Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила)
ИмеСправка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила)
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер20.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/BFD999A0-E562-4B83-9B6D-3CF389A77C9E/0/tablicazasite.doc
СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОДОГОВОРНАТА БАЗА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 10.08.2010 г. (без влезлите в сила)Държава

Статус на преговорния процес

1. Унгария

Договорено на експертно ниво.


Проведени втори кръг преки преговори

14-15 февруари 2006 г. в София.


2. Швейцария

В процес на преговори.


Връчен типов проект по дипломатически път на 01.10.04 г.

3. Холандия

Договорено на експертно ниво.


4. Кипър

В процес на преговори.


5. Малта

В процес на преговори.

6. Дания

В процес на преговори.


7. Белгия

В процес на преговори.

8. Турция

В процес на преговори.

9. Черна гора

Договорено на експертно ниво.


Предстои изпъление на вътрешно правните процедури.


10. Босна и Херцеговина

Договорено на експертно ниво.


Проведени преговори. Предстои изпълнение на националните процедури по външноведомствено съгласуване.

11. Таджикистан

В процес на преговори.

12. Казахстан

Договорено на експертно ниво.


Проведени преговори. Предстои изпълнение на националните процедури по външноведомствено съгласуване.

13. Канада

Връчен типов проект.


Предстои провеждане на преговори в периода 31.08.10-02.09.10 г. в София

14. Косово

Връчен типов проект.

15. Индия

Връчен типов проект.

16. Австралия

Връчен типов проект.

17. Азербайджан

Връчен типов проект.

18. Армения

Връчен типов проект.Свързани:

Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconГеорги лулчев петришки защита на класифицираната информация (въпроси и отговори)
Законът за защита на класифицираната информация влезе в сила. Започна процесът по неговото прилагане
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconМеморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация в областта на отбраната
Утвърден с Решение №621 от 27. 07. 2004 г на мс. Издаден от Министерството на отбраната, обн., Дв, бр. 104 от 26. 11. 2004 г., в...
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconПримерен тест за проверка на знанията по защита на класифицираната информация Законът за защита на класифицираната информация е създаден с цел
Кой е основният държавен орган, който осъществява политиката по защитата на класифицираната информация
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconСпоразумение между правителството на република българия и правителството на република македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация
Утвърдено с решение №124 от 6 март 2006 Г. На министерския съвет. В сила за република българия от 16 март 2006 Г
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconСпоразумение между правителството на република българия и правителството на република литва за взаимна защита на класифицираната информация
Утвърдено с решение №673 от 22 октомври 2007 Г. На министерския съвет. В сила от 10 декември 2007 Г
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconДоклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в република българия
Увод
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconСпоразумение между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация
Издадено от Министерството на вътрешните работи. Утвърдено с рмс №627 от 23. 09. 2002 г., обн., Дв, бр. 4 от 14. 01. 2003 г., в сила...
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconКласифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана
Държавна тайна е класифицираната информация, нерегламентираният достъп до която би създал опасност и/или би увредил интересите на...
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconОтчет за изпълнението на допълнителните инициативи в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 1999 г. Развитие на нормативната база
Ускоряване на подготовката на нов Наказателно-процесуален кодекс, както и на закони за защита на личните данни, защита на секретната...
Справка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила) iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Въпросът за достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация не е уреден в Закона за защита на класифицираната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом