Запове д




ИмеЗапове д
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер93.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gotsedelchev.bg/docs/ZAPOVED_OBIAVQVANE_IZB_SPISACI.doc

Община Гоце Делчев


2900 гр.Гоце Делчев тел.: (0751) 600-70 (ц)

ул.”Царица Йоанна” 2 (0751) 600-60, 600-61

e-mail: oba@gocenet.net факс: (0751) 600-66

www.gotsedelchev.bg



З А П О В Е Д


№ 443


от 19.08. 2011 г.


На основание чл.44,ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.54, ал.3 от Изборния кодекс,


О П Р Е Д Е Л Я М


МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КАКТО СЛЕДВА:



№ на избр. секция

Място на гласуване

Адрес на избирателната секция

Място за обявяване на избрателните списъци

001

ЦДГ № 4 „Радост”

гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на черна” № 13

ЦДГ№4 „Радост” гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на черна” № 13

002

ЦДГ № 4 „Радост”

гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на черна” № 13

ЦДГ№4 „Радост” гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на черна” № 13

003

ІІІ-то оУ”Братя Миладинови”

гр.Гоце Делчев, ул.”Полк.Дрангов” № 17

ІІІ ОУ”Братя Миладинови” гр.ГоцеДелчев, ул.”Полк.Дрангов” № 17

004

І-во оУ „Св.Св.Кирил и Методий”

гр.гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 4

гр.гоцеДелчев, ул. ”Илинден” № 1 /Клуб на инвалида/

005

І-во оУ „Св.Св.Кирил и Методий”

гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 4

гр.Гоце Делчев, ул.”Димо хаджидимов” № 13

006

ПМГ "Яне Сандански"

гр.Гоце Делчев, ул.”Скопие” № 4

ЦДГ№6”Слънце” гр.Гоце Делчев, ул.”Димо хаджидимов” № 24

007

І-во оУ „Св.Св.Кирил и Методий”

гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 4

гр.Гоце Делчев, ул.”Васил Левски” №1

008

Клуб на пенсионера

гр.Гоце Делчев, ул.”Илия Батаклиев” № 2

гр.Гоце Делчев, ул.”Илия Батаклиев” №2 /Клуб на пенсионера/

009

Младежки дом

гр.гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов” № 1

гр.гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов” № 1 /Младежки дом/

010

ІІ-ро оУ”Г.Делчев”

гр.Гоце Делчев, бул.”Гоце Делчев” № 13

гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна ” № 2

011

ІІ-ро оУ”Г.Делчев”

гр.Гоце Делчев, бул.”Гоце Делчев” № 13

гр.Гоце Делчев, ул.”Цар Самуил” № 4

012

НПГ “Д.Талев”

гр.Гоце Делчев, бул.”Гоце Делчев” № 36

гр.ГоцеДелчев, ул. ”Рила”№1

013

НПГ “Д.Талев”

гр.Гоце Делчев, бул.”Гоце Делчев” № 36

гр.ГоцеДелчев, ул. ”Ю.Гагарин”магазин/ кафе до НПГ„Д. Талев”

014

ТПК "Ат.Тешовски"

гр.гоце Делчев, ул.”Дунав” № 10

гр.ГоцеДелчев, ул. ”Дунав” №43 /хранителен магазин/

015

ТПК "Ат.Тешовски"

гр.Гоце Делчев, ул.”Дунав” № 10

гр.ГоцеДелчев,ЖК. ”Дунав” до бл. №15 /магазин за месо/

016

СПТУ по МСС „П.К.Яворов”

гр.Гоце Делчев, ул.”Симеон Радев” № 6

гр.ГоцеДелчев, ЦДГ№5 „Брезичка”, ул.”Симеон Радев” №6

017

ОДЗ № 1”Калинка”

гр.Гоце Делчев, ул.”Драгоман” № 15

гр.ГоцеДелчев ОДЗ № 1 ”Калинка” гр.Гоце Делчев, ул.”Драгоман” № 15

018

ОДЗ № 1”Калинка”

гр.Гоце Делчев, ул.”Драгоман” № 15

гр.ГоцеДелчев ОДЗ № 1 ”Калинка” гр.Гоце Делчев, ул.”Драгоман” № 15

019

ОДЗ № 1”Калинка”

гр.гоце Делчев, ул.”Драгоман” № 15

гр.ГоцеДелчев ОДЗ № 1 ”Калинка” гр.Гоце Делчев, ул.”Драгоман” № 15

020

Дом на културата

гр.Гоце Делчев, пл.”Македония” № 1

гр.ГоцеДелчев, пл.”Македония” № 1

021

Дом на културата

гр.Гоце Делчев, пл.”Македония” № 1

гр.ГоцеДелчев, пл.”Македония” № 1

022

Дом на културата

гр.Гоце Делчев, пл.Македония” № 1

гр.ГоцеДелчев, пл.”Македония” № 1




МБАЛ „Иван Скендеров”

гр.Гоце Делчев, ул.”Стара планина” № 54




024

Основно училище ”Хр.Ботев”

с.Мусомища

Читалище „Н.Й.Вапцаров”

025

Читалище „Н.Й.Вапцаров”

с.Мусомища

Читалище „Н.Й.Вапцаров”

026

Клуб на пенсионера

с.Мусомища

Читалище „Н.Й.Вапцаров”

027

Основно училище „Св.Кл.Охридски”

с.Борово

Магазина на РПК

028

Основно училище „Св.Кл.Охридски”

с.Борово

Магазина на РПК

029

Основно училище „Св.П.Хилендарски”

с.Баничан

Магазина на РПК

030

Кметство

с.Господинци

кметството

031

Основно училище „И.Вазов”

с.Буково

кметството

032

Горско стопанство

с.Брезница

Кметството

033

Читалище „П.Р. Славейков” - мл.дом

с.Брезница

Кметството

034

СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

с.Брезница

Кметството

035

Читалище „П.Р.Славейков”

с.Брезница

Кметството

036

Читалище „Отец Паисий”

с.Корница

Кметството

037

Основно училище „Св.П.Хилендарски”

с.Корница

Кметството

038

Основно училище „Св.П.Хилендарски”

с.Корница

Кметството

039

Основно училище „П.Берон”

с.Лъжница

Заведението на РПК

040

Основно училище „П.Берон”

с.Лъжница

Заведението на РПК

041

Кметство

с.Добротино

Кметството

042

Кметство

с.Делчево

Кметството



Настоящата заповед да се обяви на сайта на общината и изпрати до Общинската избирателна комисия гр.Гоце Делчев, кметовете на населените места в общината и до ръководителите на политическите партии.

Избирателните списъци да бъдат обявени на определените места не по-късно от 12.09.2011 година.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.


ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

Свързани:

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета
Запове д iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д iconЗапове д
Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail: sou
Запове д iconЗапове д № / г
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом