Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г
ИмеДипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер50.06 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/Naucni rakovoditeli_bakalavri_08-09_1734_1.doc
Катедра “Икономика и управление на търговията”


Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г.


Научен ръководител : Доц. д-р Д.Данчев


 1. 8507 Христина Димитрова

Състояние, тенденции, проблеми и перспективи в развитието на дейнсотта на “Трега”

ООД гр.Девня

 1. 8495 Джемиле Салимова

Насоки за увеличаване на печалбата и рентабилността на Каолин АД Сеново


Научен ръководител : Доц.д-р Д.Ангелов


 1. 5190 Мария Христова

Проблеми и тенденции в организацията на складовата мрежа в търговията. Анализ на

състоянието и насоки за оптимизиране на управлението и технологията на складовите

операции на “Димов Къмпани” ЕООД

 1. 8532 Огняна Боянова

Анализ на логистичните дейности във фирма “Dambor” ЕООД гр.Добрич


Научен ръководител : Доц. д-р В. Димитрова


 1. 8513 Татяна Андреева

Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите в ХСИ

Инвест АД гр.Варна

 1. 8530 Добромир Добрев

Маркетингова стратегия на фирма UniLever


Научен ръководител : Доц. д-р Хр.Трайков


 1. 8501 Ивайло Костов

Анализ и търговия с CFD ( Contract for difference ) на Нюйоркската стокова борса

 1. 8535 Невин Топал

Ефективност на капиталовия пазар

 1. 8540 Пламен Божков

Ефективност при инвестиране в ценни книжа


Научен ръководител: Доц.д-р Цветнен Цветков


 1. 8521 Кремена Иванова

Състояние и аспекти на логистичната дейност в КАОЛИН АД

 1. 8531 Жеко Желязков

Анализ на логистичната дейност на супермаркети Murphy’s


Научен ръководител: Гл.ас.д-р Д.Желязкова


 1. 7684 Катя Маринова

Дистрибуционна политика на “Захарни заводи” АД гр.Горна Оряховица

 1. 8468 Николина Димова

Проблеми и насоки за усъвършенстване организацията и управлението на човешките

ресурси в “Импала хотел” гр.Варна

 1. 8473 Христина Велова

Състояние и проблеми на дистрибуционната политика на фирма “Градус” ООД

 1. 8523 Виктория Попова

Анализ на логистичните дейности във фирма “Жив-ко” ООД гр.Добрич

 1. 9246 Христо Иванов

Анализ на логистичните дейности в търговска фирма “ЕЛКО” ООД гр.Ямбол


Научен ръководител: Гл.ас.д-р Михал Стоянов


 1. 5305 Мариана Шевченко

Управление на продажбите на “Победа” АД

 1. 8454 Бойко Стоянов

Анализ на печалбата и рентабилността в “Пикадили” АД гр.Варна

 1. 8460 Петя Кабурова

Състояние, тенденции, проблеми и перспективи в развитието на продажбите на ЕТ

“Медина Мед” гр.Стара Загора

 1. 8490 Русалина Станева

Анализ, планиране и прогнозиране на печалбата и рентабилността във фирма “Петрол”

АД

 1. 8492 Анелия Георгиева

Продуктова пазарна стратегия на търговска фирма “К енд Б Груп” ООД


Научен ръководител: Гл.ас. Виолета Петева


 1. 1135 Йелиз Шен

Проблеми на труда и управлението на персонала в търговията в Република Турция

 1. 5322 Панайот Будинов

Проблеми и насоки за подобряване на мениджмънта и маркетинга на фирма “Мега

ресурс” АД

 1. 8489 Милена Николова

Маркетингов анализ на пазара на мебели Арон в Североизточна България

 1. 8543 Златина Иванова

Управление на човешките ресурси в “Данон България” АД


Научен ръководител: Ст.ас. Десислава Гроздева

 1. 5161 Веселина Василева

Продуктова пазарна стратегия на търговска фирма “Фикосота синтез” ООД

 1. 8443 Йорданка Георгиева

Състояние, тенденции, проблеми и перспективи за увеличаване на печалбата и

рентабилността във “Фрукто – Сливен” АД гр.Варна

 1. 8477 Силвия Ганчева

Икономическа оценка и анализ на разходите в търговска фирма “Клаас” ООД гр.Русе

 1. 8516 Анета Василева

Състояние, проблеми и перспективи на обема и струкурата на продажбите на “Балкан

Стар Аутомотив” ЕООД гр.Варна

5. 8520 Магдалена Михайлова

Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите на ..... ООД

Научен ръководител: Ас.д-р Елица Граматикова


 1. 8470 Пламен Георгиев

Състояние и развитие на търговските вериги на едро “Метро кеш енд кери” и “Билла”

 1. 8481 Стефка Ламджиева

Разработване на бизнес план за семеен бизнес – семеен хотел

 1. 8484 Галина Георгиева

Икономическа ефективност на търговско-стопанската дейност и основин фактори за

нейното повишаване във фирма “Интра” ООД В.Търново

 1. 8534 Ива Иванова

Финансиране на малкия и среден бизнес в “Райфайзенбанк” (България) ЕАД


Научен ръководител: Ас. д-р Миглена Милева


 1. 5176 Виктор Стойчев

Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите на

“Булстоун” ООД Варна

 1. 5187 Цветелина Алексиева

Маркетингов анализ на потребителското търсене и потребителското поведение в регион

Пловдив

 1. 8474 Таня Василева

Проблеми и перспективи при реализацията на готовата продукция в “Миролио” АД

гр.Ямбол

 1. 8511 Искра Кръстева

Ситуационен анализ при разработването на маркетинговата стратегия за развитието на

продажбите на “Агрополихим” АД гр.Девня

 1. 8528 Ирена Дончева

Състояние, проблеми и перспективи на продажбите в “Мизия 96” АД


Научен ръководител : Доц. д-р Г.Цоников


 1. 8491 Димитър Димитров

Организация и технология на обслужване в хотелски комплекс “RIU Helenа Resort”

Слънчев бряг

 1. 8498 Петя Дуракова

Продуктова стратегия на ресторантьорски комплекс “Контеса – Замъка”


Научен ръководител : Доц.д-р Хр.Казашка


 1. 5304 Наталия Николова

Планиране и анализ на продажбите на фирма “НЕС Нови енергийни системи” ООД

гр.Шумен

 1. 8483 Маргарита Киндова

Управление на продажбите на фирма “Макс Креатив” ООД


Научен ръководител : Доц.д-р М.Александрова


 1. 8472 Станислава Гинкова

Тенденции, основни фактори и резерви за намаляване на разходите за обръщение в СД-

Сара-Атанасови СИЕ

 1. 8509 Светломира Георгиева

Анализ на разходите на фирма “Изоламат” АД гр.Варна


* Студентите да доуточнят темата си с утвърдения им научен ръководител

Свързани:

Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconДипломни работи, утвърдени след зимна сесия на учебната 2008 / 2009 г
Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите на фирма “Ком” с. Бързия
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconДипломни работи, утвърдени през учебната 2009 / 2010 г
Състояние, проблеми и перспективи на търговията в Регионална потребителска кооперация “Черно море” гр. Балчик
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconУказания за проверка и оценка на писмените кандидат-студентски работи по химия за учебната 2008/2009 г в му-плевен
Ването на писмените работи се извършват в съответствие с Правилника за приемане на студенти в му–Плевен и Програмата за кандидат-студентските...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconУказани я
Писмените работи се преглеждат и оценяват в съответствие с Програмата за кандидат-студентски изпит по биология в му – София през...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г icon9026 Варна, ул."В. Друмев" No73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163
Назначаване на държавни изпитни комисии за провеждане на държавните изпити и защитата на дипломни работи през учебната 2011/2012...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconУказания за проверка и оценка на писмените кандидат-студентски работи по химия за учебната 2007/2008 г в му-плевен
Общи положения. Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършват в съответствие с Правилника за приемане на студенти...
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconКалендарен план на състезанията по математика и информатика през учебната 2008/2009 година Под егидата на мон и смб
Есенен турнир по информатика и информационни технологии „Джон Атанасов, Шумен 29-30 ноември 2008
Дипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г iconМинистерство на образованието и науката
Рд 09 993/12. 09. 2008 г на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом