Ръководство Стъпка-по-Стъпка
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер48.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000002037/BGBG/Word - Report.docx
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007:

Оформление на доклад


Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: „Оформление на доклад” предоставя инструкции за правилното форматиране на набрания текст на доклада. Описани са необходимите стъпки за настройка на параметрите на листа, за включване на всички изискващи се елементи, както и дейностите по отпечатване на текстов документ върху хартия. По-долу е даден примерен вариант за оформление на доклад, използвайки описаните форматиращи параметри от Упражнение 1.3.Задаване на размер на листа

1.От меню Page Layout, от групата инструменти Page Setup, натиснете върху бутон Size ;

2.От появилия се списък с размери изберете стандартен размер на листа А4.

Задаване на ограждащи (бели) полета на листа

 1. От меню Page Layout, от групата инструменти Page Setup, натиснете върху бутон Margins;

3.Изберете реда Custom Margins, което ще доведе до отваряне на диалоговия прозорец Page Setup;

4.В групата параметри Margins задайте следните стойности: Top – 2,5 cm, Left – 3 cm, Bottom – 2,5 cm, Right – 2,5 cm.

Оформление на текст

 1. За да форматирате първите два абзаца от доклада (в горния десен ъгъл) по указания начин, трябва да изпълните следните действия:

 • Маркирайте двата абзаца;

 • От меню Home, от групата инструменти Paragraph, изберете Align Text Right ;

 • От меню Home, от групата инструменти Font, изберете шрифт Times New Roman от полето Font, a в полето Font Size изберете размер 12;

 1. За да форматирате заглавието на доклада по указания начин, трябва да изпълните следните действия:

 • Маркирайте заглавието;

 • От меню Home, от групата инструменти Font, изберете:

 • шрифт Arial от полето Font,

 • в полето Font Size изберете размер 18;

 • изберете стил Bold и Italic;

 • От меню Home, от групата инструменти Paragraph, изберете Center ;

 • Натиснете бутона за активиране на диалоговия прозорец Paragraph. В полето Before на групата Spacing задайте стойност 18 pt, а в полето After задайте стойност 12 pt;

 • Натиснете бутона , за да затворите диалоговия прозорец.

 1. За да форматирате абзаца с авторите на доклада по указания начин, трябва да изпълните следните действия:

 • Маркирайте абзаца;

 • От меню Home, от групата инструменти Font, изберете шрифт Times New Roman от полето Font, a в полето Font Size изберете размер 12;

 • От меню Home, от групата инструменти Paragraph, изберете Center ;

 • Натиснете бутона за активиране на диалоговия прозорец Paragraph. В полето Before на групата Spacing задайте стойност 6 pt, а в полето After задайте стойност 18 pt;

 • Натиснете бутона , за да затворите диалоговия прозорец.

 1. За да форматирате основният текст на доклада според изискванията, трябва да изпълните следните действия:

 • Маркирайте текста;

 • От меню Home, от групата инструменти Font, изберете шрифт Times New Roman от полето Font, a в полето Font Size изберете размер 12;

 • От меню Home, от групата инструменти Paragraph изберете Justify ;

 • Натиснете бутона за активиране на диалоговия прозорец Paragraph. В полето Special на групата Indentation изберете First line, а в полето By задайте 1 cm;

 • В полето After задайте стойност 6 pt;

 • Натиснете бутона , за да затворите диалоговия прозорец.

5.За да форматирате и надпишете графично изображение, трябва да изпълните следните действия:

 • Маркирайте графичното изображение;

 • От меню Home, от групата инструменти Paragraph, натиснете върху бутон Center ;

 • От меню Reference, от групата инструменти Caption, натиснете върху бутон Insert Caption;

 • От списъчното поле Label на появилия се диалогов прозорец Caption изберете етикет за надпис или създайте собствен етикет чрез бутонa New Label;

 • Натиснете бутона , за да затворите диалоговия прозорец.

6.За да номерирате страниците в доклада по указания начин, трябва да изпълните следните действия:

 • От меню Insert, от групата инструменти Header & Footer, натиснете върху бутон Page Number;

 • От появилия се списък изберете Bottom of page, шаблон Plain Number 2.

Отпечатване на текстов документ

 1. Преди да отпечатате файла е препоръчително той да се прегледа. За да извършите това, от бутон Office , от появилия се списък на реда Print изпълнете командата Print Preview. Прегледайте документа, като използвате инструментите от групата Zoom;

7.Върнете се към предишния режим на изглед на документа чрез бутон Close Print Preview от групата инструменти Preview;

8.От бутон Office , от появилия се списък на реда Print, изпълнете командата Print ;

9.В появилия се диалогов прозорец Print задайте желаните характеристики за отпечатване – брой на отпечатваните екземпляри, реда за отпечатване и т.н.

10.Натиснете бутон .Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: Оформление на доклад Стр. от

Проект 2: Организатори и участници


Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Тази презентация съдържа скрити слайдове, които подсещат какво да бъде съдържанието на следващия слайд на презентацията
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
При необходимост от създаване на привлекателен дизайн за изработена от вашият екип презентация, вие разполагате със следните възможности...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
Методологията 6x3 за разработване на стратегия за социално отговорно бизнес поведение в мсп предоставя ясна стъпка по стъпка структура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом