Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
ИмеПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер21.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/pokana pochistvane na reki.docП О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ в избор на изпълнител за малка обществена поръчка


СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. ”Московска” № 33, на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Аварийно почистване на:

- р. Боянска в участъка от след моста на ул. „Даскал Стоян Попандреев” до оградата на резиденция „Бояна”, район „Витоша”;

- р. Боянска бара в участъка от преди ул. „Даскал Стоян Попандреев” до оградата на резиденция „Бояна”, район „Витоша”;

- дере „Панчерица” в участъка от 100 м от Околовръстното шосе (бул. „Н. Петков”) срещу течението по ул. „Карамфил”, район „Витоша”;

- р. Владайска – при моста на ул. „Дамяница”, район „Витоша”;

- дере на ул. „Планинец” при кръстовището с бул. „Цар Борис III”, кв. „Княжево”, район „Витоша”.

1. Място и срок на изпълнение:

Място за изпълнение – територията на Столична община.

Срок за изпълнение – два месеца, считано от датата на регистрационния индекс на договора.


2. Изборът на изпълнител ще се извършва на база „най- ниска цена”.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 9377 312, лице за контакт – Теодора Кирова. Документацията се получава на ул. „Париж” № 1, стая № 2.


3. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.00 ч. на 26.07.2010 г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис.

4. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;

  • попълнена и приложена количествено-стойностна сметка.

Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.


5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

6. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора и се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по IBAN сметка BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код SOMB BG SF, „Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул. ”Врабча”№ 6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”;

- или банкова гаранция.

7. При подписване на договора, задължително се представя документ за гаранция за изпълнение на договора.
КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

(Йорданка Фандъкова)


Свързани:

Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconЗадание за малка обществена поръчка с предмет
За малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от служба...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом