Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер47.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/540_10_prot_dop_ezik_nadz_z_Pz.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ЗАТВОРА гр.ПАЗАРДЖИК


ИЗХ № 540

04.05.2010 г.

П Р О Т О К О Л

В изпълнение на заповед № ЧР– 05-22/24.02.2010 година на Министъра на правосъдието за обявяване на конкурс за заемане на 4 /четири / щ.бр. за длъжността”Надзирател” категория „Е” – полицай днес 29.04.2010 г. конкурсната комисия назначена със заповед № ЛС -04-528 /14.04.2010 година се събра от 09.30 ч. до 10.30 ч. за провеждане на заседание.

На заседанието присъстват всички членове, редовно е и комисията може да взема решения.

Заседанието беше председателствано от председателя на комисията комисар Веселин Коцев и се проведе при следния дневен ред.

1.Запознаване членовете на комисията с протокола предоставен от Експертната работна група по проведено “ Изследване на физическата годност” на кандидатите за постъпване на държавна служба в ГД”ИН”.

2.Вземане на решение за допускане на кандидатите до участие във втория етап от конкурса “Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”.

След запознаване с резултатите от Протокола за оценка на „Физическата годност” и направеното класиране по точки, комисията РЕШИ:

1.Допуска до втория етап от конкурса “Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”, следните кандидати:
КАНДИДАТИ

/име, презиме и фамилия/

Резултат / в точки/

1

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТЕВ

30

2

РАНГЕЛ ИЛИЕВ АРАБАДЖИЙСКИ

30

3

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦОНЧЕВ

30

4

ПЕТЪР БЛАГОЕВ ТЕРЗОВ

30

5

ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКЛЕНОВ

30

6

ИЛИЯН ВЕЛЬОВ ГЕЛЕМЕНОВ

30

7

ТРИФОН ЙОРДАНОВ СМИЛЕНОВ

30

8

ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ПОПОВ

30

9

АТАНАС ТРАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

30

10

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХАДЖИЙСКИ

30

11

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ

30

12

ТЕОДОР ХРИСТОВ ГЕТОВ

30

13

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАМБРЕВ

29

14

СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

29

2.Допуснатите кандидати трябва да се явят на “Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”, като носят документ за самоличност на 26.05.2010 година в 09.30 часа в ГД”Изпълнение на наказанията” – София, ул.”Майор Векилски „№ 2.

3.Не допуска до втория етап от конкурса, следните кандидати:КАНДИДАТИ

/име, презиме и фамилия/

Резултат / в точки/

1

КОСТАДИН ПЕТРОВ МАНЧЕВ

28

2

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПИПЕРОВ

28

3

АЛАКСАНДЪР БОГАЛИНОВ БОГАЛИНОВ

27

4

СТОЯН СПАСОВ ЧАЛЪКОВ

27

5

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДЖОНЕВ

27

6

НИКОЛА КУНЧЕВ НИКОЛОВ

26

7

ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

26

8

ИВАН ЙОРДАНОВ ЗУБЕВ

25

9

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КАРАНИКОЛОВ

25

10

ПАВЕЛ ЕВГЕНИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

24

11

ЦВЕТАН СТОЙКОВ КЕСОВ

24

12

НИКОЛАЙ МИТКОВ ГЪРКОВ

22

13

БОЯН ВАСИЛЕВ ПЕЕВ

20

14

ГЕОРГИ ИВАНОВ ШОПОВ

19

15

ИЛИЯН НЕНКОВ НЕНОВ

12

Настоящият протокол да се обяви в електронния сайт на Министерството на правосъдието и достъпно място в затвора –Пазарджик.


КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ /П/


ПРОТОКОЛЧИК:

ТОМКА ПИСКОВА /П/

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом