Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
ИмеОбект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер38.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(C1XZEx4CzQEkAAAAOWFkNzhlOGYtNTY1Yy00YzlhLWFkNWMtOTEyODk5NDA5NWFlTevi

ОБЕКТ: СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от км.51+316 до км.52+157

ЧАСТ: Пътни работи

ФАЗА: Идеен проект
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАІ. Съществуващо положение


Настоящият идеен проект е изготвен по възлагане на инвеститора Столична община с писмо №70-00-183/14.03.2011г. Предмет на разработката е реконструкция на Софийски околовръстен път /път ІІ-18/ от км.50+620 , на около 500м след възела на СОП с бул.”България” в западна посока до км.58+699. Общата дължина за реконструкцията е 8.071 км, като цялото трасе е разделено на четири етапа както следва:

- Тунелен участък от км 50+560 до км 52+175

- Естакада от км 52+175 до км 53+900

- Естакада от км 53+900 до км 55+660

- Участък от км 55+660 до км 58+923.

Настоящата записка е за първи етап от км.50+620 до км.52+157. Проектирането на първи участък започва от км.50+560, а не от км.51+316, както е по възлагателно писмо, защото рампата на тунела започва от км.50+640. Нейното удължаване се налага, за да се спази максималния надлъжен наклон на рампата и за да се запази изградената конструкция на водопроводната галерия. По този начин ще бъде направена и минимална корекция на коритото на Боянска река.

ІІ. Проектно решение


Според функционалното си предназначение СОП принадлежи към първостепенната улична мрежа – скоростна градска магистрала ІБ клас.


 1. Централно платно

От км. 50+640 централното платно започва да потъва в тунел и излиза в средата на стръмния участък от Околовръстен път към бул.“Цар Борис ІІІ“.

Дължината на входящата рампа е 308м с наклон 0,5% от км 50+640 до км 50+948.

Тунелната част започва от км 50+948 до км 52+068 – дължината на тунелният участък е 1732 м. Веднага след потъването тунелната част започва да се спуска стръмно надолу с наклон 6% с дължина около 200м, за да може да се потопи под коритото на Боянска река. Надлъжният наклон продължава с 0,3% - минимално допустим, за да може при излизането от тунела да има достатъчна височина за премостване на бул.“Цар Борис ІІІ“.

От км. 50+620 до км.52+157 габаритът на СОП е с централно платно 2х7.50м., с 3.00м. разделителна ивица и две локални платна по 7.00м. 1. Локални платна


За обслужване на населението се предвиждат локални платна, на ниво терен, които да правят връзка с напречните улици и в зоната на преплитане – с централното платно.

От км 50+640 до км 50+960 локалните платна са успоредни на потъващата рампа на тунела. От км 50+960 започват да се прибират едно към драго и от кръстовището с бул.“Братя бъкстон“ - км 51+100 тръгват като една улица с габарит 14.00 м по следата на сега съществуващия Околовръстен път.

От км. 51+900 започват да се раздалечават отново при изходящата рампа от тунела. Двата локала са успоредни на рампата с габарит по 7.00 м.


ІІІ. Нивелети


Надлъжният наклон на централното платно се движи в диапазона от 0.3% в тунела и част от първата естакада до 6.00% при потъването на тунела /200м/. Средният наклон е около 4.50%.

Надлъжният наклон на локалните платна следва терена и не надвишава 5.00%. Някои от напречните улици са с по-голям наклон – съществуващ, а проектният наклон на Западната тангента достига 7.00%, но е в норматива за съответния клас улица.


VІ. Напречни профили, конструкция на настилките, детайли


Напречният наклон на настилката на пътното платно е 2,5% към бордюрите, а на тротоарите 2%.

Изготвени са типови и подробни напречени профили през 100м.

Предвидени са бетонови бодюри 18/35/100 върху бетонова основа.

Откосите на напречните профили при насип са 1:1.5, а при изкоп са 1:1.

В проекта е предвидена асфалтобетонова настилка за много тежко движение с Ен=305МРа.

Конструкцията на настилката в рампите и в локалите е както следва:

 • 4 cm плътен асфалтобетон Е=1200 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 6 cm неплътен асфалтобетон Е=1000 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 20 cm битумизиран трошен камък Е=800 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 40 cm трошен камък Е=350MPa, БДС EN 13043+AC:2005

 • Геотекстил

 • Зона А

Общата дебелина на настилката е 70см.

По препоръка на проектанта плътния асфалтобетон може да се замени с плътен полимер модифициран асфалтобетон – 4 см.

Разнородният геоложки строеж, наличието на участъци със слаби почви (мекопластични глини) и завишената сеизмичност по трасето на бъдещата магистрала, налагат да се предвиди изпълнение на мероприятия за допълнително заздравяване на земната основа в определени участъци (пясъчни възглавници, уплътнени чакълести подложки и др.) – зона А.


Конструкцията на настилката в тунела е както следва:

 • 4 cm плътен асфалтобетон Е=1200 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 6 cm неплътен асфалтобетон Е=1000 MPa, БДС EN 13108-1:2006

 • 20 cm битумизиран трошен камък Е=800 MPa, БДС EN 13108-1:2006

Общата дебелина на настилката е 30см.


Предвидени са тротоари от бетонови плочи със следната конструкция:

 • 5 cm бетонови плочи 40/40/5, БДС EN 1339:2005

 • 3 cm циментов разтвор

 • 30 cm трошен камък Е=300 МРа, БДС EN 13043+AC:2005

Общата дебелина на тротоарите е 38см. и е за колесно натоварване 2т.


 1. Количествена сметка


За всички видове строителни работи е изготвена количествена сметка по уедрени показатели, която обхваща разваляне и направа на бордюри, водещи бетонови ивици, тротоари и пътни настилки.


Съставил:.................................. /инж. Р. Наумова/

Свързани:

Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconОбект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
Столична община с писмо №70-00-184/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconОбект: софийски околовръстен път от км. 55+660 до км. 58+923 ч аст
Столична община с писмо №70-00-186/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconСтоличнаобщин а обявлени е
Софийски околовръстен път – южна дъга” и оформяне на околното пространство на пътен възел “Драгалевци”
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconИдеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
Овос) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconЗавърши изграждането на обект
Дублиращ водосток на отливен канал след преливника на канализационна мрежа на гр. Пловдив под двойната ж п линия Пловдив-Бургас и...
Обект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст iconI. обяснителна записка
Настоящият идеен проект представя проектно решение за изграждане на тунелен участък, представляващ част от основното трасе на южната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом