Регионален инспекторат по образованието благоевград
ИмеРегионален инспекторат по образованието благоевград
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер119.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-blg.com/test_BEL_2010.docМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

ул. „Тракия” № 2, тел.073 88 52 73; факс 073 88 52 68; e-mail: rio_blg@mbox.contact.bg


СЪСТЕЗАНИЕ ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VІІ КЛАС – ОБЩИНСКИ КРЪГ, 20.02.2010 година

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, НАЧАЛНИК НА РИО

Драги ученици,

Тестът съдържа 60 задачи по български език и литература – с избираем и със свободен отговор. Всяка задача е с 4 възможни отговора, само един от които е верен. Заградете с кръгче буквата на този отговор, който смятате за верен. Ако сте допуснали грешка и желаете да поправите отговора, зачертнете със знака Х буквата в кръгчето и оградете отново буквата на верния отговор.

Правилно решената задача се оценява според сложността й с 1 или с 2 точки. За грешен отговор, посочване на повече от един отговор на една задача или непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат. Максималният брой точки е 100. За областния кръг се класират ученици с най-малко 90 точки от 100 възможни.

Някои от задачите се обединяват с общи инструкции за изпълнение или имат свободен отговор, който трябва да запишете с думи на свободното място.

По време на състезанието не се ползват допълнителни помагала или пособия!

Времето за работа е 120 минути. Желаем ви успешно представяне!


Прочетете текста и изпълнете задачи 1. – 5.

През 1950 година започва „дънковата революция”, благодарение на която дънките превземат света. Своята популярност дънките дължат на идолите: рокендрол изпълнителя Елвис Пресли и актьорите Джеймс Дийн и Марлон Брандо.

През 60-те години дънките стават част от гардероба на рокерите, хипитата и всички свободолюбиви млади хора – за всички тях носенето на дънки е форма на протест. Като резултат започва бързото нарастване на броя на фабриките, които шият дънки. През 1961 година дънките започват да се продават в Париж. Световната столица на модата скоро е последвана от Москва и страните от Източна Европа.

През 70-те години вече масово се носят дънки. Дизайнерите започват да създават собствени модели дънкови дрехи.

През 80-те години за първи път се появяват „варените” дънки и започват експериментите с цветовата гама. Появяват се различни технологии за избелване и стържене на плата. Истинският бум на дънките става с появата на нови, нетрадиционни цветове.

(Из печата)


Посочете верния отговор.

1. Темата на текста е:

А) предназначението на дънковите дрехи

Б) производството на дънки

В) дънките в модните колекции на френските дизайнери

Г) историята на дънковите облекла

2. Предназначението на текста е:

А) да се информира читателят за разпространението на дънковите облекла

Б) да се убеди читателят в качествата на дънковите облекла

В) да се рекламират различни модели дънки

Г) да се опише технологията на производство на дънките

3. Кое твърдение е вярно според текста?

А) Своята популярност дънките дължат на оригинални дизайнерски модели.

Б) Масовото носене на дънки започва през 60-те години.

В) За младите хора носенето на дънки е форма на протест.

Г) Първите избелени дънки се появяват през 70-те години.

4. Изреченията: През 1961 година дънките започват да се продават в Париж. Световната столица на модата скоро е последвана от Москва и страните от Източна Европа, се свързват чрез:

А) лично местоимение

Б) контекстов синоним

В) лексикално повторение

Г) наречие

5. В изречението: Своята популярност дънките дължат на идолите: рокендрол изпълнителя Елвис Пресли и актьорите Джеймс Дийн и Марлон Брандо, думата идол може да бъде заменена с думата:

А) герой

Б) кумир

В) месия

Г) божество

6. В каква последователност изреченията образуват текст?

1. Дъбът падна на хълма като доблестен войник и издъхна. 2. Цяла нощ старият стогодишен дъб се бори с бурята. 3. Птичките, които бяха свили гнездо в неговата шума, изхвръкнаха с писък и се изгубиха в нощта. 4. Силният вятър огъваше и люлееше клоните му, а кухият дънер грозно пращеше. 5. След полунощ стихията напрегна всички свои сили, блъсна стареца и го изкърти от земята.

А) 2, 5, 3, 1, 4

Б) 3, 2, 1, 5, 4

В) 1, 2, 4, 5, 3

Г) 2, 4, 3, 5, 1

7. С кой фразеологизъм може да се замени подчертаният израз в изречението?

Пази се от него, защото е потаен, прикрит човек.

А) тиха вода

Б) нищо и половина

В) като рак на бързей

Г) първа цигулка


8. Кой от следните фразеологизми НЕ е със значение несериозен?

А) Само вдига пушилка.

Б) На мравката път струва.

В) Вятър го вее на бяла кобила.

Г) Търчи-лъжи.

9. В кой ред думите са антоними?

А) голям – огромен

Б) бърз – бавен

В) коса (на главата) – коса (за косене)

Г) преписвам – приписвам

10. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка лирика – ода?

А) пътепис - поема

Б) проза - разказ

В) белетристика - драма

Г) повест – роман

11. При коя двойка думи съотношението е както при посочената двойка лекар – кабинет?

А) библиотека – книга

Б) кон – каруца

В) леяр – леярна

Г) професор – лекция

12. Като имате предвид смисловата връзка в комбинацията от думи „комисия-председател”, коя от изброените думи трябва да впишете на мястото на точките в „отбор - ............………..”

А) състезател

Б) играч

В) капитан

Г) съдия

13. Преобразувайте пряката реч в непряка, като не използвате глагола „казва”:

– За жалост, голямата част от пожарите са плод на човешката небрежност и нехайство - каза един огнеборец.

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

14. Препишете изречението, като отстраните грешките – правописна и пунктуационна:

Може би, най-прочутият кон в историята е Буцефал – коня на големия пълководец Александър Македонски.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

15. Думата свободомислещ съдържа:

А) два корена, съединителна гласна, наставка

Б) корен, две наставки и окончание

В) представка, корен и наставка

Г) представка, корен и окончание


16. В кой ред има само форми на глаголи от минало несвършено време?

А) надвисваха, надвиснаха, надвисвам

Б) обяснявам, обясняваше, обясних

В) разказват, тичат, ще пеете

Г) четеше, пълнеха, пишехме

17. Колко подлога има в изречението?

(Отговора запишете на празните редове.)

Мечо Пух се срещна с Прасчо и Йори на пътеката, водеща към рекичката.


………………………………………………………………………………………

18. С каква част на речта е изразено несъгласуваното определение в изречението?

Новата ти чанта много ми харесва.

А) със съществително име

Б) с притежателно местоимение

В) с лично местоимение

Г) с прилагателно име

19. Какво е по състав следното изречение?

На светлината на светилника, едва мъждукащ в ръката му, той разпозна монаха, когото срещна през деня.

А) сложно съставно изречение с едно подчинено определително изречение

Б) сложно съставно изречение с две подчинени определителни изречения

В) сложно съчинено изречение

Г) сложно смесено изречение

20. Кое от изреченията е сложно смесено изречение?

А) Тая каруца селянинът беше оставил, за да дойде при него.

Б) Той седна на земята, извади кожена кесия с тютюн и започна да си прави цигара.

В) Селянинът замълча и пак загледа овцете, без да ги вижда.

Г) Като чу гласа му, момичето се обърна.

21. Изречението: Затова избягах, без да ви се обадя. (Емилиян Станев), е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение за:

А) начин

Б) време

В) условие

Г) място

22. В кой от примерите има правописна грешка:

А) конна армия

Б) счупване на коста

В) топъл кожух

Г) безсрамен човек

23. В кой от следните редове всички местоимения са употребени правилно:

А) Когато гърми и святка, аз ме е страх.

Б) Майка и е болна и тя хич не и е лесно.

В) Него го търсят най-много по празници.

Г) Той му се спеше и си тръгна рано от купона.

24. В кое изречение има правописна грешка:

А) В църквата влезе Колчо Слепеца.

Б) На двора Знаменосецът развяваше байряка.

В) Основният двигател на прогреса е мързелът.

Г) Яд го е, че съставът ни ще репетира в театъра.


25. В кой ред НЯМА правописна грешка?

А) шифър

Б) театар

В) организам

Г) механизам

26. В кой ред има допусната правописна грешка?

А) престъпление, превързвам, прегарям

Б) опиянение, социялен, деяние

В) блясък, плисък, свитък

Г) честна, кръстна, властна

27. В коя дума е допусната правописна грешка?

А) сеитба

Б) коситба

В) наретба

Г) беритба

28. Коя дума е написана НЕПРАВИЛНО?

А) поддържам

Б) преддверие

В) преддавател

Г) поддавам се

29. В кой ред са допуснати грешки в правописа?

А) Стефан Караджа, Хари Потър

Б) Агенция за закрила на детето, Министерство на финансите

В) Куртово Конаре, Стара Загора

Г) Елин Пелинов, Иванвазовски

В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

(Общо условие за задачи №№ 30 – 33 включително.)

30. Това е новия(А) председател(Б) на Българската(В) федерация по волейбол(Г).

31. Накараха ни да правиме(А) по-фини(Б) настройки(В) на новата апаратура(Г).

32. Потърсете(А) някой(Б) от комисията, за да ви запознае с новите критерии(В) за оценяване(Г) на конкурсните работи.

33. Хъшовете с одобрителни(А) възгласи(Б) посрещат прочуствената(В) реч на Знаменосеца(Г).

34. В кое изречение е допусната грешка при употребата на малко тире?

А) Кандидат-гимназистите трябва да се подготвят добре за изпита.

Б) Къщата-музей бе затворена за посещение.

В) На 13-годишните трябва да се вярва.

Г) Опитахме пет-шест пъти да покорим върха.

35. В кой ред думите са сродни?

А) младост, старост, нерадост

Б) ходя, проходилка, поход

В) малък, ситен, дребен

Г) отивам, да отида, отидох

36. В кое изречение е допусната грешка при членуването?

А) Поривът към свободата вдъхновява опълченците.

Б) Докторът по философия бе поканен на конгрес.

В) Македонски беше пратеника на хъшовете.

Г) Повдигна се и въпросът, който тревожеше всички.


37.Какво изразяват подчертаните глаголни форми в текста?

Един старец отишъл в гората за дърва. Като сякъл дърва, в една дупка намерил пари – пълна торба с жълтици. Решил да ги вземе и да ги отнесе със себе си.

(Из народна приказка)

А) събития, на които е свидетел говорещото лице

Б) действия, които зависят от волята на говорещото лице

В) случки от миналото, на които разказвачът не е очевидец

Г) действия, чието извършване зависи от определено условие

38. Коя от запетаите в следното изречение е излишна?

Той сам казваше, (А) че няма нийде никого и, (Б) че едничкото нещо, (В) което му е останало на тоя свят, (Г) е конят му.

39. Колко запетаи трябва да бъдат поставени в изречението:

Пътешествениците които вече няколко дни вървяха по брега на реката и техните водачи двама мъже от местното племе останаха поразени от смайващата гледка открила се пред очите им.

А) две

Б) три

В) четири

Г) пет

40. Коя от изброените думи НЕ е уместно да се постави на празното място в изречението: Бойчо Огнянов задава на ученичките същите въпроси, като ги гледа….……………?

А) миловидно

Б) дружелюбно

В) окуражително

Г) приятелски

41. В кой от следните стихове е използвано изразното средство контраст?

А) „боят се обръща на смърт и на щик”

Б) „идат като тигри, бягат като овци”

В) „свети нещо ново, има нещо славно”

Г) „пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред”

42. В кой от редовете обвързването между цитат и творба е правилно?

А) Ох, аз ще взема черния ти срам…” - „Опълченците на Шипка”

Б) „България цяла сега нази гледа…” - „На прощаване”

В) „Нека носим йоще срама по челото… - „Българският език”

Г) …берете цветя в градина…” - „На прощаване”

43. Ретроспекция е:

А) връщане назад във времето

Б) красноречие

В) вид литературно произведение

Г) сравнение с нещо минало

44. Идеалът на Ботевия герой от стихотворението “На прощаване” е изразен най-точно в стиховете:

А) „за правда и за свобода”

Б) „пътят е страшен, но славен”

В) „ах, утре като премина /през тиха бяла Дунава...”

Г) „със сърце мъжко, юнашко”


45. Кое качество НЕ е присъщо на лирическия герой от „На прощаване”?

А) жертвоготовност

Б) свободолюбие

В) патриотизъм

Г) егоизъм

46. Кой от художествените образи представя границата между родното и чуждото в Ботевото стихотворение “На прощаване”?

А) „бащино огнище”

Б) „тази тежка чужбина”

В) „по скали и по орляци”

Г) „тиха бяла Дунава”

47. Каква е вярната подредба на стиховете („На прощаване”)?

1) „да кичим глави и пушки”

2) „берете цветя в градина”

3) „плетете венци и китки”

4) „късайте бръшлян и здравец”

А) 3, 2, 1, 4 Б) 4, 3, 1, 2 В) 2, 4, 3, 1 Г) 1, 3, 4, 2

48. Домът в стихотворението „На прощаване” НЕ е метафора на:

А) уюта и топлината

Б) родното и своето

В) скъпото и драгоценното

Г) сигурното и неприкосновеното

49. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Защо Бръчков остава до смъртния одър на

Странджата?

А) За Бръчков всеки миг със Странджата е важен, защото се учи от него.

Б) Моралът не му позволява да изостави стария герой в смъртния му час.

В) За да наследи реликвите на умиращия и всичко, което е останало.

Г) Така младият хъш може да даде своя принос за хъшовската общност.

50. Попълнете пропуснатите имена на героите в следните характеристики:

Ако Странджата и Бръчков въплъщават безкористния идеал и патриотизъм, то в образа на …...…………………………… хитростта и способността за оцеляване странно съжителстват с всеотдайната самопожертвователност.

Най-млад сред хъшовете, „мечтател, идеалист и ветреник”,..………………………. „иска да вкуси от сладостта на неизвестното и новото” и гледа със „страхопочитание” стария Знаменосец.

51. В разказа „Една българка” с думата „черкези”са наречени:

А) жените

Б) турците

В) четниците

Г) християните

52. С кой израз трябва да се продължи изречението: Това, че е взела от манастира дреха за бунтовника, Илийца счита за грях, защото......

А) е откраднала от свято място

Б) е откраднала за четника

В) е откраднала не това, което трябва

Г) мотивите за кражбата не са важни за нея


53. Кое мотивира героинята от разказа „Една българка” да помогне на бунтовника?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) разбирането, че ще бъде възнаградена за доброто

Б) принадлежността към християнската вяра

В) знанието, че тя е единствената, на която четникът разчита

Г) обстоятелството, че не успява да сподели с Евтимий за бунтовника

54. Коя от следните карти представя най-добре разположението на географските обекти, описани в разказа „Една българка”?
A/ Б/
В/ Г/


55. Кое от твърденията НЕ се отнася до одата „Опълченците на Шипка”?

А) Възкресява представата за българския героичен дух.

Б) Доказва, че свободата ни е дадена даром.

В) Съизмерва делото на опълченците с примери от световната история.

Г) Съчетава легендарно и достоверно.

56. Кой израз от одата „Опълченците на Шипка” НЕ се отнася за турците?

А) „гъсти орди”

Б) „идат като тигри”

В) „черний рояк”

Г) „демони черни”


57. На мястото на точките попълнете антонимите, които изграждат контраста в лирическия увод на творбата „Опълченците на Шипка”:

величие -…………………………

светлина - ..………………………

58. Кое от изброените твърдения НЕ подкрепя Вазовата теза от стихотворението „Българският език”, че родният ни език е свещен?

А) На другите езици не може да се твори.

Б) Чрез речта си ние се чувстваме духовно свързани с корените си.

В) Чрез родния си език сме запаметили миналото си.

Г) На родния си език общуваме с най-скъпия ни човек – майката.

59. Кое от изброените изразни средства не е използвано в първата строфа на стихотворението „Българският език”?

А) повторение

Б) обръщение

В) хипербола

Г) антитеза

60. Каква цел НЕ си поставя Иван Вазов в стихотворението „Българският език”?

А) да защити достойнствата на българския език пред хулителите

Б) да разкрие красотата, поетичността на родното слово

В) да подсили патриотичните чувства у българите

Г) да оправдае българския език заради неговата грубост

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconБлагоевград Олимпиада по руски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconБлагоевград Олимпиада по руски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconБлагоевград Олимпиада по английски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconБлагоевград Олимпиада по испански език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconБлагоевград Олимпиада по френски език 2012
Министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието- благоевград

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconРегионален инспекторат по образованието благоевград

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconРегионален инспекторат по образованието сливен
За дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconРегионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
Риосв-благоевград,бд збр – Благоевград,рл към иаос, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об. А – Благоевград, Държавно...

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconРегионален инспекторат по образованието благоевград
Тракия” №2, тел. 073 88 52 73; факс 073 88 52 68; e-mail: rio

Регионален инспекторат по образованието благоевград iconГодишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г.
За дейността на регионален инспекторат по образованието – сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом