Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles
ИмеЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер98.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3684/6299814581584460017.doc
Доц. д-р Чавдар Георгиев Лозанов 1. Списък на научните публикацииI. Articles:


 1. Lozanov Ch., "Minimal Axiom Systems Defining a Finite Projective Plane", Bull. Inst. Math. Acad. Bul. Sci., Tome ХV, (1974), pp. 63 - 70 (in Bulgarian).

 2. Martinov N, Lozanov Ch., "Equivalent and Isomorphic Complete 6-arcs in Desarguesian Projective Planes", Compt. Rend. Acad. Bul. Sci., Tome 29, N11 (1976), pp. 1358 - 1359.

 3. Lozanov Ch. "Incomplete 6-arcs in Desarguesian Projective Plane of Order Nine", Ann. de L'Univ. de Sofia "Kliment Ohridski", Tome 70, Livre 1 - Mathematiqes, (1976), pp. 219 - 226 (in Bulgarian).

 4. Martinov N., Lozanov Ch., "On Complete 6-arcs in Desarguesian Projective Planes", Serdika, Vol. 3, (1977), pp. 106 - 116 (in Russian).

 5. Lozanov Ch., "Complete Arcs in Desarguesian Projective Planes of Order less than 10", Proc. of the IV Conf. UBM, (1977), pp. 78 - 86 (in Bulgarian).

 6. Lozanov Ch., Eneva G. "Inversive Planes of Type S(q)", Compt. Rend. Acad. Bul. Sci., Tome 36, N6, (1983), pp. 761 -762 (in Russian).

 7. Lozanov Ch., "Miquelian Configurations in Finite Nonmiquelian Inversive Planes S(q)", Ann. de L'Univ. de Sofia "Kliment Ohridski", Tome 76, Livre 1 - Mathematiqes, (1982), pp. 11 - 19 (in Bulgarian).

 8. Lozanov Ch., "Theorem of Miquel in Finite Nonmiquelian Planes", Potsd. Forsch. Wiss. Schriftenreihe. Potsdam, Reihe B. Heft 41 (1984), pp. 91 - 92.

 9. Lozanov Ch., "A Geometric Characterization of the Quadruples Concircular Points in Nonmiquelian Inversive Planes S(q)", Ann. de L'Univ. de Sofia "Kliment Ohridski", Tome 78, Livre 1 - Mathematiqes (1984), pp. 114 - 120 (in Russian).

 10. Lozanov Ch., "On the Minimal Subplanes and the Groups of Authomorphisms That Fix a Circle in Nonmiquelian Inversive Planes S(q)", Ann. de L'Univ. de Sofia "Kliment Ohridski", Tome 78, Livre 1 - Mathematiqes (1984), pp. 106 - 113 (in Russian).

 11. Lozanov Ch., Ganchev G., "On the Place of Geometry in the High School Curricula", Mathematical Education, Vol. 1 (1986), pp. 17 - 23 (in Bulgarian).

 12. Lozanov Ch., Eneva G."On the Realization of a Five-point Case of the Theorem of Miquel in Nonmiquelian Inversive Planes", Demonstr. Math. Vol. XIX, No 4 (1986), pp. 851 - 862.

 13. Lozanov Ch., "The Four-point and Five-point Cases of the Theorem of Miquel", Proc. of the XV Conf. UBM, (1986), pp. 256 - 265.

 14. Lozanov Ch., Eneva G., "Finite Nonmiquelian Inversive Planes", Pliska, Studia Matjematica bulgarica Vol.9, (1987), pp. 17 - 23 (in Russian).

 15. Lozanov Ch., "On the Nonequivalency of the Theorem of Miquel M8 with a Four-point Case of the Theorem M42", Demonstr. Math. Vol. XX, No 3,4 (1987), pp. 327 - 334.

 16. Russeva A., Lozanov Ch., "On the Geometry of a Cyclic Subgroup of the Suzuki Group Sz(8)"', Proc. of the XVIII Conf. UBM, (1989), pp. 191 - 196.

 17. Lozanov Ch., Eneva G., “On the Geometry of Subgroups of Suzuki Group in Finite Non-miquelian Inversive Planes”, Ann. de L'Univ. de Sofia "Kliment Ohridski", Tome 85, Livre 1 - Mathematiques (1991), pp. 49 - 54.

 18. Lozanov Ch., "Bulgarian higher education - towards a more indirect model of governance?", Education in East/Central Europe 1991.(ELI), Faculty of Social Science, University of Oslo, (1992), pp. 99 - 109.

 19. Lozanov Ch., "On some aspects of the curricula contents in secondary school", Proc. of the VIII Conf. of Greek Math. Soc. - Kalamata, (1993).

 20. Lozanov Ch., Eneva G., "An Axiomatic System of the Elliptic Plane based on Transformation Properties", Beitrage zur Geometrie und Algebra, Nr. 30, TUM-M 9502, Februar 1995, pp.1 - 7.

 21. Lozanov Ch., "Scientific Revolutions, or new Scientific Fashions", Paradigms and Mathematics", Siglo XXI de Espana Editores, S.A., Madrid, 1996, pp. 233 -243.

 22. Lozanov Ch., "On the Axiomatic Approach in the Geometry Curriculum of the Bulgarian Secondary Schools", Beitrage zum Mathematikunterricht, Muenchen, (1998), pp. 422 -429.

 23. Lozanov Ch., "The Mathematics Curricula Contents in Bulgarian Secondary School", Beitrage zum Mathematikunterricht, Bern, (1999), pp. 361 - 364.

 24. Lozanov Ch., "On the Geometry Problems in the International Mathematical Competitions", Beitrage zum Mathematikunterricht, Potsdam, (2000), pp. 418 – 421.

 25. Lozanov Ch., "Should we study Space Geometry in Upper Grades of Secondary School?", Beitrage zum Mathematikunterricht, Ludwigsburg (2001), pp. 404 - 407.

 26. Bankov K, Lozanov Ch., “Mathematics curriculum: recent state and trends” Proc. of the XXXIII Conf. UBM, (2004), pp. 53 – 59 (in Bulgarian).

 27. Lozanov Ch., Bankov K. "External assessment of the national education content standards on mathematics". Proc. of the XXXIV Conf. UBM, (2005), pp. 65 – 75 (in Bulgarian).

 28. Lozanov Ch., “Geometry Topics in Curricula for Computer Science Students in Sofia University”, Workshop on Geometry and Visualization Belgrade, September 20-22, 2007

 29. Bankov K, Lozanov Ch., “Study of mathematics teachers preparation” Proc. of the Tempus JEP 41110, Belgrade (2009), pp. 9 – 17.

 30. Stoykova, V. and Lozanov, Ch. 2010. The Geometry of Language – a Space Semantic Network of Bulgarian Nominal Inflectional Morphology. In: N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, and D. Simian, eds. Latest Trends on Computers, vol. 2, 721-725, ISSN: 1792-4251, ISBN: 978-960-474-213-4.II. Научнопопулярни статии:


 1. Лозанов Ч., "Център на тежестта", сп. Математика, бр.3, (1983) с. 27 - 33.

 2. Лозанов Ч., "Инверсия и приложения", (брошура) Министерство на народната просвета, София, (1983).

 3. Лозанов Ч., "Инверсия", сп. Математика, бр.3, (1981), с.34 – 38.

 4. Лозанов Ч., "Кандидатстудентския изпит по математика за университетите и ВПИ.", Обучението по математика, бр. 1 (1985), с. 28 - 31.

 5. Лозанов Ч., "Конкурсните изпити през 1985 г. за университетите.", Обучението по математика, бр. 4 (1985), с. 23 - 27.

 6. Лозанов Ч., Ганчев Г., "За мястото на геометрията в училищния курс по математика ", Обучението по математика, бр. 1 (1986), с. 17 - 23.

 7. Лозанов Ч., "Геометрични трансформации в равнината", Математика, бр. 7, (1986), с. 26 – 32.

 8. Лозанов Ч., "Вписани и описани сфери в многостен", Математика, бр. 3, (1987), с. 45 - 49.

 9. Лозанов Ч., " Вписани и описани тела", Математика, бр. 4, (1987), с. 27 - 32.

 10. Лозанов Ч., Витанов Т., "Примерна тема за конкурсен изпит след 7. клас", Математика и информатика, бр. 1 (1988) с.36 – 38.

 11. Лозанов Ч., " Конкурсните изпити по математика през 1989 г. за университетите", Обучението по математика, бр. 2 (1990), с. 52 - 58.

 12. Лозанов Ч., " Конкурсните изпити по математика през 1989 г. за икономическите ВУЗ", Обучението по математика, бр. 2 (1990), с. 58 - 62.

 13. Лозанов Ч., Витанов Т., “Задачи по геометрия”, (брошура) Съюз на математиците в България, София, 1991.

 14. Лозанов Ч., Тонов И., "Примерна тема за Кандидатстудентски изпит", Математика и информатика, бр. 1, (1995), с. 32 - 36.

 15. Лозанов Ч., Тонов И., "Примерна тема за Кандидатстудентски изпит", Математика и информатика, бр. 2, (1995), с. 59 - 60.

 16. Лозанов Ч., Тонов И., "Примерна тема за Кандидатстудентски изпит", Математика и информатика, бр. 3, (1995), с. 51 - 52.

 17. Лозанов Ч., Тонов И., "Примерна тема за Кандидатстудентски изпит", Математика и информатика, бр. 1, (1996), с. 51 - 53.

 18. Лозанов Ч., Тонов И., "Примерна тема за Кандидатстудентски изпит", Математика и информатика, бр. 2, (1996), с. 69 – 71.

 19. Лозанов Ч., Тонов И., "Примерна тема за Кандидатстудентски изпит", Математика и информатика, бр. 3, (1996), с. 36 – 38.

 20. Лозанов Ч., "Како да го пресметаме Великденот”, Sygma, Skopie, (1997), с. 7 – 12.

 21. Лозанов Ч., Витанов Т., "Примерна тема за конкурсен изпит след 7. клас", Математика и информатика, бр. 1 (1998) с.36 – 38.

 22. Лозанов Ч., Тонов И., "Примерна тема за Кандидатстудентски изпит", Математика и информатика, бр. 3, (1998), с. 41– 43.

 23. Лозанов Ч., "България отново първа". Математика и информатика, бр. 4 (1998), с. 3 – 5.

 24. Лозанов Ч., "Младите български математици отново балкански шампиони". Математика и информатика, бр. 4 (1999), с. 42 – 44.

 25. Лозанов Ч., Тонов И., "Четвърта балканска олимпиада по математика за ученици от основните училища, Охрид 2000". Математика и информатика, бр. 4 (2000), с. 65 –67.

 26. Лозанов Ч., "Пета балканска младежка олимпиада по математика". Математика и информатика, бр. 3 - 4 (2001), с. 122 –123.

 27. Лозанов Ч., Тонов И., "Конкурсният изпит по математика за СУ “Св. Климент Охридски". Математика и информатика, бр. 1 (2001), с. 40 - 46.

 28. Лозанов Ч., "Шеста балканска младежка олимпиада по математика". Математика и информатика, бр. 6 (2002), с. 58 - 60.

 29. Лозанов Ч., "Седма балканска младежка олимпиада по математика". Математика и информатика, бр. 5 (2003), с. 49 - 51.

 30. Лозанов Ч., Тонов И. "Осма балканска младежка олимпиада по математика". Математика и информатика, бр. 4 (2004), с. 53 - 55.

 31. Лозанов Ч., "Национално състезание по математика, Ловеч – 2004". Математика и информатика, бр. 6 (2004), с. 35 - 40.

 32. Лозанов Ч., Тонов И. "Девета балканска младежка олимпиада по математика". Математика и информатика, бр. 4 (2005), с. 58 - 60.

 33. Лозанов Ч., "Десета балканска младежка олимпиада по математика". Математика и информатика, бр. 5 (2006), с. 22 - 24.

 34. Лозанов Ч., "Национално състезание по математика, Ловеч – 2006". Математика и информатика, бр. 5 (2006), с. 42 - 47.

 35. Лозанов Ч., "Национално състезание по математика, Ловеч – 2007". Математика и информатика, бр. 4 (2007), с. 70 - 75.

 36. Лозанов Ч., "100 години от рождението на академик Боян Петканчин (1907-1986) ". Математика и информатика, бр. 3 (2007), с. 28 - 30.

 37. Лозанов Ч., "Национално състезание по математика, Ловеч – 2008". Математика и информатика, бр. 4 (2008), с. 70 - 75.

 38. Лозанов Ч., "110 години Физико-математическо дружество в България". Наука, бр. 6 (2008), с. 74 - 76.

 39. Лозанов Ч., "Национално състезание по математика, Ловеч – 2009". Математика и информатика, бр. 3 (2009), с. 47 - 54.

 40. Лозанов Ч., "Една малко известна формула". Математика и информатика, бр. 3 (2010), с. 32 - 40.IIІ. Учебници:


А. За студенти:


 1. Лозанов Ч., Енева Г., "Ръководство по геометрия", Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1989.

 2. Лозанов Ч., Енева Г., Лангов А. “Синтетична геометрия”, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1994.


Б. За средното училище:


 1. Сендов Б., Боянов Т., Витанов Т., Дичева Д., Давидов Л.,Лозанов Ч. и др., "Математика за 8.клас", Просвета, София, 1988, Част I, II, III.

 2. Сендов Б., Боянов Т., Витанов Т., Дичева Д., Давидов Л.,Лозанов Ч. и др., "Математика за 9.клас", Просвета, София, 1989, Част I, II, III.

 3. Сендов Б., Боянов Т., Витанов Т., Дичева Д., Давидов Л.,Лозанов Ч. и др., "Математика и информатика за 10.клас", Просвета, София, 1990, Част I, II, III.

 4. Сендов Б., Боянов Т., Витанов Т., Дичева Д., Давидов Л.,Лозанов Ч. и др., "Математика за 11.клас"(кратък курс), Просвета, София, 1991.

 5. Сендов Б., Боянов Т., Витанов Т., Дичева Д., Давидов Л., Лозанов Ч. и др., "Математика за 11.клас"(разширен курс), Просвета, София, 1991.

 6. Сендов Б., Боянов Т., Витанов Т., Дичева Д., Давидов Л., Лозанов Ч. и др., "Математика за 12.клас", Просвета, София, 1992.

 7. Гаврилов М., Петкова С., Лозанов Ч., Витанов Т., “Математика за свободноизбираема подготовка в 8. клас на СОУ”, Просвета, София, 1993

 8. Лозанов Ч., Тонов И. „Примерни теми по математика за кандидатстудентски изпит”, Регалия, 1995.

 9. Аргирова Т., Витанов Т., Лозанов Ч. “Математика за 6. клас ”, Просвета, София, 1995.

 10. Аргирова Т., Витанов Т., Лозанов Ч. “Математика за 6. клас – книга за учителя ”, Просвета, София, 1995.

 11. Лозанов Ч., Витанов Т., “Модели на геометрични тела”, Просвета, София, 1995,

 12. Витанов Т., Лозанов Ч., Петкова С., Ковачева В., “Математика за 7. клас, Просвета, София, 1996.

 13. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 8. клас“, Анубис, София, 1997.

 14. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 8. клас – книга за учителя“, Анубис, София, 1997.

 15. Лозанов Ч., Витанов Т., Величков В., Райков Н., "Справочник по математика за конкурсен изпит след 7. клас“,Анубис, София, 1997.

 16. Lozanov Ch., Ivanova A., Vitanov T., Nedevski P., “Mathematics for 8th grade “, Anubis, Sofia, 1998.

 17. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 9. клас“, Анубис, София, 1998.

 18. Христова М., Лозанов Ч., Витанов Т., и др., “Клуб – Математика за всеки (5. клас)”, Анубис, София, 1998.

 19. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 10. клас“, Анубис, София, 1999.

 20. Христова М., Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика – Сборник от задачи за 10. клас“, Анубис, София, 2000.

 21. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 11. клас“, Анубис, София, 2000.

 22. Лозанов Ч., Витанов Т., Шаркова И., и др., “Тестове и задачи за 7. клас “,Анубис, София, 2000.

 23. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 9. клас – задължителна подготовка“, Анубис, София, 2001.

 24. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 9. клас – профилирана подготовка“, Анубис, София, 2001.

 25. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 10. клас – задължителна подготовка“, Анубис, София, 2001.

 26. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 10. клас – профилирана подготовка“, Анубис, София, 2001.

 27. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 11. клас – задължителна подготовка“, Анубис, София, 2001.

 28. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 11. клас – профилирана подготовка“, Анубис, София, 2001.

 29. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 9., 10.и 11. клас –книга за учителя “,Анубис, София, 2001.

 30. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., Стоименова Е., “Математика за 12. клас – профилирана подготовка“, Анубис, София, 2002.

 31. Ангелов Б., Лозанов Ч., Витанов Т., и др., “Справочник по математика”, Анубис, София, 2002.

 32. Лозанов Ч., Витанов Т., Лалчев З., Богданова Ю., “Математика за 1. клас“, Анубис, София, 2002.

 33. Лозанов Ч., Витанов Т., Лалчев З., Богданова Ю., “Математика за 1. клас – книга за учителя“, Анубис, София, 2002.

 34. Лозанов Ч., Витанов Т., Лалчев З., Богданова Ю., “Математика за 1. клас – учебна тетрадка“, Анубис, София, 2002.

 35. Христова М.,Петрова Р., Лозанов Ч., Витанов Т., “Математическа дъга (за 1. клас)”, Анубис, София, 2002.

 36. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., и др., “Решени задачи и още нещо – Математика 9. клас“, Анубис, София, 2002.

 37. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., и др., “Решени задачи и още нещо – Математика 10. клас“, Анубис, София, 2002.

 38. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., и др., “Решени задачи и още нещо – Математика 11. клас“, Анубис, София, 2002.

 39. Лозанов Ч., Витанов Т., Лалчев З., Богданова Ю., “Математика за 2. клас“, Анубис, София, 2003.

 40. Лозанов Ч., Витанов Т., Лалчев З., Богданова Ю., “Математика за 2. клас – книга за учителя“, Анубис, София, 2003.

 41. Лозанов Ч., Витанов Т., Лалчев З., Богданова Ю., “Математика за 2. клас – учебна тетрадка“, Анубис, София, 2003.

 42. Христова М., Петрова Р., Лозанов Ч., Витанов Т., “Математическа дъга (за 2. клас)”, Анубис, София, 2003.

 43. Христова М., Лозанов Ч., Витанов Т., и др., “Клуб – Математика за всеки (6. клас)”, Анубис, София, 2003.

 44. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 12. клас – задължителна подготовка“, Анубис, София, 2004.

 45. Банков К., Лозанов Ч., и др., “Как да решаваме задачи – Математика”, Анубис, София, 2005.

 46. Лозанов Ч., Витанов Т., и др. – „Математика – Задачи и тестове (помагало за 5. клас)” Анубис, София, 2005.

 47. Лозанов Ч., Христова М.,Гройс Л., Ганчева З., “Математически турнир Акад. К. Попов”, Абагар, Велико Търново, 2005.

 48. Лозанов Ч., Ичева Т., и др. – „Математически състезания (за ученици от гимназии с чуждоезиков и хуманитарен профил)” Анубис, София, 2006.

 49. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., “Математика за 5. клас“, Анубис, София, 2006.

 50. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., “Математика за 5. клас – книга за учителя“, Анубис, София, 2006.

 51. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., “Математика за 5. клас – учебна тетрадка“, Анубис, София, 2006.

 52. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., “Математика за 6. клас“, Анубис, София, 2007.

 53. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., “Математика за 6. клас – книга за учителя“, Анубис, София, 2007.

 54. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., “Математика за 6. клас – учебна тетрадка“, Анубис, София, 2007.

 55. Лозанов Ч., и др. – „Стереометрия в света на ДАЛЕСТ”, Кипърски университет, 2007

 56. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., Караджова Р., “Математика за 7. клас“, Анубис, София, 2008.

 57. Лозанов Ч., Витанов Т., Калчева А., Караджова Р., “Математика за 7. клас– книга за учителя“, Анубис, София, 2008.

 58. Лозанов Ч., Узунова К., Цветкова И., Миланова Д., Шаркова И., “Математика. Задачи и тестове за 7. клас“, Анубис, София, 2008.

 59. Лозанов Ч., Стоева Т., Нинкова П., Лилкова М., “Математика. Задачи и тестове за 8. клас“, Анубис, София, 2009.

 60. Лозанов Ч., Стоева Т., Нинкова П., Лилкова М., “Математика. Задачи и тестове за 11. клас“, Анубис, София, 2009.

 61. Лозанов Ч., Витанов Т., Недевски П., “Математика за 8. клас – задължителна подготовка“, Анубис, София, 2009.

 62. Недевски П., Лозанов Ч., Витанов Т., “Математика за 8 клас – помагало за ЗИП” Анубис, София, 2009.

Свързани:

Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации
Петров П. В. и др. Географията вчера, днес, утре. Универс изд.”Св. Кл. Охридски”,2004
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните трудове и публикации
Мaritza-est”. Еnergies & matières premières / lettre No23 / décembre, France, рр. 23-27
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации
Красимира Лиджи, 2006. Оценка начини на отглеждане на женски телета и юници за разплод. Автореферат, с. 41
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации
Ладыгина М. Е., Едрева А. М. 1976. Биохимические механизмы патогенеза при пероноспорозе и точечном некрозе у табака
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации
Научна конференция с международно участие, Ямбол 9-11 октомври 2002, сборник доклади, isbn 954-9978-24-9
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации, на преподаватели на потп
Дамянов, Б. Как да разглеждаме произведения на изкуството. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г монография
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации на
Белоконски, Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение. // Дисертационeн труд за присъждане на научна степен...
Чавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles iconСписък на научните публикации на Катерина Каролова Караджова
Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост(в съавторство),уи „Св. Климент Охридски”, С. 2009
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом