Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха
ИмеЗаседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер25.47 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://vt.government.bg/documents/reshenia_OK-VP_16.12.2010.doc
П Р О Т О К О Л


Днес, 16 декември 2010 г., от 13:00 часа в зала № 317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6, във връзка с чл.7 от Закона за военните паметници и във връзка с чл. 6. от Правилата за работа на Областната комисия ,,Военни паметници” се проведе редовно заседание на ,,Комисията”.

На заседанието присъстваха:

Доц.д-р Пенчо Стоянов Пенчев – областен управител

Госпожа д-р Любомира Попова – заместник-областен управител и зам.-председател на Областната Комисия ,,Военни паметници”

Господин Валентин Вълов – Главен експерт УКОМП в ОА и секретар на Областната Комисия ,,Военни паметници”

Членове: Г-н Красимир Добрев-старши експерт ,,култура” в община Елена; Г-н Светлин Иванов Радев-Директор на Държавен военноисторически архив гр.В.Търново; Бриг.генерал Цветан Харизанов-Ректор НВУ ,,Васил Левски” Г-жа арх. Донка Цанева Колева-началник отдел ,,КИН” в община В.Търново;Г-н Пламен Дянков Мадемов-уредник в ИМ Г.Оряховица; Г-жа Мария Р. Дякова гл.специалист в община Стражица;.Г-н Иван Х. Коев Зам-председател на Обл.съвет СВВБ-В.Търново; Г-жа Марияна Асенова Крумова ст.специалист в община Лясковец; Г-н Райко Йорданов Райков – Председател на Общ.съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва; Г-н Йордан Йорданов-главен специалист в община Полски Тръмбеш;

В работата на заседанието, взе участие г-н Иво Антонов-Гл.експерт военни паметници-МО.

На заседанието присъстваха 13 члена, от редовно поканените 17, съгласно приложения списък. Не се явиха представители от Общините Сухиндол, Свищов и Павликени. Комисията имаше необходимият кворум можеше да продължи своята работа и да взема необходимите решения.

Г-н доц.д-р Пенчо Пенчев-областен управител на област Велико Търново откри заседанието и предложи същото да протече при следния дневен ред:

1.Указания за изготвяне на проектна документация, при изграждане на нови военни паметници, извършване на ремонтно-реставрационни работи на паметници в тежко състояние на територията на областта, поддържането и опазването на построените такива, с цел евентуално финансиране по смисъла на чл.14 т.2 от Закона за военните паметници /ЗВП/.

2.Обсъждане предложения за включване в областният регистър на военен паметник в с.Сушица Община Стражица.

3.Други въпроси.


След направените разисквания Комисията взе следните;


РЕШЕНИЯ:


1. В срок до 28.02.2011 г. след актуализиране на областния регистър военни паметници, същият да бъде качен на сайта на Областна администрация.

2. Да бъде включен в областният регистър паметник-баралеф на старшина I степен Димитър Атанасов Димитров намиращ се в с.Сушица Община Стражица.

3. Да се направи предложение и да се внесе в Общинският съвет Велико Търново - Проект за изграждане на паметник в района на старото военно училище.

4. . Да се създаде с помощта на Министерството на отбраната поощрителна система включително, чрез награди на лица от подрастващото поколение допринесли за опазване и поддържане на паметници на територията на общините от областта.

5. Да се включи, като член на Областната комисия военни паметници представител на Регионалния инспекторат по образование.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Председател на Областна комисия

,,Военни паметници” в област Велико Търново


доц.д-р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ________________

Областен управител на област

Велико Търново


Секретар на Областна комисия

,,Военни паметници” в област

Велико Търново

ВАЛЕНТИН ВЪЛОВ_________________

Свързани:

Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр ямбол
Од на мвр-ямбол, конкурсната комисия проведе в сградата на од на мвр ямбол заседание за допускане на кандидатите до участие в обявения...
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconЗаседание на,,комисията. На заседанието присъстваха
Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6, във връзка с чл. 7, т. 4 от Закона за военните паметници и във връзка...
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconНа заседанието присъстваха: зам кметът на общината Щилян Христов, кметове на кметства и директори на дирекции
Днес, 30. 06. 2011 г от 16. 00 ч в заседателната зала на общинска администрация се проведе извънредно заседание на Общ с д чифлик...
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconОбласт софийска
Днес 19. 09. 2011г. Оик – Златица проведе редовно заседание. На заседанието присъстваха всички членове на комисията
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconОбласт софийска
Днес 21. 09. 2011г. Оик – Златица проведе редовно заседание. На заседанието присъстваха всички членове на комисията
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconИме, презиме, фамилия на кандидата
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-101 от 05. 05. 2010 г на...
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха icon№ Име, презиме, фамилия на кандидата
Днес, 03. 08. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-179 от 14. 07. 2010 г на...
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconОт заседанието отсъстват: Стефчо
Днес 31. 07. 2008г от 10. 00ч в заседателната зала на общинска администрация се проведе заседание на Общс- д чифлик. На заседанието...
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Заседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом