2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно
Име2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер9.91 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.peshtera.bg/ResheniaObS/2003-2007/RESH-002.doc

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Щ Е Р АР Е Ш Е Н И Е


2


На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07.11.2003 г. Протокол № 1


ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовката на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет


Общинският съвет, като изслуша предложението на Общинските съветници, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА


Р Е Ш И :


Избира временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Младенова

ЧЛЕНОВЕ: Д-р Ангел Жилев

Петър Пиринчиев

Любка Цветкова

Фанка Батаклиева

Фатма Бузлова

Д-р Боян Йорданов


Общ брой общински съветници 21

Присъствали : 21

Гласували :

“ ЗА “ : 21

“ ПРОТИВ “ : няма

“ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “: няма


ТЕХН. СЕКРЕТАР : ПРЕДСЕДАТЕЛ : /Д.Стратева/ /А.Младенова /

Свързани:

2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщинскисъвет пещера
На Общински съвет Пещера, взето на заседанието, проведено на 28. 12. 2005 г., Протокол №28
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщинскисъвет пещера
На Общински съвет. Пещера, взето на заседанието проведено на 29. 04. 2005 г., Протокол №20
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщинскисъвет пещера
На Общински съвет Пещера, взето на заседанието, проведено на 31. 03. 2006 г., Протокол №33
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщинскисъвет пещера
На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 29. 04. 2005 год., Протокол №20
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщинскисъвет пещера
На Общински съвет Пещера, взето на заседанието проведено на 28. 02. 2007 год., Протокол №47
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщински съвет град пещера
На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28. 11. 2008г., Протокол №17
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщински съвет – пещера
На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 12. 04. 2010 г., Протокол №48
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconОбщински съвет пещера
Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28. 05. 2010г., Протокол №50
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconРешени е
На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26. 03. 2010г., Протокол №47
2 На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 07. 11. 2003 г. Протокол №1 относно iconРешение
На Общински съвет Пещера, взето на заседанието проведено на 26. 11. 2004г., Протокол №15
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом