Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
ИмеДа се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер36.7 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tu-utc.com/Webpages/E_learning/PE/httpd/students/projects/projects.doc
Примерни теми за курсови проекти по

Програмни езици


__________________________________________________________________________________


 1. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число.

 2. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която изчислява и извежда на екрана сумата от всички прости числа в диапазон, зададен от потребителя. Проверката за просто число да се обособи в отделна функция.

 3. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която проверява и извежда на екрана дали 3 цели числа (въведени от потребителя) са Питагорови числа. Проверката да се обособи в отделна функция.

  Три числа (a, b, c) се наричат Питагорови, ако удовлетворяват равенството:

 4. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която позволява на потребителя да въведе датата си на раждане и текущата дата. В програмата да се изчисли и изведе на екрана възрастта на потребителя изчислена в дни.

 5. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която изчислява ръста на Идеалния партньор. Да се използва формулата, предложена от д-р Богуслав Павловски, според който мъжът трябва да е 1.09 пъти по-висок от жената.

  Потребителя въвежда ръста и пола си, а програмата трябва да изведе на екрана ръста на идеалния за него партньор. Примерна реализация на задачата може да видите тук - http://www.psabev.info/HeightTest/ .

 6. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която пресмята и извежда на екрана препоръчителното тегло в зависимост от ръста на потребителя според индексите на Брок и Брейтман. Изчисляването, според отделните индекси да се обособи в отделни функции.

  Индекс на Брок:

 • Ръст: 155-165 => тегло = ръст - 100;

 • Ръст: 166-175 => тегло = ръст - 105;

 • Ръст: над 175 => тегло = ръст - 110;

  Индекс на Брейтман:

 • Теглото = (ръст * 0,7) - 50.

 1. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която изчислява индексът на телесната маса (ИТМ) на потребителя и показва на екрана категорията, в която попада потребителя.

  ИТМ се изчислява по следната формула:

  А категорията се определя от следната таблица:

   ИТМ

   Категория

   <18,5

   Тегло под нормата

   18,5 – 25

   Нормално тегло

   25 – 30

   Наднормено тегло

   30-35

   Затлъстяване I степен

   35-40

   Затлъстяване I I степен  Изчисляването на индекса да се извърши в отделна функция. 2. - оценка: 4

  Да се състави програма на С, която изчислява стойността на електрическата енергия (с включено ДДС) по въведени от потребителя киловат-часа (kWh) и типа на енергията (дневна|нощна). Да се използват следните данни:

  Цена (без ддс) за снабдяване с електрическа енергия:

Дневна: 1kWh = 0.09710 лв.

Нощна: 1kWh = 0.04562 лв.


ЦЕНА (без ддс) ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ:

Достъп до разпределителната мрежа: 1kWh = 0.00573 лв.

Пренос през разпределителната мрежа: 1kWh = 0.04521 лв.


  Крайната цена (без ДДС) се определя като:

  (цена за снабдяване[дневна или нощна]) + (цена за достъп) +(цена за пренос) 1. - оценка: 6

  Да се дефинира клас array (масив от 5 цели числа), включващ методи за :

   1. Въвеждане на елементите на масива от потребителя.

   2. Извеждане на елементите на масива.

   3. Инвертиране на елементите на масива

   4. Сортиране на елементите на масива в нарастващ ред.

   5. Сортиране на елементите на масива в намаляващ ред.

   6. Определяне и извеждане на сумата от елементите на масива. 2. - оценка: 6

  Да се дефинира клас array (масив от 5 цели числа), включващ методи за :

   1. Въвеждане на елементите на масива от потребителя.

   2. Извеждане на елементите на масива.

   3. Определяне и извеждане на най-големия елемент на масива.

   4. Определяне и извеждане на най-малкия елемент на масива.

   5. Определяне и извеждане на сумата от елементите на масива.

   6. Определяне и извеждане на броя на четните елементи на масива. 3. - оценка: 6

  Да се дефинира клас student , които представя следните данни за един студент:

 • име (до 30 символа)

 • успех (реално число, в диапазона 2.00 – 6.00).

  Към класа да се дефинират и метод за въвеждане (от клавиатура) и метод за извеждане (на екран) на данните за един студент.

  Да се създаде масив students от 10 студента (обекти от клас student ). След въвеждане на данните за всеки един студент, програмата трябва да изведе на екрана името и успеха на студентите с най-висок и най-нисък успех. 1. - оценка: 6

  Да се дефинира клас point, който да представя точка в двумерното пространство, чрез нейните координати (x,y). Да се дефинират необходимите методи, за въвеждане и извеждане координатите на точка.

  Да се състави функцията IsLine(), която приема три аргумента – обекти от тип point и връща ‘TRUE’, ако трите точки лежат на една права, и ‘FALSE’ – в противен случай.Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconГрупа б задача 1
Да се състави програма twoneg. Срр, която чете от клавиатурата последователност от числа, докато броят на въведените отрицататни...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconНационална олимпиада по информатика’2005 Областен кръг, 13 март 2005 г. Група e (4–5 клас) задача автобусни линии
Напишете програма bus. Exe, която прочита от клавиатурата две цели числа а и в и извежда на екрана всички числа по-големи или равни...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconТема за група
Да предположим, че един часовник показва 12 часа. Да се направи програма clock. Exe, която въвежда от клавиатурата естествено число...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconНационална олимпиада по информатика ’2005
Програмистката Деляна написала програма, която трябвало да подреди няколко числа по големина и да ги изведе на екрана, разделени...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconДа се напише програма на Pascal,която да генерира n на брой
Да се напише програма на Pascal,която да генерира n на брой случайни,неповтарящи се комбинации от числа за играта на Български спортен...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconЗадача 1: Боя
Известно е, че с една кутия боя могат да се боядисат m квадратни единици площ от стената. Напишете програма boja. Cpp, която прочита...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconСъбиране във фибоначиева бройна система
В бройна система, с основа числата на Фибоначи, всяко цяло положително число има единствено представяне във вида: N=Fk1+Fk2+…+Fkr,...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconТема за  група е (4-5 клас)
Например, ако a е 1221, тогава a = A’, ако a е 1231, тогава a a’. Пепи веднага си написала програма, която по зададено число да проверява...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconОлимпиада по програмиране на сащ април 2001
Открийте алгоритъма и го използвайте за да напишете програма, която генерира триъгълници по същия алгоритъм, като входните данни...

Да се състави програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4 iconСпециялност: Информатика и информационни технологии в бизнеса
Да се състави алгоритъм, който последователно въвежда и сумира цели числа докато сумата на четните положителни стане четири цифрено...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом