Конспект по дисциплината "Електрически мрежи и системи"
ИмеКонспект по дисциплината "Електрически мрежи и системи"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер34.44 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.stenli-bg.com/tu/III-kurs/EMS/konspekt.doc
КОНСПЕКТ

По дисциплината "Електрически мрежи и системи"

За специалност: "Електроенергетика и електрообзавеждане"

Редовни и задочни студенти - учебна 2006/2007 г.

1. Основни понятия и определения за електрическите мрежи. Класификации на
електрическите мрежи. Номинални напрежения. Изисквания към електрическите мрежи.

2. Въздушни електропроводни линии. Проводници - видове, конструктивно изпълнение,
електромеханични показатели.

 1. Въздушни електропроводни линии. Стълбове, изолатори и арматура.

 2. Кабелни електропроводни линии. Видове кабели и кабелна арматура.

5. Параметри на заместващите схеми на въздушни електропроводни линии. Видове
заместващи схеми. Определяне на активното и индуктивното съпротивление и активната
и капацетивна проводимост на въздушни електропроводи.

 1. Заместващи схеми на двунамотъчни и тринамотъчни трансформатори и автотрансформатори. Определяне параметрите на заместващите схеми.

 2. Заместващи схеми на електрическите мрежи с обобщени параметри. Определяне параметрите на заместващи П и Т - схеми. Еквивалентните параметри на схемите при последователно и паралелно свързване на елементи.

 3. Загуби на мощност във въздушни електропроводни линии.

9. Загуби на електрическа енергия във въздушните електропроводи и методи за тяхното
определяне.

10. Загуби на мощност и енергия в дву- и тринамотъчни трансформатори.

11. Потребители на електрическа енергия, - видове. Товарови диаграми - видове. Показатели
на товаровите диаграми. Определяне на изчислителните товари на електрически мрежи,
захранващи комунално-битови потребители.

12. Режимни параметри на отворени електропроводи за високо напрежение. Векторни
диаграми. Основни задачи.

13. Режимни параметри на отворени електрически мрежи за средно напрежение. Векторна диаграма. Загуби на напрежение при електропровод с един и няколко товара при магистрални и разклонени мрежи.

14. Режимни параметри на отворени електрически мрежи за ниско напрежение. Векторни
диаграми при еднофазни и двуфазни отклонения. Загуби на напрежение при
електропровод с равномерно разпределен товар.

15. Електропроводи за свръхвисоко напрежение. Определяне на параметрите на
заместващите схеми - обобщени константи. Основни зависимости между параметрите в
началото и края на електропровода. Напречна и надлъжна компенсация на
електропроводите.

16. Затворени електрически мрежи - общи сведения. Определяне на режимните параметри
на пръстеновидна мрежа.

17. Определяне на режимните параметри на затворена електрическа мрежа по метода на
контурните уравнения.

18. Определяне на режимните параметри на затворена електрическа мрежа по метода на възловите напрежения.

19. Топлинно оразмеряване на проводници и кабели. Избор на сечението на проводниците по
нагряване и термична устойчивост от ток на късо съединение. Защита на електрически
мрежи с напрежение до 1000 V.

20. Избор на сечението на проводниците по допустима загуба на напрежение по критерия:
"постоянно сечение".

I

21. Избор на сечението на проводниците по допустима загуба на напрежение по критерия:

"минимален разход на метал".

22. Избор на сечението на проводниците по допустима загуба на напрежение по критерия:

"минимални загуби на мощност".

 1. Област на приложение на трите метода. Икономическо сравнение на варианти.

 1. Изчисление на въздушни електропроводни линии по механични показатели. Основни зависимости. Критично междустълбие и критична температура.

 1. Схеми на отворени електрически мрежи.

 2. Схеми на затворени електрически мрежи.
 1. Показатели за качеството на електрическата енергия. Баланс на реактивните мощности в електрическата система.

 2. Основни принципи и методи за регулиране на напрежението.

 3. Баланс на активните мощност в електрическата система. Статични характеристики на потребителите по честота и по напрежение.

 4. Основни принципи и методи за регулиране на честотата.Статичен регулатор на честота.

 5. Методи и технически средства за намаляване на загубите на мощност и енергия в електрическите мрежи.

 6. Основни режимни характеристики на електрическите съоръжения в ЕЕС. Формиране на целевата функция и начини за отчитане на ограничителните условия. Оптимално разпределение на мощностите в ЕЕС.

Литература

 1. Влъчков П. Електрически мрежи и системи, ч. I, Техника, 1989

 2. Влъчков П. Електрически мрежи и системи, ч. II, Техника, 1990

 3. Захариев В.,Н.Генков, Електрически мрежи, С1е1а, 1999

4_ Николов Д., Електрически мрежи и системи, Техника-София, 1994.

Съставил: ^Л/Рч&к^Ж—-/-(доц.д-р^Захариев)

София, 2006 г.

Свързани:

Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconПравилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. Изм. Дв, бр. 19 От 2005 Г.)

Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconПравилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. Изм. Дв, бр. 19 От 2005 Г.)

Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconБиография на доц д-р Димо Нейков Димов
Техникум по електротехника в гр. Горна Оряховица, специалност “Електрически мрежи и системи”
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconМинистерство на образованието и науката технически университет варна електротехнически факултет
Дисциплината е насочена към процеси и електрически апарати използвани в мрежи ниско напрежение (до 1000V)
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconУчебник, 2005 II. Статии
...
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconБиографична справка
Средно образование завършва през 1966 година в Техникума по електротехника “Н. Й. Вапцаров” в гр. Радомир, специалност “Електрически...
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconКонспект по дисциплина "Електрически мрежи на населени места"
Избор на брой, мощност и място на трансформаторни постове на територията на населено място
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconАнотация Дисциплината "cad системи"
Дисциплината “cad системи” запознава студентите с използване на компютърна техника в проектирането. Овладяват се знания и умения...
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconЮгозападен университет "неофит рилски"
Дисциплината се базира на познанията от “Електрически измервания”, “Електромеханични устройства”, или “Управление на електромеханични...
Конспект по дисциплината \"Електрически мрежи и системи\" iconМинистерство на образованието и науката технически университет габрово
Предмет на дисциплината са моделирането на компютърни системи и мрежи с ориентирани и неориентирани графи и дървета
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом