Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер16.81 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2011/45_18.05.2011_p7.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


45/18.05.2011 г.


ПРОТОКОЛ № 7/18.05.2011 г.


ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”


Във връзка с предстоящия празник на град Елена 21 май „Свети равноапостоли Константин и Елена”, предлагам със званието „Почетен гражданин на град Елена” да бъде удостоен г-н Стоян Мартинов Сираков.

Стоян Сираков е роден на 22.07.1922 г. в с. Марафелци. Основното си образование завършва в училището в с. Блъсковци, средно в ІІІ-та мъжка гимназия в гр. София. Записва право в Софийския университет, но започва войната и заминава на фронта. Във войната два пъти е награждаван с орден за храброст.

След войната завършва школа за запасни офицери. Произведен е в чин подпоручик. Работил е като командир на общовойскови полк в гр. Плевен, във военното училище „Васил Левски” гр. Велико Търново, в поделение в гр. Шумен и в с. Бояново.

Завършва висше образование „Икономика и организация на селското стопанство”. Бил е директор на Машино-тракторна станция, на Клон за нестандартно оборудване и монтаж и зам. председател на АПК в град Елена. Предприятията, които е ръководил, са били първенци благодарение на организационните му качества и доброто отношение към хората.

Г-н Сираков З0 години е председател на общинската организация на участниците в Отечествената война. Дългогодишен председател е на футболния клуб в града.

В работа си като стопански ръководител и общественик се отличава с добрите си организационни и управленски умения. Носител е на орден „Червено знаме на труда”.

Г-н Стоян Сираков безспорно е един от заслужилите стопански ръководители и общественици, допринесли за развитието на Еленския край.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел ІІІ т.1 от Статута за присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА


РЕШИ:


Удостоява СТОЯН МАРТИНОВ СИРАКОВ със званието “Почетен гражданин на град Елена”.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом