________________________________________________________________________________


П Р О Т О К О Л


Днес, 08.11.2012 година, Комисията, назначена със заповед № АС-163/07.11.2012 година на Председателя на Специализирания наказателен съд, в състав


Председател: Стоян Тонев – зам.председател на СпНС

Членове: Светла Георгиева – съдебен администратор на СпНС

Емил Желев – съдия при СпНСсе събра в зала № 1 на СпНС, ул. Черковна № 90, в 10.20 ч. и извърши поименна проверка на допуснатите до участие в конкурса за длъжността „съдебен помощник“.

Явяват се:

 1. Йордан Димитров Йорданов

 2. Цветелина Янчева Манова

 3. Адриан Динков Янев

 4. Елена Димитрова Василева-Сукалинска

 5. Златина Петрова Петрова

 1. Мария Петрова Механджиева

 1. Румяна Среброва Стефанова

 2. Ивайло Чавдаров Танчов

 3. Севдалина Николаева Йорданова

 4. Деница Кирилова Дончева

 5. Виктория Любомирова Радоева

 6. Димитър Ганчев Минев

 7. Венета Иванова Минева

 8. Цветанка Иванова Иванова

 9. Михаела Димитрова Тихова

 10. Нина Димитрова Маринова

 11. Елеонора Миткова Недялкова

 12. Станислав Бориславов Седефчев

 13. Албена Стоянова Горова

 14. Петя Василева Генчева

 15. Анна Николаева Христова

 16. Калина Манолова Гюмова

 17. Стоян Иванов Шкодрев

 18. Мануела Будьони Димитрова

 19. Галина Божидарова Димитрова

 20. Десислава Цветанова Тодорова

 21. Валери Иванов Копчев

 22. Виолета Василева Кашукеева

 23. Веселин Димитров Дойкин- Не се явяват:

1. Даниела Николаева Ранчева

2. Таня Георгиева ЗгуроваСъбеседването с явилите се кандидати започна в 10.30 часа.На събеседването не се яви Десислава Цветанова Тодорова.


Комисията, след като обсъди резултатите от проведеното събеседване с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“, подадените документи за участие, оцени професионалната подготовка и другите им качества, необходими за заемане на длъжността, на основание чл. 159-160 ПАРОАВАС, вр. чл. 95 от Кодекса на труда


Р Е Ш И:


ОБЯВЯВА за успешно издържали конкурса:


Адриан Динков Янев

Елена Димитрова Василева-Сукалинска

Мария Петрова Механджиева

Виолета Василева Кашукеева

Петя Василева Генчева

Виктория Любомирова Радоева

Венета Иванова Минева

Румяна Среброва Стефанова

Ивайло Чавдаров Танчов

Деница Кирилова Дончева

Цветанка Иванова Иванова

Михаела Димитрова Тихова

Нина Димитрова Маринова

Станислав Бориславов Седефчев

Анна Николаева Христова

Калина Манолова Гюмова

Стоян Иванов Шкодрев

Мануела Будьони Димитрова

Галина Божидарова Димитрова

Валери Иванов Копчев

Веселин Димитров Дойкин
ОБЯВЯВА за неиздържали конкурса, както следва:


Йордан Димитров Йорданов

Цветелина Янчева Манова

Златина Петрова Петрова

Севдалина Николаева Йорданова

Димитър Ганчев Минев

Елеонора Миткова Недялкова

Албена Стоянова Горова


ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалите конкурса, както следва:


 1. Виолета Василева Кашукеева – 30 точки

 2. Венета Иванова Минева – 29 точки

 3. Петя Василева Генчева – 28 точки

 4. Нина Димитрова Маринова – 26 точки

 5. Михаела Димитрова Тихова – 25 точки

 6. Анна Николаева Христова – 24 точки

 7. Станислав Бориславов Седефчев – 23 точки

 8. Цветанка Иванова Иванова – 23 точки

 9. Мария Петрова Механджиева – 22 точки

 10. Адриан Динков Янев – 22 точки

 11. Румяна Среброва Стефанова – 22 точки

 12. Калина Манолова Гюмова – 21 точки

 13. Мануела Будьони Димитрова – 21 точки

 14. Валери Иванов Копчев – 21 точки

 15. Ивайло Чавдаров Танчов – 20 точки

 16. Галина Божидарова Димитрова – 20 точки

 17. Деница Кирилова Дончева – 20 точки

 18. Стоян Иванов Шкодрев – 20 точки

 19. Веселин Димитров Дойкин – 20 точки

 20. Виктория Любомирова Радоева – 18 точки

 21. Елена Димитрова Василева-Сукалинска – 17 точкиНастоящият протокол, заедно с документите на класираните на първите две места кандидати да се представят на Председателя на СпНС.
КОМИСИЯ:


Председател:

/ Стоян Тонев/


Членове:

/Светла Георгиева/


/Емил Желев/

Свързани:

Република българия специализиран наказателен съд iconВсс обявява списък на допуснатите кандидати за
Административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд
Република българия специализиран наказателен съд iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Десислав светославов любомиров– кандидат за „административен ръководител” на апелативен специализиран наказателен съд
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 02. 04. 2012 – 06. 04. 2012г
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 05. 11. 2012 – 09. 11. 2012г
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 17. 12. 2012 – 21. 12. 2012г
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 14. 05. 2012 – 19. 05. 2012г
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 07. 05. 2012 – 11. 05. 2012г
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 04. 06. 2012 – 08. 06. 2012г
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 28. 01. 2013 – 01. 02. 2013г
Република българия специализиран наказателен съд iconСъстав вид дело номер на дело
Списък на делата на специализиран наказателен съд, които ще се разглеждат в периода 22. 10. 2012 – 26. 10. 2012г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом