Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер225.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/foraff/127999.docСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

5592/12

(OR. en)
PRESSE 18

PR CO 3
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3142-ро заседание на Съвета

Външни работи

Брюксел, 23 януари 2012 г.
Председател Катрин Аштън
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът обсъди ядрената програма на Иран, като изтъкна отново сериозното си и задълбочаващо се безпокойство. Като се има предвид, че Иран продължава да отказва да спазва международните си задължения и да съдейства изцяло на Международната агенция за атомна енергия, Съветът договори допълнителни ограничителни мерки, по-специално поетапно ембарго на вноса на суров петрол от Иран в ЕС и мерки във финансовия и транспортния сектор. Съветът прие заключения по този въпрос.

Съветът проведе обмен на мнения относно положението в Бирма/Мианмар и приветства програмата за реформи, предприета от страната. Той потвърди, че продължаващият процес на реформи вече е довел до подобряване на отношенията между ЕС и Бирма/Мианмар и че по-нататъшните реформи биха могли да доведат до облекчаване или отмяна на ограничителните мерки на ЕС. Като първа стъпка Съветът реши временно да преустанови визовите забрани на няколко членове на правителството.

Съветът обсъди събитията в Сирия и изтъкна отново безпокойството си във връзка с влошаващата се ситуация и ширещите се в страната системни нарушения на правата на човека. В отговор на това Съветът засили ограничителните мерки на ЕС срещу режима в Сирия.

По време на работен обяд министрите обсъдиха събитията в Египет, включително по отношение на близкоизточния мирен процес. Съветът приветства усилията на Йордания за улесняване на преките преговори между израелците и палестинците като част от процеса за мир с посредничеството на Четворката. Съветът също така назначи г н Andreas Reinicke за специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Иран Error: Reference source not found

Бирма/Мианмар Error: Reference source not found

Сирия Error: Reference source not found

Сърбия/Косово Error: Reference source not found

Близкоизточен мирен процес Error: Reference source not found

Беларус Error: Reference source not found

Судан и Южен Судан Error: Reference source not found

ЗАСЕДАНИЯ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА Error: Reference source not found

Бивша югославска република Македония Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Отношения с бившата югославска република Македония Error: Reference source not found

 • Специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес Error: Reference source not found

 • Отношения между ЕС и Пакистан Error: Reference source not found

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Мисия по линия на ОПСО в Южен Судан Error: Reference source not found

 • Военен комитет на ЕС Error: Reference source not found

 • Задействане на Оперативния център на ЕС за региона на Африканския рог Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Върховен представител

Г-жа Катрин АШТЪН Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Белгия:

Г-н Didier REYNDERS Заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпроси

България:

Г-н Димитър ЦАНЧЕВ Заместник-министър на външните работи

Чешка република:

Г-н Karel SCHWARZENBERG Първи заместник министър-председател и министър на външните работи

Дания:

Г-н Villy SØVNDAL Министър на външните работи

Германия:

Г-н Guido WESTERWELLE Федерален министър на външните работи

Естония:

Г-н Matti MAASIKAS Постоянно представителство

Ирландия:

Г-н Eamon GILMORE Заместник министър-председател (Tánaiste) и министър на външните работи и търговията

Гърция:

Г-н Stavros DIMAS Министър на външните работи

Испания:

Г-н José Antonio GARCIA-MARGALLO MARFIL Министър на външните работи и сътрудничеството

Франция:

Г-н Alain JUPPÉ Държавен министър, министър на външните работи и европейските въпроси

Италия:

Г-н Giulio TERZI DI SANT'AGATA Министър на външните работи

Кипър:

Г-жа Erato KOZAKOU-MARСOULLIS Министър на външните работи

Латвия:

Г-н Edgars RINKĒVIČS Министър на външните работи

Литва:

Г-н Egidijus MEILŪNAS Заместник-министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работи

Унгария:

Г-н János MARTONYI Министър на външните работи

Малта:

Г-н Richard CACHIA CARUANA Постоянен представител

Нидерландия:

Г-н Uri ROSENTHAL Министър на външните работи

Австрия:

Г-н Michaеl SPINDELEGGER Вицеканцлер, федерален министър на европейските и международните въпроси

Полша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работи

Португалия:

Г-н Paulo PORTAS Държавен министър, министър на външните работи

Румъния:

Г-н Teodor BACONSCHI Министър на външните работи

Словения:

Г-жа Dragoljuba BENČINA Държавен секретар, Министерство на външните работи

Словакия:

Г-н Mikuláš DZURINDA Министър на външните работи

Финландия:

Г-н Erkki TUOMIOJA Министър на външните работи

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Обединено кралство:

Г-н William HAGUE Първи министър, министър на външните работи и по въпросите на Британската общност

Г-н David LIDINGTON Заместник-министър на външните работи и по въпросите на Британската общност


Комисия:

Г-н Щефан Фюле Член

Г-н Андрис Пиебалгс Член

Г-жа Кристалина Георгиева Член


Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:
Хърватия:


Г-жа Vesna PUSIĆ Министър на външните работи и европейските въпроси

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Иран

Съветът проведе обмен на мнения относно Иран и неговата ядрена програма.

Съветът прие следните заключения:

 1. „Като припомня заключенията на Европейския съвет от 9 декември 2011 г. и заключенията на Съвета по външни работи от 1 декември, Съветът отново изразява сериозното си и задълбочаващо се безпокойство във връзка с ядрената програма на Иран, и по-конкретно във връзка с направените в последния доклад на МААЕ констатации за дейностите на Иран, свързани с разработването на ядрени технологии за военни цели. Започналите неотдавна дейности по обогатяване на уран до 20 % в разположеното дълбоко под земята съоръжение във Фордо, близо до Ком, засилват още повече безпокойството от евентуалните военни измерения на ядрената програма на Иран. Ускоряването на дейностите по обогатяване на уран от страна на Иран е в грубо нарушение на шест резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на единадесет резолюции на управителния съвет на МААЕ и допринася за нарастването на напрежението в региона. Съветът призовава Иран да съдейства изцяло на МААЕ, включително в контекста на планираното посещение на заместник генералния ѝ директор, отговарящ за предпазните мерки.

 2. Иран продължава да не спазва международните си задължения и отказва да съдейства изцяло на МААЕ в опитите му да отговори на загрижеността, породена от ядрената му програма, като вместо това продължава да нарушава тези задължения. Във връзка с това и в съответствие със заключенията на Съвета от 1 декември 2011 г. Съветът прие допълнителни ограничителни мерки в енергийния сектор, сред които постепенно ембарго на вноса на ирански суров петрол в ЕС, във финансовия сектор, включително срещу Централната банка на Иран, в транспортния сектор, както и допълнителни ограничения върху износа, по-конкретно на злато и на чувствителни стоки и технологии с двойна употреба, както и в списъците да бъдат включени нови лица и образувания, няколко от които под контрола на Ислямската революционна гвардия (IRGC).

 3. Съветът потвърждава дългосрочния ангажимент за работа в посока постигане на дипломатическо решение на иранския ядрен въпрос в съответствие с двупистовия подход. Съветът изтъква, че договорените днес ограничителни мерки са насочени срещу финансирането на иранската ядрена програма от иранския режим, а не срещу иранския народ. Самият ирански режим би могъл да прояви отговорност в действията си и да доведе до прекратяване на санкциите.

 4. Съветът изтъква отново, че целта на ЕС остава постигането на цялостно и дългосрочно уреждане на въпроса, което да възстанови доверието на международната общност в изцяло мирния характер на ядрената програма на Иран, като същевременно се зачита легитимното право на Иран да използва ядрена енергия за мирни цели по силата на ДНЯО. Като подкрепя усилията на върховния представител на ЕС и като потвърждава значимостта на тясното сътрудничество с E3+3, с писмо от 21 октомври 2011 г. от името на върховния представител Съветът настоятелно приканва Иран да даде положителен отговор на предложението за преговори по същество, като покаже ясно готовността си да се ангажира с предприемане на мерки за изграждане на доверие и задълбочено да разгледа опасенията, които поражда ядреният въпрос, посредством конструктивни преговори без предварителни условия.“

Същевременно Съветът прие пакет от ограничителни мерки, насочени към източниците на финансиране за ядрената програма на Иран. За повече подробности вж. съобщение за печата 5457/12.

Бирма/Мианмар

Съветът обсъди ответната реакция на ЕС по отношение на реформите, предприети в Бирма/Мианмар.

Съветът прие следните заключения:

 1. „Съветът приветства забележителната програма за политически реформи, предприета от правителството и парламента на Бирма/Мианмар, заедно с ангажимента за икономическо и социално развитие. Тези промени откриват важни нови перспективи за развитие на отношенията между Европейския съюз и Бирма/Мианмар. ЕС е готов да отговори подобаващо.

 2. ЕС смята, че неотдавнашното освобождаване на значителен брой политически затворници бележи основна стъпка напред и показва ясно, че правителството е решено да продължи по пътя на реформите.

Съветът приветства и усилията на правителството да се стреми към мир с етническите групи; законодателството, разрешаващо профсъюзна дейност, установяващо свобода на сдружаването и охлабващо цензурата върху медиите; както и създаването на комисия за правата на човека. Тези елементи са съществени стъпки към създаването на демокрация съгласно принципите на правовата държава.

 1. Съветът приветства диалога между президента Тейн Сейн и Аун Сан Су Чжи и промените на избирателния закон, приети от парламента. Съветът изразява задоволство от решението на Националната лига за демокрация да се регистрира като политическа партия и, заедно с други партии, да участва в частичните избори на 1 април. ЕС придава особено значение на свободното и честното провеждане на тези избори.

 2. ЕС приветства решимостта на правителството да влезе в диалог с етническите групи чрез приобщаващ политически процес, като по този начин сложи край на въоръжените конфликти в страната, включително неотдавна сключеното примирие с Каренския национален съюз. Съветът изтъква необходимостта всички заинтересовани страни да създадат надежден и траен процес за преодоляване на различните трудности, свързани с осигуряването на дългосрочен мир и национално помирение. Съветът подчертава значението на подобрения хуманитарен достъп, особено в районите, засегнати от етнически конфликти.

 3. Съветът отбелязва ангажимента на правителството да продължи и да завърши тези реформи, особено чрез безусловното освобождаване на оставащите политически затворници в рамките на следващите няколко месеца и чрез свободното и честно провеждане на частичните избори. Съветът приветства и трайния ангажимент на правителството за намиране на надеждно решение на етническите конфликти чрез приобщаващ политически процес. Съветът потвърждава, че текущият процес на реформи вече е подобрил отношенията между ЕС и Бирма/Мианмар и че това, заедно с осъществяването на посочените по-горе очаквания, би довело до по-нататъшно облекчаване или отмяна на ограничителните мерки в решението на Съвета до края на април. Като първа стъпка Съветът решава, че ограничителните мерки (забрана за издаване на визи), засягащи председателя, заместник-председателите, членовете на кабинета и говорителите на двете камари на парламента следва да бъдат прекратени и възлага на съответните работни групи да приложат това решение, както и да разгледат последващи стъпки. Продължава по-нататъшното преразглеждане на решението на Съвета за налагане на ограничителни мерки.

 4. Европейският съюз желае да помогне на Бирма/Мианмар в осъществяването на реформите. Той ще насърчава икономическото развитие чрез увеличаване на помощта за намаляване на бедността и изграждане на капацитет и чрез засилен диалог с правителството в различни сектори. ЕС приканва Световната банка и Международния валутен фонд да увеличават постепенно подкрепата си за Бирма/Мианмар при разработването на нейната стратегия. ЕС е готов да подкрепи мирния процес с етническите групи, например чрез финансова помощ за процеса на интегриране на завърналите се лица. Съветът очаква върховният представител (ВП) да посети Бирма/Мианмар. Съветът потвърждава отново и пълната си подкрепа за решението на ВП да открие представителство на ЕС в Янгун и очаква скорошното му откриване.“

Сирия

Съветът обсъди положението в Сирия и прие следните заключения:

 1. „Европейският съюз остава дълбоко загрижен от влошаващата се ситуация в Сирия и от ширещите се в страната системни нарушения на правата на човека и отново отправя призив за незабавно прекратяване на насилието. ЕС е по-специално загрижен от неотдавнашната ескалация на насилието и отново категорично осъжда тежките репресии от страна на сирийското правителство, които могат да завихрят още повече спиралата на насилието и да изострят милитаризирането и сблъсъците между религиозните общности. Президентът Асад трябва незабавно да се оттегли, за да може да бъде осъществен мирен и демократичен преход.

 2. ЕС осъжда остро бомбените нападения в Дамаск от 23 декември 2011 г. и 6 януари 2012 г., които причиниха голям брой убити и ранени. Всеки терористичен акт представлява неоправдано престъпление, независимо от мотивацията и извършителя му. ЕС осъжда освен това нападението от 11 януари, при което бяха убити един френски журналист и няколко сирийски граждани и бяха ранени много други хора, включително нидерландски журналист. ЕС призовава да се изяснят обстоятелствата около това нападение. Сирийските власти имат задължение да гарантират безопасността на журналистите в страната. Представителите на печата трябва да имат възможност да осъществяват ключовата си роля по предоставяне на независима информация относно събитията в Сирия без страх от насилие или репресии.

 3. ЕС приветства резолюцията на Лигата на арабските държави от 22 януари и инициативата ѝ да търси подкрепата на Съвета за сигурност на ООН за намирането на политическо решение. ЕС е дълбоко загрижен от липсата на сътрудничество от страна на сирийските власти и настойчиво ги приканва да се придържат изцяло към плана за действие на Лигата на арабските държави и към поетите от тях ангажименти в това отношение, да преустановят окончателно актовете на насилие срещу цивилното население, да освободят политическите затворници, да оттеглят войските, танковете и оръжията от градовете и да осигурят възможност на независимите наблюдатели и медиите свободно да се придвижват и осъществяват своите репортажи относно Сирия.

 4. ЕС припомня подкрепата си за усилията на Лигата на арабските държави за преустановяване на цикъла на насилие в Сирия, както и за разполагането на нейната мисия за наблюдение, вкл. чрез създаването на ситуационен център на Лигата на арабските държави. ЕС приветства готовността на ООН да осигурява обучение и съдействие на наблюдателите на Лигата и насърчава Лигата да приеме помощта на ООН, така че да се осигури техническа подкрепа за мисията.

 5. ЕС приветства решението на Лигата на арабските държави да удължи мисията си за наблюдение и да укрепи капацитета си за независимо докладване относно положението в Сирия. ЕС взема под внимание решението на Лигата на арабските държави да назначи специален пратеник за Сирия.

 6. ЕС осъжда категорично нападенията срещу наблюдателите от мисията на Лигата на арабските държави и призовава за обективно и бързо разследване на случаите. Мисията трябва да е в състояние да действа независимо и в безопасни условия и да има достъп до всички центрове за задържане.

 7. С оглед на продължаващото използване на насилие от страна на сирийския режим срещу цивилното население, днес ЕС посочи още 22 лица и 8 образувания, които подлежат на ограничителни мерки. Докато репресиите продължават, ЕС ще продължи политиката си по налагане на допълнителни мерки срещу режима, а не спрямо цивилното население. След оценката на държавите — членки на ЕС, включването в списъка на лица, които са се разграничили от репресивната политика на режима, ще бъде преразгледано. ЕС призовава международната общност да се присъедини към неговите усилия, насочени срещу лицата, които са отговорни за жестоките репресии или са свързани с тях, както и срещу онези, които подкрепят режима или се облагодетелстват от него.

 8. ЕС изтъква отново твърдата си подкрепа за сирийския народ и насърчава сирийската опозиция да положи всички усилия за укрепване на координацията занапред, с цел да се осъществи организиран преход към една демократична, стабилна и приобщаваща Сирия, която гарантира правата на малцинствата. ЕС подкрепя усилията на Лигата на арабските държави в това отношение. ЕС ще продължи да установява връзки с представителни членове на сирийската опозиция, като Сирийския национален съвет, които отстояват демократични, приобщаващи ценности и отхвърлят насилието.

 9. ЕС отново изтъква силната си загриженост от влошаващите се условия на живот на сирийския народ в голям брой области, засегнати от безредиците. Сирийските власти трябва незабавно да облекчат страданието на населението, обитаващо тези области, да зачитат и защитават ранените и болните, да гарантират безпрепятствен достъп до медицински грижи без дискриминация или репресивни мерки и да се въздържат от сплашване на лицата, предоставящи медицинска помощ. Сирийските власти трябва да осигурят пълен и неограничен достъп на хуманитарните работници от международни хуманитарни организации за навременното предоставяне на хуманитарна помощ на лицата, нуждаещи си от помощ.

 10. ЕС приканва настойчиво всички членове на Съвета за сигурност на ООН да изпълнят задълженията си за прекратяване на насилието срещу сирийското население и за подкрепа на сирийския народ в стремежа му към свобода и политически права. ЕС приветства определянето от Съвета на ООН по правата на човека на специален докладчик по положението с правата на човека в Сирия и настойчиво приканва сирийското правителство да си сътрудничи в пълна степен с докладчика. ЕС припомня основните констатации на доклада на независимата анкетна комисия, според която има вероятност в страната да са извършени престъпления срещу човечеството. ЕС очаква следващите разисквания в Съвета на ООН по правата на човека, посветени на Сирия, на 12 март 2012 г.“

В отговор на продължаващите нарушения на правата на човека Съветът засили ограничителните мерки на ЕС срещу режима в Сирия. За повече подробности вж. съобщение за печата 5537/12.

Сърбия/Косово

Върховният представител на ЕС информира министрите относно актуалното състояние на подпомагания от ЕС диалог между Белград и Прищина. Съветът проведе обмен на мнения по тази тема преди обсъждането на статута на Сърбия на страна кандидатка, предвидено за заседанието на Съвета по общи въпроси на 27 февруари.

Близкоизточен мирен процес

По време на работен обяд министрите обсъдиха най-новите събития във връзка с близкоизточния мирен процес.

Съветът прие следните заключения:

 1. „ЕС приветства усилията на Йордания за улесняване на преките преговори между израелците и палестинците като част от процеса за мир с посредничеството на Четворката. ЕС призовава и двете страни да представят всеобхватни предложения относно границите и сигурността, съгласно предвиденото в изявлението на Четворката от 23 септември. Необходима е ясна и решителна демонстрация на политическо лидерство и от двете страни, за да се стимулира процесът и да се осигури реален напредък.

 2. На фона на тревожните събития на място през 2011 г., особено по отношение на заселванията, ЕС потвърждава отново ангажимента си за намиране на решение, основано на съществуването на две държави. Легитимността на Държавата Израел и правото на палестинците на държавност не трябва никога да бъдат поставяни под въпрос. Трябва да бъде съхранена жизнеспособността на решението, основано на съществуването на две държави. ЕС ще продължи да активизира усилията за разрешаване на конфликта чрез приноса си към Четворката, чрез постоянното си партньорство с Израел и с подкрепата си за усилията на Палестинската власт за изграждане на държава. ЕС потвърждава отново ясната си позиция по отношение на параметрите, принципите и темите на преговорите, включително заключенията на Съвета по външни работи от декември 2009 г., декември 2010 г., май, юли и октомври 2011 г., както и изявлението от името на ЕС по време на Съвета за сигурност на ООН от 21 април 2011 г.

 3. ЕС изтъква централната роля на Четворката и подкрепя процеса с посредничеството на Четворката за постигане на съгласие между страните най-късно до края на 2012 г. ЕС напълно подкрепя върховния представител в постоянните му усилия за създаване на надеждна перспектива за възобновяване на мирния процес. ЕС изтъква отново подкрепата си за арабската мирна инициатива.

 4. ЕС призовава страните да демонстрират ангажимента си към намиране на мирно решение, както и към процеса за мир с посредничеството на Четворката чрез действия, които могат да създадат среда на взаимно доверие, необходимо за осигуряването на съдържателни преговори, водещи до всеобхватен и траен мир.

 5. ЕС приветства назначаването на нов специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес.“

Беларус

Съветът проведе обмен на мнения относно положението в Беларус.

Той прие решение за разширяване на критериите за налагане на ограничителни мерки на лица и образувания. Това създава възможности за бъдещи посочвания на лица, които са отговорни за сериозни нарушения на правата на човека или репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция или поддържат или се възползват от режима на Лукашенко. Решенията за добавяне в списъка на лица и образувания, към които са насочени мерките, могат да бъдат взети като резултат от настоящото заседание на Съвета.

Судан и Южен Судан

Съветът обсъди положението в Судан и Южен Судан и прие следните заключения:

 1. „ЕС потвърждава отново ангажимента си да подкрепя Судан и Южен Судан в стремежа им към мир и развитие и ще продължи да прилага цялостен подход към двете държави съгласно договореното от Съвета през юни 2011 г. ЕС признава смелите усилия на двете страни преди и по време на отделянето на Южен Судан през юли 2011 г. ЕС e убеден, че стабилността и благоденствието на Судан и Южен Судан са взаимосвързани и се надява двамата президенти да проявят в еднаква степен лидерски качества в този решаващ период.

 2. ЕС е дълбоко загрижен във връзка с нарастващото напрежение между Судан и Южен Судан и в рамките на самите държави, и по-специално във връзка с неотдавнашните конфликти в Джонглей и в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил, както и от липсата на напредък в търсенето на решение на основни нерешени въпроси в преговорите след отделянето. ЕС призовава двете правителства да проявят въздържаност и да избягват всякакви едностранни действия в ущърб на преговорите.

 3. ЕС призовава настойчиво правителствата на Судан и Южен Судан да уредят чрез преговори всички нерешени въпроси от всеобхватното мирно споразумение и във връзка с последствията от отделянето, под егидата на Групата на високо равнище на Африканския съюз по изпълнението, както и да проявят необходимата гъвкавост за преодоляване на различията си. ЕС призовава също Судан и Южен Судан да изтеглят напълно, безусловно и незабавно военните сили от района на Абией съгласно договореното на 20 юни 2011 г. и да сътрудничат изцяло на ООН, включително на Временните сили за сигурност на ООН за Абией (UNISFA). Освен това ЕС подчертава, че е важно да се изпълняват всички предишни ангажименти по свързаните с границата въпроси.

 4. ЕС е сериозно загрижен от продължаващото насилие в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил. ЕС призовава за незабавно прекратяване на боевете и възобновяване на политическите разговори въз основа на принципите на рамковото споразумение, подписано от правителството на Судан и Суданското народно-освободително движение (Север) в Адис Абеба на 28 юни 2011 г. ЕС припомня, че правителството на Судан има задължението да защитава всички цивилни лица на своя територия, както и че е важно да се търси отговорност при нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право.

 5. ЕС призовава настойчиво правителството на Судан да разреши безопасен и безпрепятствен достъп на международните хуманитарни организации до всички цивилни лица и отново изразява готовността си за предоставяне на хуманитарна помощ на всички нуждаещи се.

 6. ЕС приветства Документа от Доха за мир в Дарфур като значителна стъпка напред към постигането на мир в Дарфур и предприетите неотдавна мерки за изпълнението му. Ако Документът от Доха за мир в Дарфур бъде изцяло и своевременно изпълнен, това би могло да подобри значително живота на хората в Дарфур. ЕС има готовност да увеличи подпомагането на дейности за ранно възстановяване и устойчив поминък, там където условията на сигурност позволяват и е налице среда, благоприятстваща дейността на международните организации. Трайно и цялостно мирно решение ще бъде постигнато само с участието на всички движения и заинтересовани страни в Дарфур. ЕС приканва настойчиво движенията, които не са подписали документа, да се включат в процеса и призовава правителството на Судан да държи отворена вратата към мира. ЕС изразява отново подкрепата си за Мисията на ООН и Африканския съюз в Дарфур.

 7. ЕС изтъква, че е важно да се търси отговорност за сериозни нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право в Дарфур, и припомня задължението на правителството на Судан и на всички държави — членки на ООН, и регионални организации да сътрудничат изцяло на Международния наказателен съд, в съответствие с Резолюция 1593 на СС на ООН.

 8. ЕС остава ангажиран с развитието на отношенията си със Судан. ЕС приветства поетия от правителството на Судан ангажимент да осъществи национален приобщаващ процес на преразглеждане на конституцията, който следва да включва всеобхватен диалог с всички политически сили и сектори на суданското общество, включително намиращите се в периферните области. Продължаващите конфликти в Южен Кордофан, Сини Нил и Дарфур спъват постигането на напредък с цялата многостранна подкрепа, която ЕС би желал да предостави на Судан. Осезаемият политически напредък би позволил на ЕС да придвижи въпроси като облекчаването на дълга и по-нататъшната помощ за икономическа диверсификация.

 9. Освен това ЕС приканва настойчиво правителството на Судан да премахне ограниченията върху свободата на изразяване, в това число конфискуването и затварянето на вестници и задържането на журналисти и политически опоненти без повдигнати обвинения. ЕС приветства учредяването на национална комисия по правата на човека и отбелязва неотдавнашното назначаване на нейните членове. Особено важно е Комисията да работи независимо и при пълно спазване на принципите от Париж.

 10. ЕС е обезпокоен от сериозните междуобщностни сблъсъци в Южен Судан, и по-специално в провинция Джонглей, при които загинаха много хора, а много други напуснаха принудително домовете си, и припомня отговорността на правителството на Южен Судан да закриля всички цивилни лица на своя територия. ЕС приканва настойчиво правителството на Южен Судан, със съдействието на Мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS), да задълбочи усилията за намиране на решение на първопричините за междуобщностните конфликти, да утвърждава помирението, да насърчава разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията и да разгледа въпроса за малките оръжия и леки въоръжения.

 11. ЕС е загрижен от положението с правата на човека в Южен Судан, включително от съобщенията за нарушения на правата на човека, извършени от силите за сигурност на Южен Судан. ЕС приветства готовността на правителството на Южен Судан да работи със Съвета по правата на човека на ООН за намирането на решение на тези въпроси и го насърчава да направи това незабавно.

 12. От постигането на независимост досега Южен Судан отбеляза известен напредък в усилията за изграждане на основите на действаща държава, но все още остават много сложни предизвикателства, които правителството на Южен Судан трябва да преодолее своевременно и изцяло. ЕС изразява отново ангажимента си да работи с правителството на Южен Судан и международните партньори, и по-конкретно Мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS), за да подпомага усилията им за утвърждаване на демокрацията, зачитане на човешките права и принципите на правовата държава, добро управление, борба с корупцията, създаване на благоприятстваща чуждите инвестиции среда и гарантиране на прозрачност и отчетност. В този контекст ЕС приветства обявените наскоро от президента Кийр конкретни мерки за борба с корупцията и очаква своевременното им и ефективно прилагане. ЕС придава голямо значение и на един напълно приобщаващ национален процес на преразглеждане на конституцията.

 13. Съветът приветства съвместното планиране в Джуба на помощта за развитие от ЕС и неговите държави членки чрез Специалната стратегия на ЕС за Южен Судан за периода 2011—2013 г., която се очаква да осигури 700 милиона евро за този период. Освен това ЕС напредва с подготовката по евентуална мисия по линия на ОПСО, която да укрепи сигурността на международното летище Джуба и във връзка с това днес Съветът прие концепция за управление на кризи при евентуална мисия. ЕС потвърждава отново ангажимента си за продължаване на сътрудничеството с Южен Судан в областта на търговията с цел предоставяне на безмитен и безквотен достъп в рамките на принципа „всичко освен оръжие“, веднага щом бъдат изпълнени условията.“

Съветът също така прие концепцията за управление на кризи за действие по линия на ОПСО, която да укрепи сигурността на международното летище Джуба в Южен Судан. Това ще даде начало на оперативно планиране за новата мисия.

ЗАСЕДАНИЯ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

Бивша югославска република Македония

Осмото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране между бившата югославска република Македония и ЕС се проведе в рамките на Съвета. За повече подробности вж. съобщение за печата 1453/12.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Отношения с бившата югославска република Македония

Съветът одобри общата позиция на ЕС за осмото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—бивша югославска република Македония.

Специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес

Съветът назначи г н Andreas Reinicke за специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес. За повече подробности вж. съобщение за печата 18763/11.

Отношения между ЕС и Пакистан

Съветът прие петгодишния план на ангажиментите ЕС—Пакистан с цел изграждане на стратегически отношения чрез установяване на партньорство за мир и развитие, основано на споделени ценности, принципи и ангажименти. Петгодишният план е израз на ангажимента на ЕС за подкрепа на институциите и гражданското общество в Пакистан. Пакистан следва да завърши прехода си към стабилна демокрация и следва да играе ключова роля в укрепването на мира и стабилността в Южна Азия. ЕС ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Пакистан, като се стреми да намери отговор на предизвикателствата в областта на икономиката и развитието, пред които той е изправен, и да гарантира сигурност за неговия народ, а върховният представител ще положи началото на основаващ се на плана на ангажиментите стратегически диалог по време на предстоящото си посещение в Пакистан.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Мисия по линия на ОПСО в Южен Судан

Съветът одобри концепцията за управление на кризи за мисия по линия на общата политика за сигурност и отбрана, която да укрепи сигурността на международното летище Джуба. Това поставя началото на оперативно планиране за мисията. Действителното начало на операциите е предмет на отделно решение на Съвета.

Военен комитет на ЕС

Съветът назначи генерал Patrick de Rousiers (Франция) за председател на Военния комитет на ЕС за срок от три години, считано от 6 ноември 2012 г. Съветът също така назначи контраадмирал Klaus-Michael Nelte от Германия за следващ председател на работната група на Военния комитет на ЕС за срок от три години, считано от 1 октомври 2012 г. За повече подробности вж. съобщение за печата 5376/12.

Задействане на Оперативния център на ЕС за региона на Африканския рог

Съветът прие следните заключения:

„1. В контекста на стратегическата рамка за Африканския рог ЕС провежда две военни операции — EUNAVFOR Atalanta и EUTM Сомалия — и пристъпи към оперативно планиране за провеждането на гражданска мисия, насочена към укрепване на регионалния морски капацитет в Сомалия и като цяло в региона на Африканския рог. Едновременното провеждане на три действия в рамките на ОПСО в региона ще изисква засилена координация и взаимодействие, включително между военните и гражданските участници. В това отношение задействането на Оперативния център ще допринесе за укрепване на всеобхватния подход на ЕС, чрез който се мобилизират различните инструменти, с които Съюзът разполага, както и за подобряване на работата на съществуващите структури на ЕС в рамките на ОПСО и на мисиите и операциите на Съюза.

2. За тази цел и като припомня заключенията на Съвета от 1 декември 2011 г., Съветът одобрява задействането, в рамките на предоставения мандат, на Оперативния център на ЕС за Африканския рог, в съответствие с предвиденото в решение на Съвета, което предстои да бъде прието в най-близко бъдеще. Оперативният център ще предоставя, наред с другото, пряка подкрепа за командващия гражданските операции при оперативното планиране и провеждането на мисията за изграждане на морски капацитет в региона (RMCB); ще подпомага командващия мисията EUTM и ще засилва стратегическата координация между мисията и другите действия по линия на ОПСО в региона на Африканския рог; ще укрепва гражданско-военното единодействие; ще осигурява връзка с операция Atalanta; и ще улеснява взаимодействието между мисиите/операциите и структурите, намиращи се в Брюксел. Съветът приветства намерението на държавите членки да осигурят персонал за Оперативния център, включително за неговото ръководството.

3. Съветът призовава КПС да прави редовен преглед на всички съществени аспекти на Оперативния център.“ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

5592/12

BG

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом