Деклараци я от
ИмеДеклараци я от
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер12.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/blanks/blank_2033799327.doc
Д Е К Л А Р А Ц И Я


От....................................................................................................................................

/Име, презиме, фамилия/

ЕГН.................................................

Превозвач с фирма......................................................................................................

Булстат............................, Данъчен №.......................................................................

с регистрация /лицензия/ №...................от...............................................................

адрес на диспечерския офис.......................................................................................

телефон......................................


Декларирам, че данъчно задължени лица за отделните автомобили съответно са:

1. За автомобил Рег.№ ........................................................................

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

2. За автомобил Рег.№ ........................................................................

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

3. За автомобил Рег.№ ........................................................................

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

4. За автомобил Рег.№ ........................................................................

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

5. За автомобил Рег.№ ........................................................................

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

6. За автомобил Рег.№ ........................................................................

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/

-........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/ ЕГН /адрес/


За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.


............................... ........... ..................

/саморъчен подпис/

Свързани:

Деклараци я от iconДеклараци я

Деклараци я от iconДеклараци я

Деклараци я от iconДеклараци я

Деклараци я от iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я от iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я от iconЗаявление деклараци я

Деклараци я от iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я от iconМолба деклараци я

Деклараци я от iconДеклараци я
Подписаният /та
Деклараци я от iconДеклараци я
Изд от на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом