Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6




ИмеЗаседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер17.32 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://vt.government.bg/documents/Reshenia12022009.doc
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ОБЛАСТ ВВЕЛИКО ТЪРНОВО


Препис извлечение от Протокол за проведено заседание

от 12 февруари 2009 г.


РЕШЕНИЕ №6


Относно: Жалба от Боян Георгиев Паскалев – управител на ЕТ „Боян Паскалев – БМД Инженеринг”, вх.№69-209 /25.08.2008 г.

Да се поиска информация от ГД „Мерки и измервателни уреди”, Регионален отдел Русе относно това дали е потърсена, във връзка с Жалба от Боян Георгиев Паскалев – управител на ЕТ „Боян Паскалев – БМД Инженеринг”, град Лясковец, дисциплинарна отговорност на служителя Йордан Борисов Колев.


РЕШЕНИЕ №7


Да се проведе среща с Окръжния прокурор за включването им в състава на съвета. Ако откажат да се уточни начина на взаимодействие при извършване на проверки.


РЕШЕНИЕ №8


Относно: Сигнално писмо от учители и граждани от град Елена, вх.№67-7/27.08.2008 г.

РИО на МОН град Велико Търново да представи Заповед № РД06-708/03.12.2008 г. за дадени задължителни предписания, както и информация за тяхното изпълнение, включително и за това потърсена ли е дисциплинарна и имуществена отговорност от директорката.

Община Елена да отговори реализирана ли е имуществена отговорност от директорката по резултатите от одита и дали са изпратени в прокуратурата.


РЕШЕНИЕ №9


Резултатите от проверката на РИО на МОН град Велико Търново да се изпратят на Община Елена, за сведение.


РЕШЕНИЕ № 10


Приема Информация относно дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2008 г.


РЕШЕНИЕ № 11


Приема План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията на територията на област Велико Търново за 2009 г.


ТОШКО НИКИФОРОВ

Областен управител на област Велико Търново

и Председател на Областен обществен съвет

за превенция и противодействие на корупцията

5000 Велико Търново, пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg


Свързани:

Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconРешение гр. Левски
Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на четвърти февруари 2009 г в състав
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconРешение №161 гр. С., 03. 2009 г
С. окръжен съд гражданско отделение, първи въззивен състав в открито съдебно заседание на девети февруари две хиляди и девета година...
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconРешение град Карлово, 27. 03. 2009 г
Карловският районен съд, втори граждански състав в публично заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и девета година...
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconРешение № гр. Левски,09. 03. 2009 г
Районен съд гр. Левски, първи граждански състав, в публичното заседание на дванадесети февруари през две хиляди и девета година в...
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconРешение №31 Габрово, 13. 03. 2009 година
Административен съд – габрово – тричленен състав колегия в открито съдебно заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и девета...
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconРешение №18 гр. Самоков, 15 февруари 2012 година
...
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
Заседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6 iconЗаседание на нсзд през 2009 г
Първото беше изменението и допълнението на Закона за закрила на детето, в сила от 20 февруари 2009 г и второто поради изтичането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом