Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация
ИмеДати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер16.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgtmd-sofia.com/izpitipraktika.doc
дати за държавни изпити по практика

за придобиване степен на професионална квалификация

през учебната 2012/2013 г.

/Заповед № 466 / 05.09.2012 г. на Директора на ПГТМД – София/


За лица, придобили право да положат държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2012/2013 г.

Специалности

Изпити

Срок за подаване на заявления за изпитите

За всички професии и специалности

Сесия – януари

25.01.2013 г.

до 21.12.2012 г.
За лица, придобили право да положат държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2012/2013 г.

Специалности

Изпити

Срок за подаване на заявления за изпитите
Сесия – юни - юлидо 14.05.2013 г.

„ Моден дизайн”

03.06.2013 г. и 04.06. 2013 г.

„Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия”

03.06.2013 г.„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

05.06.2013 г. и 06.06.2013 г
Сесия - септември

до 05.09.2013 г.

За всички професии и специалности

12.09.2013 г.

Свързани:

Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconИзпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
Изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по тория и практика на професията и специалността...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconИзпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
Хотелиер, специалност 8110102 Организация и управление на хотелиерството, от Списъка на професиите за професионално образование и...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconНационална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
Ресторантьор, специалност код 8110601 Организация и управление в ресторантьорството от Списъка на професиите за професионално образование...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconНационална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация
Машинен монтьор, специалност код 5210401 Машини и съоръжения за обработка на металите от Списъка на професиите за професионално образование...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата на оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата на оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата на оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата за оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата на оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Дати за държавни изпити по практика за придобиване степен на професионална квалификация iconРепублика българия
Наредба №3 от 15. 04. 2003 г за системата за оценяване, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом