Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула
ИмеИнтерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер24.29 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europartners2007.org/elearn/file.php/1/Silabusy/interactivni_religia.doc

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОФЕРТА НА ФОНДАЦИЯ ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007


ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РЕЛИГИЯ


Име на лидера на модула

гл. ас. д-р Мариета Савчева


Продължителност на семинара

8 или 16 академични часа


Целева група

Учители по религия


Цели

1. Да се създадат познания за интеракционизма като направление в социалната психология.

2. Да се обогатят компетентностите за същността на интерактивните методи.

2. Да се изградят практически умения за използването на интерактивни методи в преподаването на религия.


Философия

Философията на този курс се базира на следните основни принципи:

  • представяне на специфичните особености на интеракционизма като направление в социалната психология;

  • изясняване на същността на интеракцията и видовете интеракции;

  • дефиниране на интерактивните методи;

  • практическо приложение на конкретни интерактивни методи в преподаването на религия.


Методика

Интерактивна методика в преподаването на религия:


1. Интерактивна лекция

2. Беседа

3. Дискусия

4. Панелна дискусия

5. Дискусия по процедура "Филипс - 66"

6. Брейнсторминг /мозъчна атака, мозъчна буря/

7. Синектика

8. Инвентика

9. Жужукащи групи

10. Обсъждане

11. Метод на асоциациите

12. Казус

13. Инцидент

14. Метод на проекта

15. Игрови методи

16. Ролева /симулативна/ игра

17. Делова /имитационна/ игра

18. Драматизация


Кратка анотация:

В предложената програма са изяснени специфичните особености на интеракционизма като направление в социалната психология; дефинирани са интеракцията и основните видове интеракции; изяснена е същността на интерактивните методи; представени са интерактивни методи в преподаването на религия; практически упражнения.


Програма на модула по теми и подтеми:

1. Интеракционизмът като направление в социалната психология.

2. Интеракция и основни видове интеракции.

3. Същност на интерактивните методи.

4. Интерактивни методи в преподаването на религия.

5. Практически упражнения.


График на провеждане на обучението:Първи ден:

9,00 - 9,30 - регистрация на участниците
9,30 - 10,00 - представяне на участниците
10,00 - 13,00 - лекция - тренинг:

Интеракционизмът като направление в социалната психология.

Интеракция и основни видове интеракции.

Същност на интерактивните методи.


Втори ден:


9,00 - 13,00 - Тренинг: Интерактивни методи в преподаването на религия. Практически упражнения.

13,00 - 13,30 - Оценка и закриване на семинара След приключване на занятията преподавателят провежда индивидуални консултации.След приключване на семинара преподавателите са на разположение за консултации по интернет или по др.

За контакти: тел/факс 02 9787005, мобилни 0887620326, 0899801834

Ел.поща: europartners2007@gmail.com, europartners2007.distant@gmail.com

www.europartners2007

Свързани:

Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconНаименование на модула: конфликти, агресия и тормоз в училище име на лидера на модула
Изследване на основните форми и прояви на конфликтите, агресията и тормоза в училище
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconДелегирани бюджети име на лидера на модула
...
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconДиагностика на развитието в предучилищна възраст име на лидера на модула
Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалното направление на участниците. Оптимален...
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconИновативна детска градина – подкрепящи родители име на лидера на модула
Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалното направление на участниците. Оптимален...
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconСправяне със стреса в образователна среда Име на лидера на модула
Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалната насоченост на участниците. Оптимален...
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconВзаимодействие между родители, учители и деца в детската градина име на лидера на модула
Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалното направление на участниците. Оптимален...
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconМикросоциология на класа име на лидера на модула
Модулът има за цел да запознае участниците възможностите за приложение на социологията в образователния процес, да покаже на обучаващите...
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconУчителят творец в детската градина Име на лидера на модула
Модулът е предназначен за детски учители, независимо от продължителността на педагогическия им стаж. Лекторът адаптира тематиката...
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула iconМетоди за обучение и използване на художествени текстове в преподаването на чужд език Елена Савова
В следващите редове това ще бъде показано, с примери от развитието на учебните методи, предимно в Германия
Интерактивни методи в преподаването на религия име на лидера на модула icon4-6 Предпочитани методи за представяне на проекти
Тази тема включва кратко описание на известни методи за графично и статистическо представяне на данни. За по-детайлно запознаване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом