Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер18.69 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-106.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Здравейте,
интересувам се дали Сдружение с нестопанска цел в обществена полза регистрирано по ЗЮЛНЦ може да кандидатства по някоя от мярките на програмата и по коя за реставрация на църква-паметник на културата с национално значение в с.Люти брод община Мездра.Сдружението е регистрирано и по закона за меценатството като организация подпомагаща културата и има писменото съгласие на Община Мездра и Врачанска митрополия-Собственик на обекта за извършване на реставрацията.

Благодаря Ви предварително.

Николай Маринов
Председател на УС на Сдружение "Историческа пробуда"


Приоритетна ос 3 по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) е насочена към устойчиво развитие на туризма, а конкретно операция 3.1 към подобряване на туристическата инфраструктура. Потенциалните кандидати по тази операция са общини на територията на Република България. До настоящия момент Управляващият орган на ОПРР е публикувал 2 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти общини. Обектите на интервенция по схемите следваше да са недвижими културни ценности (общинска или държавна собственост) съгласно Закона за културното наследство и да бъдат включени в Националния регистър на недвижимите културни ценности на Националния институт за недвижимо културно наследство. За съжаление към настоящия момент средствата за подкрепа за туристически атракции са изчерпани. Съгласно Индикативната годишна работна програма за предстоящи процедури по ОПРР за 2011 г., не се очаква публикуването на други подобни схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом