Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата
ИмеСписък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата
страница1/6
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.atsa.bg/upload/docs/pril_doc_TPass2012_Bulatsa.doc
  1   2   3   4   5   6


Приложение №1

СПИСЪК НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СОБСТВЕНОСТ НА ДП РВД, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
No по ред

No по регистър

сметка инв.No

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИМОТА

терен

СГРАДИ

вид строителство

местонахождение

ЗП

РЗП

кв. м.

кв. м.

кв. м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. РЦ за ОВД СОФИЯ

1

6

11 203/1

Сграда за ЛРЛК"Селения"

2500

290

290

масивна сграда

Летище София

2

30

1 201/1

Сграда към СВОР с терен

1000

64

64

масивна сграда

с. Брестница

3

31

2 201/1

Сграда за приводна станция с терен

500

158

253

масивна сграда

с. Брестница

4

34

5 203/1

Сграда за радиофар

8271

50

50

масивна сграда

с. Пролеша

5

35

8 201/1

Сграда към ДВОР с терен

3852

30

30

масивна сграда

с. Байлово

6

36

няма

Сграда за трафопост

500

50

50

масивна сграда

с. Драгоил

7

7

29 /203/1

Извънлетища навигация-сграда

616

70

70

масивна сграда

Летище София

8

8

26/203/1

Сграда Радиолокатор АР-2 бр

1916

236

236

масивна сграда

Летище София

ВИДИН

9

14

43 203/8

Сграда за дизелова електроцентрала

 

551

551

масивна сграда

с. Иново Видинско

II. ЛЦ за ОВД ВАРНА

10

123

203 3 40

Сграда -склад зад автобаза

 

63

63

масивна сграда

Летище Варна

11

152

203 3 32

ТП- 4 1-ви км. Запад-БПРС

10000

117

117

масивна сграда

Земл. Аксаково

12

153

203 3 33

ТП- 5 5-ти км. Запад ДПРС

10000

45

45

масивна сграда

Земл. Аксаково

13

29

203 3 2

Сграда за предавателен център "Буря"

209

209

418

масивна сграда

гр. Варна

14

30

203 3 20

Сграда сервиз ОПРЛ-4

117

117

117

масивна сграда

гр. Варна

15

31

203 3 38

Сграда за ДЕЦ "Буря"и ТП-2

 

75

75

масивна сграда

гр. Варна

16

32

203 3 39

Склад "Буря"

 

105

105

масивна сграда

гр. Варна

Аксаковска панорама

17

163

203 3 54

Сграда МТО Локатор

2000

350

350

масивна сграда

Землище Аксаково

ТРЛК Върбица

18

169

203 3 15

Сграда Радиолокатор

 

272

773

масивна сграда

Върб. проход

19

170

203 3 14

Силова сграда

 

582

515

масивна сграда

Върб. проход

20

171

203 3 16

Битова сграда

 

360

763

масивна сграда

Върб. проход

21

172

203 3 25

Нов склад

 

60

120

масивна сграда

Върб. проход

22

173

203 3
26

Склад ГСМ

 

120

70

масивна сграда

Върб. проход

УВБ на ДП "РВД" в к.к."Св.Св.Константин и Елена"

23

186

203 3 56

БЛОК 1 -УВЦ

 

1516

5562

масивна сграда

к.к. св.св.К.и Елена

24

187

203 3 52

БЛОК 2 -УВЦ

 

429

1287

масивна сграда

к.к. св.св.К.и Елена

25

188

203 3 53

Паракотелно-УВЦ

 

61

61

масивна сграда

к.к. св.св.К.и Елена

Почивна база "Камчия"

26

165

203 3 19

Сграда на 2 етажа

 

240

480

масивна сграда

с.Аврен

27

166

203 3 1

Бунгала - 5бр.

 

275

275

сглобяема к-ция

с.Аврен

Сектор РУСЕ

28

178

203 3 46

Агрегатно помещение
ДПРС - запад - Русе

 

40

40

масивна сграда

Русе-Щръклево

29

179

203 3 47

Сграда ДПРС - запад - Русе

7875

80

80

масивна сграда

Русе-Щръклево

ТЪРГОВИЩЕ

30

15

34 203/8

Сграда БПРС

3510

75

75

масивна сграда

с. Макариополско

31

16

35 203/8

Сграда ДПРС

4700

77

77

масивна сграда

с. Съединение

32

18

38 203/8

Сграда за аварийни агрегати

332

143

143

масивна сграда

с. Буховци

33

20

40 203/8

склад

 

200

200

масивна сграда

с. Буховци

III. ЛЦ за ОВД БУРГАС

34

33

203/4/2

Сграда предавателен център 5-ти км.

18200

380

380

масивна сграда

Бургас, 5-ти км

35

34

203/4/35

Склад радиопредаветелен център 5-ти км.

 

75

75

масивна сграда

Бургас, 5-ти км

36

35

203/4/3

Сграда радиопредавателен център 5-ти км.

 

 

20

масивна сграда

Бургас, 5-ти км
IV. ЛЦ за ОВД ПЛОВДИВ

37

223

203/5/1,2

Технически блок с кула РВД

 

376

376

метална. к-ция

с. Крумово

38

224

203/5/3

АЕЦ ( силова сграда)

 

462

462

сглоб. стоманоб.

с. Крумово

39

225

203/5/4

Дъгов метален склад (холандски)

 

500

500

метална к-ция

с. Крумово

КЪРДЖАЛИ

40

43

203/5/7

Сграда ДЕЦ

 

157

157

масивна сграда

Кърджали

41

44

203/5/8

Аерогара и технически блок на РВД

 

160

160

масивна сграда

Кърджали

42

45

203/5/9

МТО локатор - разширение.

 

122

122

 

Кърджали

V. ЛЦ за ОВД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

43

245

203/6/ 55

Технически блок с кула

 

146-139

1168

масивна сграда

летище Г.Оряховица

44

246

203/6/1

Дизелова централа с трафопост

 

501-503

501

масивна сграда

летище Г.Оряховица

45

247

към 203/6/1

Сграда за 2 бр. гаражи с бет. площадка

350

54- 58

54

масивна сграда

летище Г.Оряховица

46

248

203/6/2

Склад за материали със заградена площ

3510

192- 189

192

сглоб.к-ция

летище Г.Оряховица

47

249

203/6/5

Метален склад ( тип холандски)

 

300- 315

300

метална к-ция

летище Г.Оряховица

48

258

203/6/3

ДПРС 09 - запад (с бетонов път 400/30)

7850

130

130

масивна сграда

с. Самоводене

49

259

203/6/4

БПРС 09 -запад

4000

160- 169

160

масивна сграда

гр. Г. Оряховица
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Текущи ремонти на сгради и съоръжения на дп рвд"
Iii – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconРъководство на въздушното движение
Дп „рвд” е поискано писмено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура с предмет „Застраховки „Каско“,...
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconДоклад за извършена експертна оценка по реда на мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconХидроизолация на основи на сгради и съоръжения
Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На...
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconРепублика българия
Текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства...
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconКъм документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас.
Към документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения...
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconПриложение №1 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем
Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем от
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconДо държавно предприятие
Изграждане на системи за сигурност и осигуряване на охрана със сот на обекти и съоръжения на дп рвд”
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconДп „Ръководство на въздушното движение обявява търгове с тайно наддаване за определяне на наематели на свободни части от офис помещения, намиращи се в сградата
Дп „рвд” лц за овд варна, публична държавна собственост, предоставени за управление на дп „рвд” с първоначални месечни наемни цени...
Списък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Списък на артикули по обособени позиции, които са предмет на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом