Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер25.47 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Finansov menidgment.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ


ТЕОРИЯ

Професия: ФИРМЕН МЕНИДЖЪР

Специалност: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТІІ - ри курсРаздел 1. Финансиране на фирма

Същност на финансовия мениджмънт на фирмата.

Източници на финансиране на видове фирми.

Видове кредити и кредитни сделки.
Раздел 2. Определяне на цената на финансиране бизнеса

Същност на ценовата стратегия на финансирането.

Характеристика на капитала.

Финансова и капиталова структура. Съотношение заемен капитал/собствен капитал.
Раздел 3. Теория и практика на стойността на парите

Лихви и лихвени проценти.

Бъдеща стойност на парите.

Чиста сегашна стойност.

Анюитет.


Раздел 4. Риск, оценка на риска и възвращаемост при инвестиции

Същност и видове инвестиционни рискове.

Метoди за определяне ефективността на инвестициите.

Оценка на риска. Норма на възвращаемост.

Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла.
Раздел 5. Капиталово бюджетиране и определяне на оборотния капитал на фирмата

Характеристика на приходите.

Структура на разходите на фирмата.

Анализ на равнището на разходите на фирмата.

Диаграма на равновесието между обема на продажби, разходи и печалба.

Движение на паричните средства.

Управление на стоковите и материално-суровинните запаси.

Управление на вземанията и финансовите средства

Управление на финансовия бюджет.

Методи за оценка на предприятие. Продажна стойност на предприятие.
Раздел 6. Финансов анализ на печалбата и рентабилността

Фирмена печалба. Видове печалба.

Същност на рентабилността.

Видове рентабилност.
Раздел 7. Анализ на ликвидността

Дефиниране на понятието ликвидност.

Анализ на фирмената ликвидност.

Раздел 8. Финансов анализ на фирмата

Същност и видове финансов анализ.

Методи на финансов анализ.

Показатели за финансов анализ.
Раздел 11. Финансова дейност на фирмата

Организация на плащанията

Откриване, закриване и видове банкови сметки.

СчетоводствоПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


  1. Петров, Ат. и колектив, Корпоративни финанси, изд. “Тракия М”, 2004.

  2. Тодоров, К., Предприемачество и мениджмънт, изд. Мартилен, 2007 г.

  3. Луканов К., Финансов мениджмънт, изд. Макрос 2000”, 1997.

  4. Попова Д., Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност , 1995.

  5. Калайков Й., Управление на спорта, изд. Тилиа , 1999.ИЗГОТВИЛИ: 1. доц. Р.Димитрова

2. Е.Цветков

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по мениджмънт в хотелиерството
Място и роля на видовете туристически предприятия в Националния туристически комплекс-национална и регионална политика
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор
Аврамов, А.,Л. Станев, Промишлена статистика с основи на общата теория, София, 1983
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по екскурзоводство и анимация в хотела теория и практика
Основни понятия – екскурзия, екскурзоводска услуга, екскурзоводско обслужване, анимация, анимационна услуга, атракция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом