Дипломна работа
ИмеДипломна работа
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер19.94 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2373.doc
ДИПЛОМНА РАБОТА


НА ТЕМА


Анализ на мотивацията и заплащането на труда в РПК “Дружба””


СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД


ПЪРВА ГЛАВА. Теоретико-методологични въпроси на мотивацията и стимулиране заплащането на труда в кооперацията


  1. Мотивация – същност и съдържание

  2. Мотивация и заплащане на труда

  3. Мотивационни теории

  4. Системи на заплащане на труда

  5. Заплащане на труда

  6. Разработване на вътрешни правила за работна заплатаВТОРА ГЛАВА. Анализ на мотивацията и заплащането на труда в РПК “Дружба”


  1. Общи данни за кооперацията

  2. Анализ на организацията на работната заплата

  3. Заплащане на труда на изпълнителския персонал

  4. Квалификационни равнища и заплащан на труда


ТРЕТА ГЛАВА. Насоки за усъвършенстване на мотивацията и заплащането на труда в РПК „Дружба”


Използвана литература


У В О Д


В различните стилове на управление, въпросите за мотивацията винаги са намирали място и много често са играели значителна роля за успехите на кооперациите и техния мениджмънт. Ръководителите наред с отделянето на голямо внимание на въпросите, свързани с техническия, технологичния процес, иновацията и социалния климат, полагат особени грижи за реализацията на икономическите си цели и чрез мотивацията на отделните индивиди, разглеждайки ги като личности, които трябва да бъдат насърчавани в използването на своето богатство от инициатива и интелект в полза на развитието на кооперацията.

Тази дипломна работа е структурирана в три части.

В първата част – теоретичната, са разгледани въпросите, свързани със същността на мотивацията, връзката между мотивацията и заплащането на труда, различните мотивационни теории, системите и формите на заплащане на труда, заплащането на труда.Разгледано е и разработването на вътрешните правила за работна заплата.

Във втората част – практическата е направен анализ на дейността на Районна потребителна кооперация, гр. Берковица.Разгледани са въпросите, свързани с организацията на работната заплата, разделите на Вътрешния правилник за организация на работната заплата, чиято основна цел е мотивирането на персонала. Разгледани са формите на заплащане на труда на изпълнителския персонал в дейностите – търговия на дребно и производство, както и връзката между квалификационните равнища и заплащането на труда.

В трета част, са разработени насоки за усъвършенстване, с прилагането на които би се подобрила дейността на кооперацията.
Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом