Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер59.26 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/415/doc/1/1/SV_-_BOYANA_BOYANOVA_VTU.doc

Европейски формат на автобиография


Лична информация
Име
Димитрова, Бояна Боянова

Адрес
ул. „Средна гора” 6, ет.2, ап.3, гр. Велико Търново, п.к. 5000, България

Телефон
062 – 63 58 53 / 1706
Националност
българkaДата на раждане
15.10.1973
Трудов стажОт 27.03.2007 г. до сега


• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Стопански факултет

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно – изследователска и преподавателска

• Заемана длъжност
Главен асистент доктор по научна специалност 05.02.26 „Маркетинг”, преподавател в катедра „Маркетинг и туризъм”

• Основни дейности и отговорности
Преподавател по дисциплини “Маркетинг”, “Стратегически маркетинг”, „Банков маркетинг”, „Управление на рекламата”, „Управление на маркетинга”, „Маркетингови изследвания”От 01.04. 2003 до 27.03.2007


• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Стопански факултет

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно – изследователска и преподавателска

• Заемана длъжност
Главен асистент, преподавател в катедра „Маркетинг и туризъм”

• Основни дейности и отговорности
Преподавател по дисциплини “Маркетинг”, “Стратегически маркетинг”, „Комуникационна политика”, „Маркетингови изследвания”


От 01.11.2000 до 01.04.2003• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Стопански факултет

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно – изследователска и преподавателска

• Заемана длъжност
Старши асистент, преподавател в катедра „Маркетинг и туризъм”

• Основни дейности и отговорности
Преподавател по дисциплини “Маркетинг”, “Стратегически маркетинг”, „Комуникационна политика”, „Маркетингови изследвания”

От 01.04.1997 до 01.11.2000• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Стопански факултет

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно – изследователска и преподавателска

• Заемана длъжност
Асистент, преподавател в катедра „Маркетинг”

• Основни дейности и отговорности
Преподавател по дисциплини “Маркетинг”, “Стратегически маркетинг”, „Комуникационна политика”, „Маркетингови изследвания”Образование и обучение
2007
Доктор по научна специалност 05.02.26 „Маркетинг”, тема на дисертация: „Промоционната политика на банката в условията на съвременния български пазар”

2000 - 2006
Задочен докторант в секция “Икономика на фирмата” в Икономически институт на БАН

1999
Специализация в Манчестър, Manchester Metropolitan University, British Know How Fund

1996
Завършено висше образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, специалност „Маркетинг”

Магистър по икономика

1992
Завършено средно образование – Строителен техникум, гр. Велико Търново – специалност „Строителство и архитектура”Лични умения и компетенции

Майчин език
БългарскиДруги езици
Английски, Руски
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
от 2003 г . до 2007 г. – научен секретар на катедра “Маркетинг и туризъм”

от 2008 г. до сега – научен секретар на катедра “Маркетинг и туризъм”
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.


Windows XP, Word 2003, Internet
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.


Свидетелство за управление на МПС
даДопълнителна информация
От 2000 г. член на Съюз на икономистите в България

Приложения
Публикации: 2 статии в списания “Икономика” и “Икономически изследвания”; общо 11 доклада от конференции, проведени към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и ИИ на БАН, Стопанска академия – Свищов, Икономически университет – Варна, Бургаски свободен университет.

Учебници и учебни помагала:

  1. Маркетинг, Учебно полагало за дистанционно обучение, Център за дистанционно обучение, В. Търново, 2000 г.

  2. Управление на рекламата, Учебно полагало за дистанционно обучение, Център за дистанционно обучение, В. Търново, 2007 г.

  3. Банков маркетинг, Учебно полагало за дистанционно обучение, Център за дистанционно обучение, В. Търново, 2007 г.

  4. Управление на маркетинга, Учебно полагало за дистанционно обучение, Център за дистанционно обучение, В. Търново, 2007 г.
Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом