2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език)
Име2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език)
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер23.71 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92573/709854/version/1/file/Naukata_hud_l
2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература”, с френски и английски език).


Науката в художествената литература”


Докторатът има за цел формирането на специалисти на високо равнище, способни да прилагат истинска европейска културна компетентност и, като следствие, да отговорят на изискванията на работния пазар в областта на културата и на междукултурната размяна.

Научен координатор за Софийския университет „Св. Климент Охридски”:

проф. дфн Румяна Л. Станчева, тел.: 9308-205; 981-26-46; R.L.Stantcheva@gmail.com

Въпроси за изпит:

  1. Европейските литературни сходства през ХІХ-ХХ век: реализъм и символизъм в България, на Балканите и в Западна Европа.

  2. Преводната рецепция на европейските литератури в България: периодизация и особености. Примери от три европейски литератури по избор на кандидата.

  3. Eтнорелигиозен мит и литературен мит. Сакралното и профанното време.

  4. Тематологията в сравнителното литературознание. Примери от три европейски литератури по избор на кандидата.

  5. Експерименталният роман на Емил Зола – ролята на учението за наследствеността.

  6. Сугестията и синестезията в търсенията на символистите.

  7. Френската литература като модел за българските модернисти.

  8. Литературата и точните науки в програмата на конгреса на Международната асоциация по сравнително литературознание.

  9. Литературата и хуманитарните науки в програмата на конгреса на Международната асоциация по сравнително литературознание.

Библиография:


Основна библиография:

- Боян Ничев. Основи на сравнителното литературознание. София, 1986, с. 60-79; 188-218.

- Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание. София, Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009.

- Елиаде, М. Сакралното и профанното. Велико Търново, 1998.

- Зола, Емил. Избрани съчинения в 6 тома. София, НК, 1986-1987.

- Игов, Светлозар. Кратка история на балгърската литература. София, 2005.

- Елеазар Мелетински. Поетика на мита. София, 1995, с. 131- 165; с. 386 - 416.

- Милев, Гео. Избрани съчинения в 5 тома. София, 2007.

- Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 1-6, 2000 – 2004. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2004.

- Протохристова, Клео. Западноевропейска литература. Пловдив, (2 изд.) Летера, 2003, 293-306.

- Сноу, Чарлс Пърси. Реалистите.(Биографии на писатели). София, 1983.

- Станчева, Румяна Л. Среща в прочита. Сравнително литературознание и балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.

- Станчева, Румяна Л. „Екзотизъм и бохемство у ранните балкански модернисти.” – Списание на Българската Академия на науките. Кн. 3, 2006, с. 38-45. 87; ІІ изд. – В: Кафене Европа. Съставител Рая Заимова. София, Изд. Дамян Яков, 2007, с. 118-132.

- Brunel, Pierre. Dictionnaire des mythes littéraires. 1991.

- Chevrel, Yves. La littérature comparée. 1991.

- Literature and Science. - http://icla-ailc-2013.paris-sorbonne.fr/images/site/20120410_15415309_13ailc_litterature_sciences.pdf

- Literature and Social Sciences. - http://icla-ailc-2013.paris-sorbonne.fr/images/site/20120410_15420910_13ailc_litterature_sciences_humaines.pdf

- Précis de littérature européenne. Sous la dir. de Béatrice Didier. Paris, PUF, 1998.

- Stantcheva, Roumiana L. „Les parfums urbains et l’imaginaire poétique européen.” – In : Les Cultures des Balkans. Coordinateur Efstratia Oktapoda. – Caietele Echinox/Les cahiers de l’Echinox, vol. 18, Cluj-Napoca, Romania, 2010, 116-124.


Допълнителна библиография:

- Генчев, Николай. Франция в българското духовно възраждане. София, СУ „Кл. Охридски”, 1979.

- Елеазар Мелетински. Поетика на мита. С., 1995, с. 131- 165; с. 386 - 416.

- Милена Кирова, Проблематичният реализъм. София, изд. Просвета, 2002.

- Хаджикосев, Симеон. Западноевропейска литература. І - ІV. София, Кръгозор, 2000 – 2007.

- Claudon, Francis. Precis de littérature comparée, 1992.


- http://www.rilune.org/index.htm


- http://www2.lingue.unibo.it/dese/

Свързани:

2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (История на полската литература) Катедрата по славянски литератури
Полската средновековна култура. Жанрова специфика и тематичен обхват на полскатa средновековна литература
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconЛитература на народите на европа, азия, африка и америка
Културната политика на Йерней Копитар в южнославянски контекст. Чоп -прешерновата програма за национално културно развитие
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconГр. София 1712, ж к. Младост3
Чуждоезиков профил- английски език- втори чужд език по избор (немски, френски и руски език), профилиращи предмети: английски език,...
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconСофийски университет „СВ. Кл. Охридски катедра класическа филология учебна програма по римска литература
Латински език и автори. Същевременно курсът представя късноантичната римска литература в нейния по-голям рецепционен контекст – цялостната...
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) icon1-ва група езици  английски, немски, френски, руски, италиански, испански
Специализирани текстове-технически, правни и икономически, медицински, от сферата на финансите и художествената литература
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconБиография на
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; специалност Славянска филология; магистър по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и...
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconПървата дистанционна научно-практическа конференция по български език и литература е опит чрез средствата на информационните и комуникационните технологии да се намери път към изначалната функция на художествената литература,
Нали никой от нас не се заблуждава, че голямата литература се създава само за да се изучава и анализира в училище!?
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, Втори семестър турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Курс І 201 1 /201 2 г
Последна редакция: 21. 02. 2012 г. Специалност приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Първи семестър Курс І 2011/2012 г
Последна редакция: 03. 10. 2011 г. Специалност: приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език) iconТатяна живкова иванова потребление на домакинствата в българия
В основния текст са включени 13 таблици и 24 фигури. Списъкът на използваната литература съдържа 104 заглавия, от които 47 на български,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом