Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г
ИмеЛитература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер12.4 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://ue-varna.bg/uploads/news/literatura_konspekt_d_izpit_4361_3.doc
ЛИТЕРАТУРА


1. Данчев,Д., Д.Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г.

2. Данчев,Д. Икономика на търговията. Университетско издателство на Икономически университет – Варна, 2003 г.

3. Сълова Н. Търговски мениджмънт, Изд. “Наука и икономика”, Икономически университет –Варна, 2010 г.

4. Й.Владимирова и др. Търговия, Изд.”Стопанство”, УНСС-София, 2010 г.

5. М.Божинов. Търговско представителство и предприемачество. Изд. “Фабер”, В.Търново, 2008 г.

6. А. Чаушев и др. Търговия на едро. Изд. “Тракия - М”, Сф., 2002 г.

7. С.Костова. Състояние и развитие на търговията на дребно. Изд. “Крисан-С”, Сф., 2009 г.

8. Цветков Ц. Стопанска логистика. Варна, Стено, 2005.

9. Цветков Ц. Търговска логистика, Варна, Стено, 2011.

10. Белев, Д. Икономически анализ, прогнозиране и планиране на предприятието. С.: "ФорКом", 1998.
11. Ваклиев, Гр. и др. Основи на стопанския анализ на предприятието. С.: ИК "Люрен", 1992.
12. Йончев., Цв. и др. Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми. С.: УИ "Стопанство", 1998.
13. Михайлов, М. и др. Практически курс по основи на бизнесанализа. Свищов: АИ "Ценов", 2010.
14. Митев, Н. и др. Основи на планирането и прогнозирането. Велико Търново: "Абагар", 2007.
15. Стоянов, М. Анализ на търговската дейност. Варна: УИ "Наука и икономика", 2010.
16. Тимчев, М. и др. Финансово-стопански анализ на предприятието: Практ. курс.С.: "Тракия-М", 2006.
17. Тимчев. М. Финансово-стопански анализ. С.: "Тракия-М", 1999.
18. Чуков, Кр. Финансово-стопански анализ на предприятието. С.: "Тракия-М", 2003.
19. Чуков, Кр. Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието. С.: "ЮПРАПЕЛ", 1995.

20. Благоев, Бл., Д. Желязкова и др. Стопанска логистика, учебник, Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2009.

21. Трайков, Хр. Финансов мениджмънт в търговията, ИУ – Варна, предстоящо издание 2013

22. Николова, Н. Корпоративни финанси, Изд-во на УНСС-София, 2007

23. Sharpe,W., Alexander G., Bailey, G., Investments, Prentise Hall International, Inc. 7-th Ltd, 2008

Свързани:

Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconЧ. уи св. Климент Охридски, 2010 – 6 екз. Бойчев, Георги. Въведение в правото. Ч. 2
Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на бъгарските предприятия 2005-2009 г. Бълг стопанска камара – съюз...
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconНа книги, депозирани от 23 до 30 юли 2008 г
Аламанова, Живка и др. Тестове по български език и литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без...
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconНа български и на английски език, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и литература. Резюме
Оригиналните научни статии в списание „Аграрни науки” (Аgricultural Sciences) задължително трябва да съдържат резюме (на български...
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconБизнес Социалната Отговорност Малко история и аргументи, с които фасилитаторите за изграждане стратегията за со на мсп трябва да бъдат запознати
Въведение в това ръководство и основна информация относно Бизнес Социалната Отговорност
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconИндианско лято /фотографска изложба на Иво Данчев
Иво Данчев прекарва лятото на 2011 г в резервата на индианското племе Crow (врани) в Монтана, сащ, документирайки начина на живот...
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconВъведение в библията
Библията както и от отделните части на Библията взети заедно като например: Въведение в Стария завет, въведение в Новия завет, въведение...
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconСписък №15 на книги, депозирани от 7 до 13 април 2010 г
Аверкович, Екатерина Неделчева. Счетоводство на търговските дружества и корпорациите. Фабер, 2009. Без сведение за цена
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconВъведение в това ръководство и основна информация относно Бизнес Социалната Отговорност Бележки относно подхода към мсп
...
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconПокан а за създаване на бизнес контакти с германски фирми изложители на 28 септември 2010 г в рамките на Международен технически панаир Пловдив
Баден-Вюртемберг търсят български бизнес партньори. Германо-Българската индустриално-търговска камара, съвместно с Дружество за международно...
Литература данчев,Д., Д. Гроздева. Въведение в търговския бизнес. Фабер, 2010 г iconВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
Методологията 6x3 за разработване на стратегия за социално отговорно бизнес поведение в мсп предоставя ясна стъпка по стъпка структура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом