Проект bg051PO001 01-0025-C0001 "предприемачество за интеграция"
ИмеПроект bg051PO001 01-0025-C0001 "предприемачество за интеграция"
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер26.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fyc-vidin.org/se/descriptions/job_description_trudov_posrednik.doc


Свободен Младежки Център – Видин

Проект BG051PO001-5.1.01-0025-C0001

“ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ КЪМ ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРТрудов посредник

1. Обща информация за проекта


Обща цел: Разработване, апробиране и разпространение на комплексен модел за устойчиво интегриране в пазара на труда на неквалифицирани младежи от ромски произход.

Специфични цели: Консолидиране и развитие на местен капацитет за обезпечаване на новата социална услуга; Създаване на функциониращо социално предприятие в дървообработващата промишленост; Оценка, разпространение и мултиплициране на модела.

Целева група: безработни ромски младежи на възраст 18-30 години, отпадали от училище преди завършване на основно или средно образование, без професионална квалификация и трудов опит.

Основни дейности: Създаване и дейност на Експертен съвет на проекта, Създаване на административно-документална система, Обучение и супервизия на екипа на проекта, Разработване на методика за професионално ориентиране, Обезпечаване на дейността на социалното предприятие, Набиране и селекция на бенефициенти, Оценка на случаите, Работа по социалните случаи, Наставничество, Подкрепящи обучения, Експериментална работа на социалното предприятие, Трудово посредничество, Обучение на доставчици на социални услуги, Издаване на сборник с материали, Комуникационна стратегия.

2. Основни задължения

Задълженията на трудовия посредник включват:

  1. Организира трудовото посредничество – уговаря и медиаторства срещите с потенциалните работодатели. Провежда консултации относно професионалното ориентиране и развитие на кариерата;

  2. Консултира бенефициентите по отношение представяне пред работодател.

  3. Осигурява информация за нови работни места, заявени в Трудова борса «Изход от лабиринта» и в ДБТ - Видин. Ивършва посредничество при подбора на персонал – подбор по документи, организиране и провеждане на интервю на кандидатите за работа

  4. Представя проекта пред работодатели и техни структури

  5. Отговаря на въпроси от страна на бенефициентите в рамките на своята компетентност.

  6. Поддържа база данни на търсещите работа лица, както и на работодателите и води документацията на Трудовата борса

  7. Извършва Консултации в областта на човешките ресурси;

  8. Отчита дейността си чрез констативен протокол за извършената дейност по образец и отчет за отработеното време.

  9. Изпълнява други задачи, възложени му от Ръководителя на проекта и свързани с изпълнението на дейността, за която е нает.

4. Условия и място за изпълнения на задълженията по договора


Провежда трудово посредничество в “Бизнес център” ЕООД в офиса на фирмата. Получава информация от координаторът на проекта и е пряко подчинен на Председателя на УС и на Ръководителя на проекта.

Заплащането се извършва по граждански договор, сключен за целия период на посредничеството. Брутната сума за 32 дни е 3 200,00 лв.


5. Квалификация


Изисква се висше образование, опит в трудовото посредничество.

Дата:___________


РАБОТОДАТЕЛ: _______________ РАБОТНИК:________________


Н.Цолов, председател на УС /име:___________________________/

Свързани:

Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001 01-0025-C0001 "предприемачество за интеграция"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001 01-0025-C0001 "предприемачество за интеграция"
Отнася се за супервизия на членовете на екипа на проекта – индивидуална или групова
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001 01-0025-C0001 "предприемачество за интеграция"
Отнася се за всякакъв вид психологическа консултация на бенефициенти или членове на техните семейства по проекта
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001 01-0025-C0001 "предприемачество за интеграция"
Обща цел: Разработване, апробиране и разпространение на комплексен модел за устойчиво интегриране в пазара на труда на неквалифицирани...
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПрограма „развитие на човешките ресурси" Проект bg051PO001 01-0015-C0001 "
Проект bg051PO001 01-0015-C0001 “Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна...
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001 03-0002-C0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция към ддмуи – с. Рудник”
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconСоциално предприемачество
Номер на Договор сключен с Договарящия орган: bg051PO001 01-0083-C0001 „Занаяти за теб”
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001
Общинска администрация – гр. Тетевен обявява свободни работни места за длъжностите по Проект “Създаване на социално предприятие –...
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001 11-0001-C0001
Списък на допуснатите до интервю кандидати за позиция сциален работник по проект “и аз имам семейство”
Проект bg051PO001 01-0025-C0001 \"предприемачество за интеграция\" iconПроект bg051PO001 11-0001-C0001
Адрес: Телефон
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом