Решение №405
ИмеРешение №405
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер11.85 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f6974.doc
РЕШЕНИЕ №405

на Столичния общински съвет
от 25.05.2006 година

За наименуване на улици в район „Витоша”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Наименува безименни улици:

- № 304, намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Драгалевци” от ОК 90 до ОК 114 с името ул. “Поп Тодор Врачански”;

- № 305, намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Драгалевци” от ОК 34 до ОК 46 с името ул. “Неделник”;

- № 306, намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Драгалевци” от ОК 28 до ОК 39 с името ул. “Стойко Владиславов”;

- № 302, намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Драгалевци” от ОК 37 до ОК 59 с името ул. “Песнопойка”;

- № 307, намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Драгалевци” от ОК 36 до ОК 43 с името ул. “Мати Болгария”;

- намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Бояна”, в. з. “Беловодски път” от ОК 98 до ОК 113 с името ул. “Боровица”;

- № 108, намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Драгалевци” от ОК 179 до ОК 182 с името ул. “Асен Джаков”;


Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.05.2006 г., Протокол № 79, точка 46 от дневния ред, по доклад № 08-17-124/15.05.2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания на Столичния общински съвет.

Свързани:

Решение №405 iconРешение №74 10. 09. 2012г. Гр. Гълъбово
Минчева гражданско дело №405 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното
Решение №405 iconРешение №495
Разглеждане на становище с вх. №Ос-01-409/17. 06. 2009г по решение №405/28. 04. 2009г на ОбС във връзка с предложение с вх. №Ос-01-325/05....
Решение №405 iconНа дисертацията "Изучаване на разпади на заредени к-мезони" (Физика на елементарните частици и високите енергии, 010305)
Начало на аспирантурата 01. 03. 2006 г., заповед No. Рд-20-405 и решение на Факултетния съвет на Физическия факултет от 24. 02. 2006...
Решение №405 iconMaterials, 405; S. 21, 26; assigns fiefs to Qarma/ians, S. 109

Решение №405 iconFle 405 materials adaptation and development fall 2012-2013

Решение №405 iconНпг,,Димитър Талев – Гоце делчев
Кабинет 405 се използва за обучение на ученици по техническо чертане и бизнес комуникации
Решение №405 iconИнституции и административна уредба на средновековна българия
История на българите (От древността до края на XVI век), т. 1, 2003 г., стр. 396-405)
Решение №405 iconПроизводството по реда на чл. 145 и сл от апк вр чл. 405 от Кодекса на труда
В искането за отмяна на задължителните предписания жалбоподателят се е позовал на съществени нарушения на административнопроизводствените...
Решение №405 iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение №405 iconP-диаграми за пропорционално дефектни или неотговарящи на изискванията
3 показва резултатите от 24 доставки на текстилни компоненти. В партидата (извадката) размера варира от 405 до 2860. За всяка доставка,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом