Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
ИмеВипусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
страница1/3
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер0.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/72812/583869/version/1/file/plan_Portugal
  1   2   3
С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И”


Випусков учебен план – прием 2007/2008


Утвърждавам,

Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Бакалавър

......................

(подпис)

Специалност: Португалска филология Срок на обучение: 8 семестъра

Професионална квалификация:

Утвърден с протокол 1. Учител по португалски език

2. Преводач с португалски език

№ ............... от ..................

на Академичния съвет

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Наименование на учебните дисциплини

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф

Изпити

Текущи оценки

ECTS- кредити

Всичко задължителни занятия

Часове

Разпределение по курсове и семестри

Лекции

Семинарни занятия

Практически упражнения

І курс

ІІ курс


ІІІ курс


ІV курс


V курс


семестри

семестри

семестри

семестри

Семестри

І

седм. зае-тост

ІІ седм. зае-

тост

ІІІ седм.

зае-

тост

ІV седм. зае-тост

V седм. зае-тост

VІ седм. зае-тост

VІІ седм. зае-тост

VІІІ седм. зае-тост

ІХ седм. зае-тост

Х седм. зае-тост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ


1

Практически португалски език –

интензивен курс в началото на семестъра

З
т.о-1

5

60

0

60
0+20
2

Практически португалски език І


З

и-2
18+2

16+2

510

0

270+240
0+18

0+16

3

Корективна фонетика


З

и-1
1

15

0

15
0+1
4

Странознание на Португалия


З

и-2
4

45

30

152+1

5

Фонетика и фонология


З

и-3
4

45

30

15


2+1


6

Португалска литература: Средновековие и Класицизъм

З

и-3
4

60

30

30


2+2


7

Практически португалски език ІІ


З

и-4
2 Х 12+2

480

0

2 Х 240


0+12

0+128

Португалска литература: Маниеризъм, Барок и Неокласицизъм


З

и-4
4

60

30

30

2+29

Морфология на именната система


З

и-4
4

45

30

15

2+110

Увод в общата теория на превода


З

и-4
4

45

30

15

2+111

Практически португалски език ІІІ


З

и-6
2 Х 10+2
300

2 X 150
0+10

0+10

12

Португалска литература: Романтизъм, Реализъм и Натурализъм


З

и-5
4

60

30

30
2+2
13

Морфология на глаголната система


З

и-5
4

45

30

15
2+1
14

Синтаксис на простото изречение


З

и-5
4

45

30

15
2+1  1   2   3

Свързани:

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием 2007-2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Бакалавър
Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием уч. 2012-2013 г. Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием 2012-2013 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план
Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Магистър
Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план (2007/2008) Утвърждавам, Професионално направление: Филология 1 Образователно- квалификационна

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна (подпис) степен

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом