Студентски съвет университет за национално и световно стопанство
ИмеСтудентски съвет университет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер45.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://unwe-sc.org/files/doc/doklad-nid.doc
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


Изх. № 254/20.12.2010 г.

ДО

ПРОФ. Д. ИК. Н. ПЛАМЕН МИШЕВ

ЗАМ.-РЕКТОР ПО НИД И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОЕКТИ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ ПО НИД ПРИ УНСС


УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИШЕВ,


Във връзка с Ваше писмо с изх. № НИД 21.03/11.11.2010 г., относно приключването на крайния етап на сключения договор за университетска научна проява на тема “Европейски съюз 2020” (договор № НИД 21.03 - НП.11/2010 г.), Ви информирам:

На 9 ноември 2010 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се проведе Първата международна студентска научна конференция на тема “Европейски съюз 2020”, организирана от Студентския съвет при УНСС и осъществена под патронажа на Ректора на университета - проф. д-р Борислав Борисов. Проектът е продължение на авторитетния “Младежки икономически форум”, успешно реализиран от Съвета шест поредни години и утвърдил се, като едно от най-престижните събития в УНСС, и сред най-значимите студентски инициативи в страната.

С цел да бъде популяризирана университетската научна проява, през юни 2010 г. беше създаден официален сайт на събитието: http://europe2020.unwe-sc.org. Заедно с това през юни, юли и август 2010 г. пълната информация за конференцията беше разпратена до студентските съвети при българските висши училища и до над 60 неправителствени организации в страната и чужбина, като по този начин възможно най-голям брой учащи се научиха за възможността да участват в събитието като автори или слушатели.

Целта на конференцията бе да стимулира желанието на младите изследователи за работа по актуални теми в сферата на обществените науки, както и да се повиши интереса и познанията на студентите по актуалната проблематика на тема “Европейски съюз 2020” в национален и европейски контекст.

В деня на конференцията гост-лектори бяха г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България, д-р Румяна Желева, зам.-председател на Европейската народна партия (ЕНП) и доц. д-р Динко Динков, председател Българската асоциация за изследвания на европейската общност и преподавател в УНСС.

Встъпителното изложение в първата част на конференцията направи министър Трайчо Трайков, който за втора поредна година участва в студентския форум, след като през 2009 г. бе водещ гост-лектор на “Младежки икономически форум 2009”. В изложението си пред студентите министърът открои визията на българското правителство за стратегия “Европа 2020” и очерта трите важни фактора за икономическия растеж - интелигентност, устойчивост и приобщаване.

Д-р Румяна Желева изнесе пространен въвеждащ доклад в качеството си на зам.-председател на ЕНП и съпреседател на постоянна работната група към ЕНП за “Икономически и социални въпроси”, натоварена от лидерите на партиите от ЕНП да определи тезите на партията за реализацията на стратегия “Европа 2020”. Д-р Желева представи в своя доклад вижданията на дясно-центристката партия за “Eвропейската икономика отвъд кризата с интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Акценти в изложението й бяха основните цели на стратегията, трите взаимно поддържащи се приоритета, водещите инициативи и потенциалът на 500-милионния европейски пазар.

Доц. д-р Динко Динков, председател на Българската асоциация за изследвания на европейската общност и преподавател в УНСС изложи тезите си за остър дефицит на визии и идеи в изпълнение на стратегията “Европа 2020”.

Поздравителни адреси до участниците в събитието изпратиха д-р Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите на Република България и г-н Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Като част от Първата международна студентска научна конференция, организирана от Студентския съвет при УНСС, бе обявен конкурс за доклади в пет тематични направления - “Паричен съюз и валутна политика”, “Пазар на труда”, “Нови източници на ресурси”, “Образование и наука” и “Политическо развитие и политика на сигурност”. Основно изискване беше авторите на докладите да бъдат студенти и докторанти от български и чуждестранни университети. От всички доклади, предадени в предварително определения срок, Програмния съвет на конференцията открои 25 разработки от България и 4 от чужбина, като най-добри и същите бяха представени във втората част на научната конференция в отделни панели на 9 ноември. Авторите им бяха от седем български (Нов български университет, Бургаски свободен университет, Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Висше училище по застраховане и финанси - София, Българска академия на науките и УНСС) и три чуждестранни университета (Университета в Букурещ, Бабеш-Бояй университет, Република Румъния (University of Bucharest, Babeş-Bolyai University, Romania), Ягелонския университет в Краков, Република Полша (The Jagiellonian University in Cracow, Poland) и Академията за икономически науки, Букурещ, Република Румъния (The Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania).

За чуждестранните участници по решение на Организационния съвет бе съставена специална програма за посрещането, пребиваването и изпращането им. За същите бе предвидена възможност за настаняване в общежитията от контингента на Поделение “Студентски столове и общежития” към университета. Осъществено беше разглеждане на сградата на УНСС, както и забележителностите на София. За гостите от чужбина бе осигурено и храненето с традиционни национални ястия.

Конференцията завърши с официален коктейл в зала “Обедна” на УНСС, на който призьорите от научната проява получиха на специална церемония съответно 7 парични и 10 предметни награди.

Най-добрите разработки в четирите тематични направления на конференцията, ще бъдат публикувани в специално научно издание на УНСС - сборник. В същото издание ще бъде включен и въвеждащия доклад за събитието, който беше изнесен от д-р Румяна Желева.

Завършвайки бих искал да благодаря от името на членовете на Студентския съвет и лично от свое име на Програмния съвет на конференцията с председател проф. д. ик. н. Пламен Мишев и членове проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Динко Динков и доц. д-р Силвия Трифонова за оказаната цялостна подкрепа при подготовката и реализацията на Първата ни международна студентска научна конференция. Същевременно изказвам благодарност към Програмния съвет на Фонд “Научно-изследователска дейност” за решението за финансиране на студентската конференция и изразявам надежда, че и през 2011 г. събитието ще бъде подкрепено финансово и по този начин да се превърне в традиция.


С уважение:

Калоян Димитров

Председател на

Студентски съвет при УНСС

20 декември 2010 г.

София 1700, Студентски град, УНСС, каб. 1009

тел./факс: 02/81 95 591, e-mail: admin@unwe-sc.org, web: www.unwe-sc.org

Свързани:

Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconСтудентски съвет университет за национално и световно стопанство изх.№255/16. 12. 2010 г. До г-н петър чаушев председател на нпсс до членовете на ос на нпсс
Общото събрание на унсс, респективно членове на Студентски съвет при унсс, мандат 2011-2013 г., и предвид съдържащата се в писмото...
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconПрограма „Административен капацитет" 3 : 0 -08- 2011 |, •• | до у "
Проф. Д-р борислав борисов ректор на университет за национално и световно стопанство адрес: 1700 софия, студентски град факс: 02...
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconПърва глава политика в областта на военната промишленост
Светослав Иванов Спасов, автор, 2012, „Развитие на военната индустрия в България (1945–1989)”, Университет за национално и световно...
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
Студентски съвет университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом