32 соу с изучаване на чужди езици
Име32 соу с изучаване на чужди езици
страница3/5
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер0.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.school32.com/photos/Image/file/el_instalatsia.doc
1   2   3   4   5


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения: Доказателства за качество на предлаганите стоки.


ДАТА: ________________г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)


Образец

ДО

ДИРЕКТОРА

НА 32 СОУИЧЕ„Св.Кл.Охридски”

СОФИЯ


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


за изпълнение на : Ремонт на съществуващата електрическата инсталация в сградата на 32 СОУ с изучаване на чужди езици Св.Климент Охридски град София – крило Христо Ботев-партер , първи , втори , трети етажи”и свързаните с това възстановителни строително-ремонтни дейности – шпакловка , грундиране , шлайфане , боядисване”.


ОТ................................................................................................................................................

(наименование на участника)

......................................................................................................................................................

(седалище по регистрация)

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистриран по ф.д. № .......................... / ..........г. по описа на ........................................съд,

ЕИК/БУЛСТАТ: ............................................... и подписано от...............................................

…………………, в качеството му на …………………….......................................................

/длъжност /


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обявена процедура за възлагане на горепосочената поръчка , Ви представяме нашето ценово предложение , изготвено съгласно количествената сметка на Възложителя , за сумата от ………………………………………………………………лева , без ДДС , или………………………………………лева ………………………………………………………………………..с ДДС.

Така предложената цена не подлежи на увеличение.No

Описание

М.

К-во

единична цена

Общ стойност

 

Етаж 3 - крило 1

 

 

 

 

1

Доставка и монтаж на разклонителна кутия - 196/152/70

бр.

6

 

 

2

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

46

 

 

3

Доставка и монтаж на конзола

бр.

46

 

 

4

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

27

 

 

5

Доставка и монтаж на PVC тръба ф20

м.л.

234

 

 

6

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

2

 

 

7

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

7

 

 

8

Доставка и монтаж на ключ девиаторен

бр.

2

 

 

9

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

700

 

 

10

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

414

 

 

11

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 461

 

 

12

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

1 596

 

 

13

Доставка и полагане на кабел ПВА1 10 мм2

м.л.

150

 

 

14

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

10

 

 

15

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

6

 

 

16

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

 

 

17

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

61

 

 

18

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

4

 

 

19

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

6

 

 

20

Доставка и монтаж на табло РТ 3.2 по схема

бр.

1

 

 

21

Доставка и монтаж на табло РТ 3.3 по схема

бр.

1

 

 

22

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32 с включени, колена и муфи

м.л.

270

 

 

23

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2

м.л.

100

 

 

24

Доставка и монтаж на ревизионна кутия

бр.

4

 

 

 

Етаж 2 - крило 1

 

 

 

 

 

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

40

 

 

 

Доставка и монтаж на конзола

бр.

46

 

 

 

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

70

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

2

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

7

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ девиаторен

бр.

2

 

 

 

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

624

 

 

 

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

390

 

 

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 1,5 мм2

м.л.

1 460

 

 

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 2,5 мм2

м.л.

1 380

 

 

 

Доставка и полагане на кабел ПВА1 10 мм2

м.л.

150

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт единичен

бр.

10

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт четворен

бр.

6

 

 

 

Доставка и монтаж на контакт влагозащитен

бр.

1

 

 

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36

бр.

61

 

 

 

Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36 влагозащитено

бр.

4

 

 

 

Демонтаж и монтаж на евакуационен осветител

бр.

6

 

 

 

Доставка и монтаж на табло РТ 2.2 по схема

бр.

1

 

 

 

Доставка и монтаж на табло РТ 2.3 по схема

бр.

1

 

 

 

Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2

м.л.

80

 

 

 

Етаж 1 - крило 1

 

 

 

 

 

Доставка и монтаж на разклонителна кутия

бр.

42

 

 

 

Доставка и монтаж на конзола

бр.

101

 

 

 

Доставка и монтаж на PVC тръба ф32

м.л.

65

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ единичен

бр.

4

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ сериен

бр.

10

 

 

 

Доставка и монтаж на ключ девиаторен

бр.

2

 

 

 

Доставка и полагане на гофре ф 13,5

м.л.

640

 

 

 

Направа на канал в стена до 5х5 см.

м.л.

390

 

 
1   2   3   4   5

Свързани:

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

32 соу с изучаване на чужди езици icon32 соу с изучаване на чужди езици "свети климент охридски"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом