Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
ИмеМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер26.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsbd.org/UserFiles/File/otchet_03_2008(1).doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

тел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.orgинформационен бюлетин

за периода от 01.03.2008 год. до 31.03.2008 год.


ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


 • За периода Басейнова Дирекция издаде 15 разрешителни за:


- 6 бр. за ползване на воден обект за заустване: на Община Несебър в р. Двойница от ГПСОВ «Обзор-Бяла» в общ. Несебър; на "В и К" ООД, гр. Шумен в р. Каменица от канализационната мрежа на гр. Каспичан; на "В и К" ООД, гр. Шумен в р. Брестова от канализационната мрежа на гр. Смядово; на "В и К" ООД, гр. Шумен в р. Крива река от канализационната мрежа на гр. Нови пазар; на "В и К" ООД, гр. Шумен в р. Дервишка от канализационната мрежа на гр. Велики Преслав; на "В и К" ООД, гр. Шумен в р. Поройна и р. Енчова от канализационната мрежа на гр. Шумен.


- 4 бр. за водовземане от подземни води: на "В и К" ООД, гр. Варна от каптирани извори от ВГ «Изворско» в с. Изворско; на "В и К" ЕАД, гр. Бургас от каптирани извори «Ковач», «Кобарелова воденица» в с. Звездец; на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София от МС „Раковски”, в землището на с. Раковски, общ. Каварна; на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София от Р-57 „Македонка”, в землището на с. Гурково, общ. Балчик.
- 4 бр. за ползване на воден обект: на Община Шабла на дере с цел облицоването му по ул. «Свобода», ул. «Македония», ул. «Рила», ул. «Дунав».


- 1 бр. за водовземане от повърхностни води: на “Консорциум Девня” АД, гр. Девня от яз. Елешница и яз. Тръстиково.


ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


 • През периода са направени 23 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително до:

 • Община Каварна, 5 бр. за водовземане от Р-67, Р-9, с-ж «ПС Селце-81», Р-82 и Тх-21 на «Напоителни системи» ЕАД.

 • Община Шабла, 2 бр. за ползване на Шабленско и Дуранкулашко езера с цел аквакултури на Станислав Тодоров Илиев – земеделски производител.

 • Община Аксаково, за водовземане от каптирани извори в землището на с. Новаково, на «В и К» ООД, гр. Варна.

 • Община Дългопол, за водовземане от каптирани извори в землището на с. Рояк, на «В и К» ООД, гр. Варна.

 • Община Провадия, за водовземане от подземни води на «Слънчеви лъчи България» АД, гр. София от ШК «Слънчеви лъчи».

 • Община Малко Търново, за водовземане от подземни води Община Малко Търново от дренаж «Сливарово».

 • Община Дългопол, за водовземане от ШК №1 на «Водно строителство-Варна» ООД, гр. Варна.

 • Община Каварна, за водовземане от СК №1 «Иречек» на СН «Иречек».

 • Община Шумен, за водовземане от ТК «Камчия» на „Камчия” АД, гр. Шумен.

 • Община Търговище, за водовземане от яз. Копрец за напояване на СН «Копрец 2004».

 • Община Суворово, за водовземане от каптирани извори на «Манекс сън» АД, с. Слънчево.

 • Община Тервел, за водовземане от подземни води на ЕТ «ИСМ – Иса Сали», с. Каравелово от ПЕС.

 • Община Малко Търново, за водовземане от подземни води на «В и К» ЕАД, гр. Бургас от 5 бр. каптирани извори.

 • Община Добричка, за водовземане от подземни води на «Клас олио» ООД, с. Карапелит от ТК.

 • Община Балчик, за водовземане от подземни води на «ЕНЕА» АД, гр. Варна от ТК в с. Рогачево.

 • Община Балчик, за водовземане от подземни води на ЕТ «Плам – Павлина Ганева», гр. Добрич от ТК в с. Рогачево.

 • Община Балчик, за водовземане от подземни води на «Добрич строй» ООД, гр. Добрич от ТК в с. Рогачево.

 • Община Поморие, за ползване на воден обект – р. Бургуджиево дере, за заустване от «Черноморско злато» АД.

Свързани:

Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти на Басейнова дирекция за Черноморски район извършиха контролни проверки за изпълнение условия на издадени разрешителни на:...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Проекта за санитарно-охранителните зони на минерален водоизточник сондаж р-184х, в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, е на разположение...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха проверка във връзка с водоползването на сондаж в м- ст “Икантълъка“, общ. Каварна
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 5 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 3 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Драчево, каптиран извор “Амиджа” за водоснабдяване на с. Вълчаново, каптиран извор “Бяла река” за водоснабдяване на с. Голямо Буково,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде разрешително за водоползване от подземни води на: “Керамика Бургас” ад, гр. Бургас
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха 29 проверки, във връзка с регистрацията на кладенци за стопанска дейност. За територията...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде 3 разрешителни за ползване на воден обект дере за заустване на отпадъчни води на: Община Тервел,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Община Аксаково, за изграждане на водовземно съоръжение. Заявител е “Старкрафт”АД, гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом