До общински съвет – враца докладназаписк а
ИмеДо общински съвет – враца докладназаписк а
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер16.08 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/obs/Predstojashti/Sesia27112008/13_DR_Parvo_zname.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


От Комисия по Култура , културно-историческо наследство и вероизповедания


Относно: Финансово подпомагане на възстановяване на първото знаме на туристите от Врачанската мъжка гимназия


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,


В Комисията по култура , културно-историческо наследство и вероизповедания е получена докладна записка от Виктор Кръстев , директор на СОУ „Хр. Ботев” с молба за възстановяване на първото знаме на туристите от Врачанската мъжка гимназия. Идеята е свързана с юбилейното участие на училището в Националния поход по стъпките на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица”. Първата ученическа група, която минава по маршрута през 1958 г. е от училището. Фактът е регистриран в летописната книга от тогавашния директор Димитър Лалов.

Знамето ще бъде изработено по снимка , която се намира в Регионалния исторически музей и е приложена към молбата. Необходимите средства за това са 100 лв. и във връзка с това предлагам проект за решение.


17.11.2008 г. За Комисията:

Гр. Враца / Димитър Георгиев /

Проект!


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т-В Р А Ц А


РЕШЕНИЕ


............


от........... 2008 година


ОТНОСНО : Финансово подпомагане на възстановяване на първото знаме на туристите от Врачанската мъжка гимназия


О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:


  1. Отпуска 100 лв. за финансово подпомагане на възстановяване на първото знаме на туристите от Врачанската мъжка гимназия.
  1. Средствата да се осигурят от средствата за подпомагане на творчески и културни дейности , да бъдат получени от директора Виктор Кръстев и отчетени най-късно до 20.12.2008 г.17.11.2008 г. ВНОСИТЕЛ :

/ Димитър Георгиев/

Свързани:

До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет-враца докладназаписк а от Николай Горанов Коцев- председател на Общински съвет – Враца
Относно: Кандидатстване на Община Враца по приоритетна ос2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците”...
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „общински пазари” еоод – враца, собственост...
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Пк за контрол по законосъобразността на актовете на общински съвет и общинска администрация, жалби и сигнали на гражданите и общинска...
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет-Враца докладназаписк а
От Комисия по култура, културно-историческо наследство и вероизповедания при Общински съвет-Враца
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет Враца докладназаписк а
Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – Враца по утвърдени правила на пк по здравеопазване,...
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Във връзка с членството на Община Враца като юридическо лице в снц „офк ботев – враца”
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет-враца докладназаписк а
Председател на Комисията за разглеждане на предложенията за удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” за 2009 години и...
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет Враца докладназаписк а
Закона за движение по пътищата §1а, точка 2 и предвид периодично настъпващи поименни промени в състава на Общинска комисия по безопасност...
До общински съвет – враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а от
Относно: Промяна на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Асен Златаров” гр. Враца
До общински съвет – враца докладназаписк а iconЗаседание на общински съвет враца на 10 февруари 2011 г
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общински Съвет – Враца...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом