E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz
ИмеE librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz
страница1/5
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер448.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mon.gov.mk/download_sq/obrazovanie/Ucebnici/lista_ucebnici_gimnazija.doc
  1   2   3   4   5
LISTA

e librave të lejuar për vitin e I-rë, 2-të , 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz

dhe viti 2-të dhe 3-të (lëndë zgjedhore) drejtimi gjimnaz


Nr.ren

VENDIM SIPAS LËNDËVE

KL.VITI

NUMËR

DATA


SHTËPIA BOTUESE
VITI I I-rë

1.

KIMIA

Bojan Shoptrajanov

viti i I-rë

10-1804/1

19.07.2002

PROSVETNO DELO

2.

KIMIA

Savo Cvetkovi}

viti i I-rë

10-1803/1

19.07.2002

PROSVETNO DELO

3.

KIMIA

Bujar Dermishi, Murtezan Ismaili

viti i I-rë

11-4211/1

15.08.2002

LOGOS A

4.

MATEMATIKË

Ilir Tahiu, Zaim Ademi

viti i I-rë

11-4212/1

15.08.2002

LOGOS A

5.

MATEMATIKË

Prof.Igor Dimovski

viti i I-rë

10-1777/1

19.07.2002

TABERNAKUL

6.

MATEMATIKË

Donço Dimovski, Kostadin Trençevski, Gligor Trençevski, Biljana Krstevska-Verush, Lidija Kondinska

viti i I-rë

10-1776/1

19.07.2002

PROSVETNO DELO

7.

MATEMATIKË

Borivoje Miladinoviq, Trajçe Gjorgjievski, Nikola Petreski

viti i I-rë

10-1774/1

19.07.2002

ALBI

8.

BIOLOGJI

Svetlana Brashnarska, Pavle Petrov, Olgica Sarakinova dhe Nevena Cvetanova

viti i I-rë

10-1810/1

19.07.2002

PROSVETNO DELO

9.

FIZIKË

D-r Skender Skenderi

viti i I-rë

10-1800/1

19.07.2002

LOGOS A

10.

FIZIKË

Lubo Petkovski, Vasil Micevski

viti i I-rë

10-1778/1

19.07.2002

PROSVETNO DELO
HISTORI

(Lëndë e obligueshme)

Autorët: Milan Boshkovski, Nebi Dervishi, Sashko Nikolovski, Dime Maxhovski dhe Safet Neziri


viti i I-rë

11-4190/1

14.07.2006

PROSVETNO DELO
HISTORI

(Lëndë e obligueshme)

Autorët: Akad.Blazhe Ristovski, prof.d-r Todor Cepreganov, prof.d-r Shukri Rahimi, prof.d-r Simo Mladenovski dhe prof.d-r Mitko Panov


viti i I-rë

11-4192/1

14.07.2006

ALBI

16

GJEOGRAFI

Gjorgji Pavlovski, Ace Milenkovski

viti i I-rë

10-1786

19.07.2002

PROSVETNO DELO

17

GJEOGRAFI

Aslan Selmani

viti i I-rë

10-1775

19.07.2002

LOGOS A

18

GJUHË LATINE

D-r Vesna Dimovska, Mitko Ceshlarov, D-r Margarita Buzalkova-Aleksova, m-r Elena Xhukeska

viti i I-rë

10-1812

19.07.2002

ALBI

19

GJUHË LATINE

Lubinka Basotova

viti i I-rë

10-1809

19.07.2002

PROSVETNO DELO

20

TEKNOLOGJI INFORMATIKE

D-r Marijan Gushev, M-r Sime Arsenovski

viti i I-rë

10-1806

19.07.2002

OMEGA KOMUNIKEJ[EN

21

TEKNOLOGJI INFORMATIKE

Suzana Loshkovska, Aristotel Tentov, Marija Efnusheva

viti i I-rë

10-1805

19.07.2002

PROSVETNO DELO

22

TEKNOLOGJI INFORMATIKE

D-r Gjorgji Jovançevski

viti i I-rë

10-1773

19.07.2002

GOC MAR

23

INFORMATIKË

Gjorgji Jovançevski

viti i I-rë

10-1802

19.07.2002

GOC MAR

24

INFORMATIKË

M-r Sime Arsenovski

viti i I-rë

10-1798

19.07.2002

OMEGA KOMUNIKEJ[N

25

INFORMATIKË

D-r Vanço Cabukovski, Dimitar Bitrakov dhe Andosija Ristova

viti i I-rë

11-4929/2

19.09.2002

INFORMA

26

INFORMATIKË

Prof.d-r Aristotel Tentov, Prof.d-r Suzana Loshkovska, Dipl.el.ing.Elena Krstevska

viti i I-rë

11-4930/2

19.09.2002

PROSVETNO DELO

27

ALGJEBRA ELEMENTARE

Risto Malçevski

viti i I-rë

10-1797

19.07.2002

PROSVETNO DELO

28

ALGJEBRA ELEMENTARE

Gjorgji Kitanski, Jelena Baboviq

viti i I-rë

10-1796

19.07.2002

PROSVETNO DELO

29

GJUHË MAQEDONE DHE LITERATURË

Stojka Bojkovska, Liljana Minova Gjurkova, Dimitar Pandev, Zhivko Cvetkovski, Nevena Isakova, Branko Pendovski

viti i I-rë

10-1795

19.07.2002

PROSVETNO DELO

30

GJUHË MAQEDONE DHE LITERATURË

D-r Jadranka Vladova

viti i I-rë

10-1794

19.07.2002

PROSVETEN RABOTNIK

31

GJUHË MAQEDONE DHE LITERATURË PËR PARALELET ME MËSIM NË GJUHËN SHQIPE DHE TURKE

Nada Nikolovska dhe Liljana Eftimova

viti i I-rë

10-1811

19.07.2002

MAKEDONSKA ISKRA

32

GJUHË MAQEDONE DHE LITERATURË PËR PARALELET ME MËSIM NË GJUHËN SHQIPE DHE TURKE

Kosara Goshkova, Jordan Stojanovski

viti i I-rë

10-1793

19.07.2002

PROSVETNO DELO

33

GJUHË SHQIPE

Prof.D-r Ali Aliu, D-r Xemaludin Idrizi

viti i I-rë

10-1789

19.07.2002

ALB ASS

34

GJUHË SHQIPE DHE LITERATURË

Remzi Nesimi, Xhevat Gega, Mahmud Hysa

viti i I-rë

10-1785

19.07.2002

PROSVETNO DELO

35

GJUHË ANGLEZE (MATRIX)

Kathy Gude, Michael Duckëorth

viti i I-rë

10-1792

19.07.2002

QENDRA ANGLEZE

36

GJUHË ANGLEZE (OPPORTUNITIES)

Michael Harris, David Moëer, Anna Sikorzynska


viti i I-rë

10-1791

Anulohet Vendimi me nr. Vendimi nr.11-4235/1 nga viti 21.07.2005.

nga Ministri A.Pollozhani


nr . i ri.11-4329/1

19.07.2002


28.07.2005

LONGMAN

37

GJUHË ANGLEZE (LANGUAGE IN USE)

Adrian Doff, Christopher Jones

viti i I-rë

10-1790

19.07.2002

ALBATROS

38

GJUHË ANGLEZE (gjuhë e dytë e huaj) (LIFE LINES)

Tom Hutchinson

viti i I-rë

11-4789/1

13.09.2002

ANGLISKI CENTAR

39

GJUHË ANGLEZE (gjuhë e dytë e huaj) (OPPORTUNIZIES BEGINNER)

Michael Harris, Daëid Mower

viti i I-rë

11-4790/1

Anulohet Vendimi me nr. Vendimi nr.11-4235/1 nga viti 21.07.2005.

nga Ministri A.Pollozhani


nr. i ri.11-4328/1

13.09.2002


28.07.2005

LONGMAN

40

GJUHË FRENGE (CAFE CREME)

Massia Kaneman-Paugatch, Sandra Trevisi, Macella Beacco di Guira, Dominigue Jeannepgn

viti i I-rë

10-1768

19.07.2002

PROSVETNO DELO

41

GJUHË FRENGE (CAMPUS)

Jachu Girardet, Jacques Pecheur

viti i I-rë

10-1767

19.07.2002

ALBATROS

42

GJUHË FRENGE (gjuhë e dytë e huaj) (CAFE CREME 1)

Massia Kaneman-Pougatch, Sandra Trevisi, Marcella Beacco di Buira, Dominiguc Jennepin

viti i I-rë

11-4791/1

13.09.2002

PROSVETNO DELO

43

GJUHË GJERMANE (TANGRAM 1A)

Roxa Marija, Da Llapiazza Eduard von Jan, Til Schonherr

viti i I-rë

10-1766

19.07.2002

PROSVETNO DELO

44

GJUHË GJERMANE (gjuhë e dytë e huaj) (TANGRAM 1)

Rosa Maria Dallapiazza, Eduard von Jon, Til Schonherr

viti i I-rë

11-4784/1

13.09.2002

PROSVETNO DELO

45

GJUHE RUSE (SPUTNIK)

Vera Hrush

viti i I-rë

10-1765

19.07.2002

PROSVETNO DELO

46

SPORT DHE AKTIVITETE SPORTIVE

Nase Kondovski

viti i I-rë

11-4785/1

13.09.2002

PROSVETNO DELO

47

ARTI MUZIKOR

Ankica Vitanova, Silvana Gelevska

viti i I-rë

11-4787/1

13.09.2002

EVRO KULT 2000
  1   2   3   4   5

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconPËr një ndryshim dhe shtesa në ligjin nr. 9693, datë 19 2007 " PËr fondin kullosor ", TË ndr y shuar

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconObjektivi I cba-së është përmirësimi I cilësisë së kushteve të të mësuarit për të gjithë studentet dhe rritja e regjistrimit në arsimin e përgjithshëm të mesëm, veçanërisht të shtresave të varfëra

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconKjo libër tregon për fuqinë e Allahut I Cili krijoi nënën tënde, babain, të gjithë njerëzit tjerë, kafshët, bimët, shkurtimisht të gjitha qeniet e gjalla, tokën, diellin, hënën dhe tërë gjithësinë

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconNe seancen gjyqesore te dates 08. 10. 2012
«Për Rregjistrimin e Pasurisë të Paluajtshme » me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 9701, dt. 02. 04. 2007, Kodi I procedurave Administrative,...

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconNisi masa gara Europiane për skenar të filmit të shkurtër Udhëzues I shkurtë për shkrim të skenarit

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz icon1-34. Adami, J. (1983). Rrugë dhe Objecte Arkeologjike në Shqipëri. Tirana. Adhami, S. (1981). "Shtjefën Gjeçovi një ndër Pionerët e Mbrojtjes dhe Gjurmimit të Monumenteve." Monumentet 1981

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconA keni nevojë për ndihmë?

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconLista e debitorëve për periudhën Janar-15 Shtaror 2011

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconMarshojmë dhe këndojmë

E librave të lejuar për vitin e i-rë, 2-të, 3-të dhe 4-të (lëndë obligative) drejtimi gjimnaz iconDhe ju o njerëz vullnetmirë

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом